Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

IHPS attended PAG30

From 13. 1. to 18. 1. San Diego (USA) was hosting an International Plant and Animal Genome Conference that was attended also by our coworkers. Associate Prof. Andreja Čerenak presented  Biotechnological Approaches Used in Slovenian Hop Breeding Program at the Hop Breeding and Genomics Session. PhD students Marjeta Eržen and Lucija Luskar presented their research work with posters. More than 3500 attendees have gathered during six days of conference.

Andreja Čerenak za govorniškim odrom in poslušalci v dvorani

Lucija Luskar - levo in Marjeta Eržen - desno, stojita pred obešenim postrom

Autumn meeting of the Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses in Hops

The Autumn meeting of the Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses in Hops took place face-to-face in the hop region in Poperinge, Belgium from 8 to 9 November, 2022. The meeting was attended by 20 experts from 5 EU countries and also from the USA. On the meeting exchanged experiences from the last hop growing season, plant protection issues in each MS, reports on noteworthy 2022 trials and projects in EUMUDA, and an outlook on planned 2023 activities. General issues on the agenda were the concept of LWA in a hop production, the EU review situation for hops and EU MRL situation, regulatory affairs, and MRL status for different hop markets over the world (India, Korea, Vietnam, etc.). On the meeting CEG members informed about a Proposal for Sustainable use of PPPs and amending Regulation (EU) 2021/2115. The most important issue at the meeting was an organic hop production – and its expected development in the near future.

After the formal meeting, we visited a hop farm that grows hops according to the principles of organic production. After the tour, we had the opportunity to test  their beers, brewed from organic hops.

Group picture on stairs of Poperinge town hall

Several CEG Hops participants in front of Poperinge town hall.

STYRIAN HOPS – ENTRY INTO THE EU’S REGISTER OF PROTECTED DESIGNATION…

STYRIAN HOPS – ENTRY INTO THE EU’S REGISTER OF PROTECTED DESIGNATION OF ORIGIN AND PROTECTED GEOGRAPHICAL INDICATIONS (PGI)

We are pleased to inform you that on August 7th, 2017, STYRIAN HOPS were registered as Protected Geographical Indication.

Consequently, starting with the 2017 harvest, hops produced from Slovenian varieties in Slovenia will be marked with EU labels.

Let it serve the Slovenian Hop Industry!

Integrated Pest Management – main topic of 13. slovenian …

IHPS_DVRS_13_posvet
Uvodni nagovor ga. Zupančič (IHPS)

7. in 8. marca 2017 je v Rimskih Toplicah potekalo 13. slovensko posvetovanje o varstvu rastlin z mednarodno udeležbo, katerega soorganizator je bil Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani, Oddelkom za agronomijo. Posvet se izvaja na vsaki dve leti pod okriljem Društva za varstvo rastlin Slovenije. Letošnjega posveta se je udeležilo 300 udeležencev, ki so prišli iz 9 držav.

Glavna tema posveta je bila “Integrirano varstvo rastlin – novi pristopi in izzivi v kmetijski pridelavi ter nacionalni akcijski program za doseganje trajnostne rabe fitofarmacevtskih sredstev v Sloveniji”. Veliko število prispevkov (96), ki so bili predstavljeni na tem posvetovanju, priča o aktivnosti slovenske fitomedicinske stroke. Značilnost posvetovanja je, da se preko predavanj in diskusij pridobijo nova spoznanja, dognanja, ki jih lahko uporabimo neposredno v praksi. Prav tako se na ta način izoblikujejo smernice in izhodišča za novo zakonodajo na področju varstva rastlin in FFS.

V okviru posvetovanja je bil izdan Zbornik izvlečkov referatov, ki je objavljen na spletni strani Društva za varstvo rastlin Slovenije (http://www.dvrs.bf.uni-lj.si/izvlecki/Zbornik_izvleckov_17.pdf), po posvetu bo izdan tudi Zbornik prispevkov.

Po končanem prvem dnevu posvetovanja je potekala tudi slavnostna večerja, ker so udeleženci lahko poskusili pivo zvarjeno na IHPS in sicer iz novih sort hmelja. Udeleženci posvetovanja so imeli priložnost za druženje in izmenjavo mnenj  ter navezovanja novih stikov.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map