Skip to content
logo

Obvestila sadjarjem, Letnik 30 , št. 11, 06. May 2021

Izdaja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Cesta žalskega tabora 2, 3310 Žalec
Editor: Alenka Ferlež Rus
Editorial staff email: alenka.ferlez-rus@ihps.si
Editorial Board: Alenka Ferlež Rus, dr. Magda Rak Cizej, dr. Sebastjan Radišek, Gregor Leskošek
Edition: 30 izvodov. Letna naročnina 20,20 €
ISSN 2536-233X (za spletno izdajo)
Letnik 30 , št. 11
06. May 2021

Fenološki razvoj

Na območju Celjske regije  jablane povprečno na opazovane lokacije in sorte prehajajo v fenološko fazo konca cvetenja BBCH 69. Sorte, ki zgodaj cvetijo (Carjevič, Idared…) in hruške so cvetenje že zaključile.

Celotne sadjarske informacije si lahko preberete na tej povezavi.

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map