Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Obvestila

Vrtnarska obvestila

11.06.2021

VARSTVO FIŽOLA PRED ŠKODLJIVCI Črna fižolova uš V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši...

Read more

Vrtnarska obvestila

06.05.2021

VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI Pridelovalci fižola so v teh dneh pričeli s setvijo, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola. Celotna vrtnarska obvestila si lahko preberete na...

Read more

Vrtnarska obvestila

12.05.2023

VARSTVO FIŽOLA PRED PLEVELI Pridelovalci fižola so v preteklih dneh pričeli s saditvijo fižola, zgodnejši posevki so v zgodnjih fazah kalitve. Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih selektivnih herbicidov za zatiranje plevelov v posevkih fižola. Celotno...

Read more

Vrtnarska obvestila

30.04.2021

POROVA ZAVRTALKA, RESARJI, ČEBULNA MUHA Ob dvigu temperatur v zadnjih dneh, smo pri pregledih nasadov čebule, šalotke, pora in česna na področju Savinjske doline, na širšem Celjskem in Koroškem, zabeležili...

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

21.06.2023

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK Na območju Celjske in Koroške regije je jablana in hruška povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 74 . Škrlup in pepelasta plesen jablan V nasadih, kjer škrlupa ne najdete, naj bo razmik med škropljenji med...

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

07.07.2023

Spremljanje pojava orehove muhe Let orehove muhe, ki prileze iz zemlje, se glede na dolgoletna opazovanja po navadi začne v drugi dekadi meseca julija. Zato je čas, da za spremljanje naleta orehove muhe v nasade orehov postavite rumene plošče z atraktanti, ki privabijo orehovo muho....

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

18.07.2023

Fenološki razvoj Na območju Celjske in Koroške regije so jablane in hruške povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 76 – 77 (plod dosegel 60 do 70 % končne velikosti. Jabolčni zavijač Na opazovanih sadjarskih lokacijah Celjske in Koroške regije...

Read more

Obvestila sadjarjem

14.08.2023

Fenološki razvoj Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo fenološko fazo BBCH 79 (plodovi dosegli 90 % končne velikosti) in pri zgodnjih sortah (Gala, Elstar) prehajajo v fazo začetka zorenja plodov BBCH 81. Jablanov škrlup in ostale skladiščne bolezni Zelo...

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

21.07.2023

Spremljanje pojava in zatiranje orehove muhe Na območju Celjske in Koroške regije smo med 17. in 21. julijem na večina opazovanih lokacijah na rumenih lepljivih ploščah (RLP) zabeležili prve osebke orehove muhe. Ulovi orehove muhe so trenutno še maloštevilni ali pa ulovov še ne...

Read more
Ni slike

Obvestila sadjarjem

07.06.2023

VARSTVO JABLAN IN HRUŠK Na območju Celjske in Koroške regije je jablana in hruška povprečno na opazovane lokacije in sorte v fenološki fazi BBCH 73 (sekundarno odpadanje plodičev). Jabolčni zavijač Kljub nestanovitnemu vremenu so temperature zraka ves...

Read more
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map