Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Alenka Ferlež Rus

Title, name and surname
Alenka Ferlež Rus univ. dipl. inž. agr.
Full title
univerzitetna diplomirana inženirka agronomije
Department (abbreviation)
OVR
Workplace
Višji strokovno raziskovalni asistent
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 616 GSM: 041 399 304
Email
Alenka.Ferlez-Rus@ihps.si
Področje dela

Zdravstveno varstvo rastlin:

  • Javna služba zdravstvenega varstva rastlin: Opazovanje in napovedovaje škodljivih organizmov
  • Izvajanje programov preiskav za karantenske škodljive organizme

Fitofarmacevtska sredstva:

  • usposabljanja za ravnanje s FFS
  • biološka preizkušanja FFS
Delovne izkušnje

2004 – danes: Višji strokovno raziskovalni asistent

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Žalec, Slovenia)

Specialistka za varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi na sadnem drevju in vinski trti, fitosanitarni preglednik, predavateljica na usposabljanjih za ravnanje s FFS, sodelovanje pri izvajanju biološki poskusov

2006 – danes: Koordinator opazovalno napovedovalne službe regijskega centra Celjske in Koroške regije

2010 – danes: Koordinator usposabljanj za ravnanje s FFS

2000 – 2004: Produktni vodja rastlinske proizvodnje – Meja Šentjur d.d.

1999 – 2000: Vodja profitnega centra Sadjarstvo – Meja Šentjur d.d.

1996 – 1999: Tehnolog sadjarstva – Meja Šentjur d.d.

1995 – 1996: Svetovalka za varstvo rastlin – Lipa, trgovsko in proizvodno podjetje Šentjur

Kratek življenjepis

Po končani srednji šoli smer naravoslovno – matematični tehnik, sem nadaljevala študij na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Leta 1994 sem končala visokošolski študij kmetijstva – smer agronomija in opravila pripravništvo kot svetovalka za varstvo rastlin. Leta 1996 sem se zaposlila kot tehnolog sadjarstva v kmetijskem podjetju Meja Šentjur d.d. in poglobila znanje ter pridobila veliko delovnih izkušenj na področju tehnologije pridelave jablan in leske. Poleg strokovnega znanja sem pridobila tudi nova znanja in izkušnje s področja organizacije, vodenja, načrtovanja in ekonomike pridelave. Leta 2004 sem se zaposlila na IHPS kot specialistka za varstvo rastlin. Moje delo je usmerjeno v spremljanje razvoja, napovedovanje pojava, determinacijo ter obvladovane pojava škodljivih organizmov v sadjarstvu in vinogradništvu. Vključena sem tudi v Program preiskav za karantenske škodljive organizme. Na področju fitofarmacevtskih sredstev sem predavateljica na usposabljanjih za ravnanje s FFS in sodelujem pri izvajanju bioloških preizkušanj FFS.

Pedagoško delo

Usposabljanja za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi

Članstvo

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Društvo sadjarjev Celjske regije

Slovensko strokovno društvo lupinarjev

Povezava Cobiss
/
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map