Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Jolanda Persolja

Title, name and surname
Mag. Jolanda Persolja univ. dipl agr.
Full title
Magistrica biotehničnih znanosti, diplomirani inženir agronomije
Department (abbreviation)
OVR
Workplace
Višji strokovno raziskovalni asistent
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 646
Email
jolanda.persolja@ihps.si
Področje dela

Varstvo okolja, geografski informacijski sistemi, zdravstveno varstvo rastlin, načrtovanje in analize podatkov, kmetijsko – okoljska informatika.

Delovne izkušnje

ŠOLANJE:
2008: Magisterij znanosti iz področja varovanja okolja. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija
Geografski informacijski sistemi, fitofarmacevtska sredstva, modeliranje usode fitofarmacevtskih sredstev.
Maj-Sept. 2005: Participation at post graduate courses and research program at Marie Curie Training Site fellow reference number QLK5-CT-2001-600014-10 “Mapping the soil vulnerability of the po valley to leaching” within the framework of life and management of living resources research and technological development programme. (Summer Symposium 2005 – Pesticides Tanka Village Villasimius, Training Course In Predicting Pesticide Environmental Concentration And Its Use In The Risk Assessment, Training Course In Pesticide Riskassessment In Rice Paddies Piacenza, Pesticide fate modelling, Groundwater, Surface waters
2002: Diplomirani inženir agronomije, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Slovenija: Kmetijstvo, onesnaženost tal
1993: Gradbeni tehnik, Srednja tehniška šola Celje, Gradbeništvo, arhitektura
DELO:
2003-2004: Raziskovalka: Center za pedologijo in varstvo okolja (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani)
Aktivna udeležba na projektu: Spatial Indicators for European Nature Conservation (SPIN). GIS in strokovna podpora pri implementaciji različnih projektov in nalog na področju onesnaženja tal.
2004-2008: Raziskovalka: Inštitut za fitomedicino (Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani): Naloge na področju fitosanitarnih informacijskih sistemov, pisanje uporabniških priročnikov, GIS in Web podpora Fitosanitarni upravi RS (FURS). Diseminacija podatkov, razvoj portala Fito-Info (http://www.fito-info.si).
2009 – danes: Višji strokovno raziskovalni asistent: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Žalec, Slovenia).

  • Strokovna in informacijska podpora na področju zdravstvenega varstva rastlin in ostalih področij v biotehniki.
  • Geografski informacijski sistemi: namizni GIS (prostorske analize podatkov in kartografija) in spletni GIS
  • Koordinacija, vzdrževanje in razvoj Agrometeorološkega informacijskega sistema UVHVVR (MKGP)
  • Prognostični modeli, validacija
  • Kompleksne analize podatkov in optimizacija podatkov in procesov
  • Testiranje aplikacij in priprava uporabniških priročnikov in pomoč uporabnikom pri uporabi orodij za načrtovanje in vodenje procesov
  • Drugo: Predavateljica fitomedicine (2010-2013) na usposabljanjih iz fitomedicine (zakonodaja in varstvo okolja).
    Fitosanitarni preglednik. Delo na ciljno raziskovalnih projektih (CRP), pisanje, oblikovanje in urejanje poročil, publikacij, predstavitev, sodelovanje pri pripravi publikacij. Priprava EU projektov.
Kratek življenjepis

V času študija agronomije me je pritegnilo področje pedologije in varstvo tal ter voda. V tej smeri sem zaključila tudi dodiplomski študij, ki sem ga nadgradila z magistrskim študijem varstva okolja. Del študija sem preživela v sosednji Italiji, kjer sem pridobila izjemno širino na področju usode fitofarmacevtskih sredtev v tleh in vodah. V času dela in študija na Inštitutu za fitomedicino sem se spoznala s številnimi informacijskimi orodji in tehnologijami, ki v zadnjih dvajstih letih postajajo vedno bolj pomembne pri reševanju in osvetljevanju in diseminaciji problemov varovanja okolja, ljudi in narave. Tako so tehnologija GIS s prostorskimi analizami, delo s spletnimi stranmi in podatkovnimi zbirkami ter aplikacijami za vodenje različnih evidenc postali podlaga za opravljanje mojega dela na sedanjem delovnem mestu IHPS na različnih področjih v kmetijstvu in okolju: agrometeorologija, zdravstveno varstvo rastlin in okolje (vode).

Članstvo

Član Društva za varstvo rastlin Slovenije

Izbrana dela

PERSOLJA, Jolanda, SELIŠKAR, Tomaž. Priročnik za uporabnike aplikacije Evidenca pregledanih naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev v. 1.0 : zakonodaja, vnos in pregled podatkov. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2016. 62, 3, [2] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 726156]
PERSOLJA, Jolanda, GOMBOC, Stanislav, REPAR, Gregor. Priročnik za uporabnike omrežja UVHVVR : prevzem digitalnega spletnega potrdila in dostop uporabnikov izven omrežja HKOM. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2016. 40, 3 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 723340]
PERSOLJA, Jolanda, KOVAČ, Andrej, SELIŠKAR, Tomaž. Kakovost podatkov avtomatskih meteoroloških postaj v agrometeorološkem informacijskem sistemu UVHVVR : modul za spremljanje kakovosti meteoroloških podatkov v.1.0. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2014. 19 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 646540]
PERSOLJA, Jolanda, SELIŠKAR, Tomaž. Priročnik za uporabnike aplikacije Evidenca usposabljanj za ravnanje s FFS V.2.0. (FitoKnjiga) : zakonodaja, vnos in pregled podatkov, tisk izkaznic. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 2014. 58 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 646796]
UREK, Gregor (avtor, urednik), BOLČIČ TAVČAR, Mateja, FRAS, Renata, JEJČIČ, Viktor, PER, Matejka, PERSOLJA, Jolanda (avtor, urednik), ŠARC, Lucija, URBANČIČ ZEMLJIČ, Meta, ŽERJAV, Metka. Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in varne rabe fitofarmacevtskih sredstev. Ljubljana: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektor za fitofarmacevtska sredstva: Kmetijski inštitut Slovenije, 2013. 265 str., ilustr. ISBN 978-961-6505-63-5. [COBISS.SI-ID 267034112]

Povezava Sicris

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?opt=3&lang=slv&id=18324

Povezava Cobiss

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20160620134052-A53241443.html

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map