Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Miha Ocvirk

Title, name and surname
Dr. Miha Ocvirk
Full title
Doktor bioznanosti, Univerzitetni diplomirani inženir kemijske tehnologije
Department (abbreviation)
OAP
Workplace
Mladi raziskovalec
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 610
Email
Miha.Ocvirk@ihps.si
Področje dela

Agrokemija in pivovarstvo.

Delovne izkušnje

2012 – 2014: SIP d.d., razvojni inženir površinske zaščite

Kratek življenjepis

Miha Ocvirk je po končani osnovni šoli v Preboldu maturiral na I. Gimnaziji v Celju, študij pa je nadaljeval na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru. Leta 2012 je diplomiral in se zaposlil v podjetju SIP strojna industrija d.d. kot razvojni tehnolog. Leta 2014 se je zaposlil kot mladi raziskovalec na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije.

Izbrana dela (max 5)

OCVIRK, Miha, KOŠIR, Iztok Jože. Pomen linalola v pivovarstvu = Importance of linalool in brewing. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2014, 21, str. 68-73, ilustr. [COBISS.SI-ID 660364] 

OCVIRK, Miha, KOŠIR, Iztok Jože. Determination of botanical origin of hops using GC and HPLC data in combination with chemometric methods. V: 22nd Young Investigatorsʼ Seminar on Analytical Chemistry, Lodz, June 30th – July 4th, 2015. BRYCHT, Mariola (ur.). Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2015, str. 62. [COBISS.SI-ID 709260] 

OCVIRK Miha, KOŠIR Iztok Jože, GRDADOLNIK Jože. Determination of the botanical origin of hops (Humulus lupulus L.) using different analytical techniques in combination with statistic methods, Journal of the institute of brewing, 2016 vol. 123v tisku

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map