Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Tanja Guček

Title, name and surname
dr. Tanja Guček, univ. dipl. biokem.
Full title
doktorica znanosti
Department (abbreviation)
OVR
Workplace
Asistent z doktoratom
Group
Raziskovalci
Phone
040 644 708
Email
tanja.gucek@ihps.si
Področje dela

Molekularna biologija, rastlinska biotehnologija, bolezni rastlin, razvoj diagnostičnih metod, viroidi

Delovne izkušnje

2021 – danes: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Asistentka z doktoratom

2020 – 2021: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Asistentka

September 2013 – 2020: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin, Mlada raziskovalka

Kratek življenjepis

Leta 2013 sem z diplomskim delom Določitev tarč kinaze WIPK v krompirju (prof. dr. Kristina Gruden, NIB) na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani zaključila študij Biokemije. Tekom študija sem pridobila tako osnovna znanja s področja splošne in organske kemije, fizike, matematike, biologije celice, kot tudi bolj specifična znanja biokemije, mikrobiologije, encimatike, molekularne genetike, rastlinske biokemije, biotehnologije, kemije okolja, imunologije, informatike in številnih drugih področji.

Od oktobra leta 2013 do 2020 sem bila študentka na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, na doktorskem študiju Bioznanosti, smer biotehnologija in sem bila na IHPS zaposlena kot mlada raziskovalka, na področju boleznimi rastlin, natančneje z raziskovanjem viroidov na hmelju. V okviru doktorata  sem delala na razvoju novih tehnologij, diagnostičnih metod in epidemioloških študijah. Doktorsko disertacijo z naslovom »Biologija viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd) in razvoj metod za določanje viroidov v hmelju« sem zagovarjala oktobra 2020. Aktivno pa sodelujem tudi pri projektih, med drugimi sem bila vključena v delo na projektu Razvoj tehnologij za preprečevanje novih viroidnih obolenj hmelja (V4-1405),  aplikativnem projektu Analiza odziva rastlin ob hkratnih okužbah viroidov in identifikacija odpornosti (L4-6809), Life BioTHOP in drugih. Oktobra 2022 sem pričela z delom na podoktorskem projektu »Razvoj in vpeljava Crispr/Cas diagnostike za terensko detekcijo viroida razpokanosti skorje agrumov (CBCVd) v hmelju (Humulus lupulus L.)«.

Pedagoško delo

/

Dosežki in nagrade

/

Članstvo

Slovensko genetsko društvo
Društvo za varstvo rastlin Slovenije
Društvo mladih raziskovalcev

Izbrana dela (max 5)

GUČEK, Tanja, TRDAN, Stanislav, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka, MATOUŠEK, Jaroslav, RADIŠEK, Sebastjan. Diagnostic techniques for viroids. Plant Pathology, ISSN 0032-0862, 2016, vol. , no. , str. v tisku, doi: 10.1111/ppa.12624. [COBISS.SI-ID 8472953]

MATOUŠEK, Jaroslav, SIGLOVÁ, Krystina, JAKŠE, Jernej, RADIŠEK, Sebastjan, BRASS, Joseph R. J., TSUSHIMA, T., GUČEK, Tanja, DURAISAMY, Ganesh Selvaraj, SANO, Teruo, STEGER, Gerhard. Propagation and some physiological effects of Citrus bark cracking viroid and Apple fruit crinkle viroid in multiple infected hop (Humulus lupulus L.). Journal of Plant Physiology, ISSN 0176-1617, 2017, vol. 213, str. 166-177. http://dx.doi.org/10.1016/j.jplph.2017.02.014, doi: 10.1016/j.jplph.2017.02.014. [COBISS.SI-ID 8709241]

GUČEK, Tanja, ŠTAJNER, Nataša, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka, RADIŠEK, Sebastjan. Optimizacija določanja hmeljevega latentnega viroida (HLVd) z uporabo RT-PCR v realnem času = Optimization of detection of hop latent viroid (HLVd) with real time RT-PCR. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756. [Tiskana izd.], 2016, 23, str. 27-40, ilustr. [COBISS.SI-ID 8596089]

GUČEK, Tanja, ŠTAJNER, Nataša, RADIŠEK, Sebastjan. Kvantifikacija in določanje glive Verticillium albo-atrum v hmelju (Humulus lupulus) z uporabo PCR v realnem času = Quantification and detection of Verticillium albo-atrum in hop (Humulus lupulus) with real-time PCR. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756. [Tiskana izd.], 2015, 22, str. 26-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 8331129]

GUČEK, Tanja, RADIŠEK, Sebastjan, JAKŠE, Jernej, JAVORNIK, Branka. Biologija interakcij med rastlinami in viroidi = Biology of plant viroid interactions. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756. [Tiskana izd.], 2014, 21, str. 27-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 8084089]

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map