Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Marjeta Eržen

Naziv, ime in priimek
dr. Marjeta Eržen, mag. inž. agr.
Popolni naziv
Doktorica znanosti
Oddelek (kratica)
ORTO
Delovno mesto
Asistent
Skupina
Raziskovalci
Telefon
/
E-naslov
marjeta.erzen@ihps.si
Področje dela

Biotehnologija.

Kratek življenjepis

2008-2012: škofijska gimnazija A.M. Slomška, Maribor

2012-2015: univerzitetni študij- 1. Bolonjska stopnja Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo, smer agronomija) naslov diplomskega seminarja: Kakovost pridelka vrtnin iz skupine solatnic, čebulnic in plodovk glede na izbrane okoljske dejavnike

2015-2018: podiplomski študij- 2. Bolonjska stopnja Univerze v Ljubljani (Biotehniška fakulteta, oddelek za agronomijo, smer agronomija) naslov magistrske naloge: Analiza kakovosti trajno varovanih kmetijskih zemljišč na območjih namakalnih sistemov, osuševalnih sistemov in komasacij

2018-2023: doktorska študentska na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, smer Biotehnologija ter zaposlena kot mlada raziskovalka na IHPS. Področje dela: proučevanje navadne konoplje z vidika morfologije, fitokemije, določanje kanabinoidov in terpenov v navadni konoplji, genotipizacija, uporaba tekočinske in plinske kromatografije, masne spektrometrije in druge metode.

2023-sedaj: Doktorirala in pridobila naziv doktorica znanosti na področju biotehnologije. Sedaj zaposlena kot asistentka na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Izbrana dela (max 5)

1. ERŽEN, Marjeta, ČEH, Barbara, KOLENC, Zala, BOSANČIĆ, Borut, ČERENAK, Andreja. Evaluation of different hemp (Cannabis sativa L.) progenies resulting from crosses with focus on oil content and seed yield. Industrial crops and products. 1 Oct. 2023, vol. 201, [article no.] 116893, 7 str., ilustr. ISSN 0926-6690. DOI: 10.1016/j.indcrop.2023.116893

2. ERŽEN, Marjeta, KOŠIR, Iztok Jože, RUTNIK, Ksenija, KREFT, Samo, ČERENAK, Andreja. Determination of total polyphenol content and antioxidant activity in different hemp (Cannabis sativa) phenotypes. Phyton : annales rei botanicae. 2023, vol. 62-63, str. 97-105. ISSN 0079-2047. https://www.verlag-berger.at/detailview?no=3122, DOI: 10.12905/0380.phyton62-63-2023-0097

3. ERŽEN, Marjeta, ČERENAK, Andreja, CESAR, Tjaša, LUSKAR, Lucija, JAKŠE, Jernej. Izbira SNP pozicij genoma za določitev genetske raznolikosti pri navadni konoplji (Cannabis sativa L.) = Determination of SNP genome positions for capture probes design for identification of genetic diversity in hemp (Cannabis sativa L.). Hmeljarski bilten. [Tiskana izd.]. 2022, št. 29, str. 126-134, ilustr. ISSN 0350-0756. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-HKO8DXKX

4. ERŽEN, Marjeta, KOŠIR, Iztok Jože, OCVIRK, Miha, KREFT, Samo, ČERENAK, Andreja. Metabolomic analysis of cannabinoid and essential oil profiles in different hemp (Cannabis sativa L.) phenotypes. Plants. 2021, vol. 10, no. 5, str. 1-14 (966). ISSN 2223-7747. DOI: 10.3390/plants10050966

5. GLIVAR, Taja, ERŽEN, Jan Jurij, KREFT, Samo, ERŽEN, Marjeta, ČERENAK, Andreja, ČEH, Barbara, TAVČAR, Eva. Cannabinoid content in industrial hemp (Cannabis sativa L.) varieties grown in Slovenia. Industrial crops and products. 2020, vol. 145, str. 1-9, tabele. ISSN 0926-6690. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0926669019310921, DOI: 10.1016/j.indcrop.2019.112082

Povezava Cobiss
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani