Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

Logotip: Mednarodno leto zdravja rastlin 2020

Zdravstveno varstvo rastlin postaja vse bolj pomembna panoga v kmetijstvu. Zdrave rastline so vir našega življenja, saj lahko z njimi zagotovimo prehransko varnost, posledično omogočimo znižanje cen hrane in tudi njeno razpoložljivost ter konkurenčnost na svetovnem trgu. Velika težava današnjega časa je množičen prenos novih škodljivih organizmov na območja, kjer do sedaj še niso bila najdena. Ti organizmi imajo običajno status karantenskih škodljivih organizmov. Zaradi nepoznavanja biologije novega karantenskega škodljivega organizma in klimatskih sprememb vsak nenadzorovan vnos v novo okolje pomeni veliko nevarnost. Na povsem novem območju lahko s svojo prisotnostjo in širitvijo povzroči veliko gospodarsko škodo, celo propad določene kmetijske panoge.

Prav tako moramo poleg natančnega spremljanja vnosa morebitnega novega škodljivega organizma na nova območja, varovati rastline tudi pred že do sedaj znanimi, gospodarsko pomembnimi rastlinskimi boleznimi, škodljivci in pleveli. Z vsakim pravočasnim in pravilnim ukrepanjem proti škodljivim organizmom lahko povsem omejimo njihovo širjenje in povzročeno škodo, posledično tako ohranimo rastline zdrave. Tako si zagotovimo zdrav, konkurenčen in zadosten pridelek za prehransko varnost.

Generalna skupščina Združenih narodov je prav zaradi premajhnega zavedanja javnosti glede pomena zdravih rastlin, leto 2020 razglasilo za Mednarodno leto zdravja rastlin. Javnost se mora pričeti zavedati, da je preventiva pred širjenjem škodljivih organizmov nujno potrebna. Poleg tega se moramo zavedati tudi tega, da je v pridelavo varne in kakovostne hrane potrebno vložiti veliko časa, truda in znanja. V ta namen se bomo skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vključevali v ozaveščanje javnosti o pomenu zdravja rastlin na različne načine in z različnimi dogodki (seminarji, predavanja, konference, delavnice, dnevi odprtih vrat, ipd.).

Leto 2020 je Generalna skupščina Združenih narodov, v okviru katerih deluje tudi Mednarodna konvencija za varstvo rastlin (IPPC) razglasila za mednarodno leto zdravja rastlin. IPPC (angl. International Plant Protection Convention) je mednarodna organizacija, ki je bila uveljavljena leta 1952 in je postavila okvir za varovanje svetovnih rastlinskih virov pred škodo, ki jo povzročajo škodljivi organizmi. Trenutno je v IPPC vključenih 183 držav pogodbenic.

Ključna sporočila Mednarodnega leta zdravja rastlin 2020 so:

  • tvegano je prenašati rastline in rastlinske proizvode iz drugih delov sveta, saj se tako lahko širijo rastlinske bolezni in škodljivci,
  • trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi naj bo varno brez postavljanja nepotrebnih ovir,
  • z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo tudi biološko pestrost,
  • z ohranjanjem zdravih rastlin varujemo okolje,
  • podpirajmo zdravje rastlin ter vlagajmo v razvoj in raziskave na tem področju,
  • zdrave rastline so ključnega pomena za zmanjševanje lakote in doseganje ciljev trajnostnega razvoja,
  • okrepimo spremljanja za navzočnost rastlinskih bolezni in škodljivcev, da lahko s hitrimi ukrepi varujemo rastline in njihovo zdravje.

Več o mednarodnem letu zdravja rastlin si lahko preberete na spodnjih povezavah:

Mednarodno leto zdravja rastlin

Plant health 2020

www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/mednarodno-leto-zdravja-rastlin/

Na naslednjih dveh povezavah sta še dva kratka filma, ki predstavljata Mednarodno leto zdravja rastlin 2020:

www.youtube.com/watch?v=jixGX2vKWmY

www.youtube.com/watch?v=us1BKwS-Z1o

 

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map