Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vabljeni k sodelovanju v Povezovalno trženjskem centru za zelišča

Zelišča v poskusu na IHPS smo prvič že porezali, stehtali in dali v analizo, grmički pa uživajo pod tunelom in bodo rastli naprej. Poskus je postavljen kot bločni poljski poskus v treh ponovitvah, zato zgleda vse skupaj kot šahovnica. Primerjali bomo pridelek in njegovo kakovost med:

  • poprovo meto
  • baziliko
  • dobro mislijo – origanom
  • žajbljem
  • vrtnim timijanom

Pridelek bomo potem posušili in ga dali v na novo nastajajoči Povezovalno trženjski center za zeliščaEtri – Flora Viva – Povezovalno trženjski center za zelišča

Na malih kmetijah oziroma pridelovalcih z manjšimi površinami so zelišča posajena običajno bolj pestro, mešano, ta poskus pa je zastavljen s ciljem demo prikaza pridelave na večjih površinah, kjer pa je potrebno, da so rastline v vrstah, kar omogoča strojno medvrstno obdelavo tal za zatiranje plevelov in lažje spravilo. S pridelavo na večjih površinah bomo lahko dosegli cilj, da se pije v Sloveniji čaj iz zelišč, pridelanih v Sloveniji z znano kakovostjo  Zato vas vabimo, da se lotite pridelave zelišč na večjih površinah in se pridružite Povezovalno trženjskemu centru za zelišča. Kontakt za vzpostavitev sodelovanja in informacije: Peter Ambrožič, Jazon d.o.o., tel.: 051 227 763.

Poskus poteka v okviru pilotnega projekta Povezovalno trženjski center za zelišča.

Zelišča v rastlinjaku rasteji v zemlji.

Zaslonski posnetek letaka

Opazovanje tolerance križancev hmelja na CBCVd

Pogled na poskusni nasad preizkušanja odpornosti hmelja na hudo viroidno zakrnelost hmelja. Nasad je prostorsko izoliran v njem pa pravkar proučujemo odziv rastlin na več kot 30 različnih genotipih hmelja. Najboljši genotipi bodo vključeni v nadaljnja križanja in raziskovanje z namenom vzgoje odpornih sort na viroid CBCVd. Rastline smo posneli tudi z dronom in multispektralno kamero, ki omogočata dodatno analizo stanja in odziva rastlin.

Poskus poteka v okviru CRP projekta V4-2203 z naslovom:

“Vrednotenje genotipov in vzgoja družin križanj za proučevanje odpornosti hmelja Humulus lupulus L. na hudo viroidno zakrnelost hmelja”

Hmeljne rastline v hmeljišču (zgoraj), spodaj pogled na hmeljišče iz zraka.

IHPS je prvi v Sloveniji izvedel biotično varstvo na koruzi

Parazitska osica Trichogramma brassicae sodi med manjše žuželke, ki merijo v dolžino zgolj med 0,5 in 1,5 mm. Osica je jajčni parazitoid, kar pomeni, da samice svoja jajčeca odlagajo v jajčeca gostitelja ter jih tako uničijo. Parazitska osica Trichogramma brassicae je v Sloveniji uvrščena na Seznam domorodnih vrst organizmov za biotično varstvo rastlin, katero je mogoče uporabljati za zatiranje jajčec koruzne vešče in drugih škodljivih metuljev.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je prvi v Sloveniji izvedel biotično varstvo zoper koruzneo veščo (Ostrinia nubilalis) na koruzi z vnosom parazitske osice Trichogramma brassicae, proizvajalca Bioplanet Italija, katere uvoznik je slovensko podjetje Picount d.o.o.

Koruzna vešča je pomemben škodljivec mnogih gostiteljskih rastlin, predvsem koruze, hmelja, vrtnin in tudi okrasnih rastlin.

Sadika koruze v katero je v zalistje vstavljena kapsula (levo), Posnetek iz zraka na koruzno polje (desno)

 

Namakanje hmelja – 8.7.2024

Glede na trenutno vremensko napoved je pred nami daljše obdobje zelo vročega in suhega vremena. Zaradi tega se tla hitro sušijo. V zadnjih dneh padavin ni bilo dovolj in še te so bile zelo lokalno razporejene. Glede na naše meritve se stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal nahaja blizu kritične točke za namakanje z rolomati. To velja za ves hmelj, še toliko bolj pa za prvoletne nasade hmelja. Zaradi tega priporočamo začetek namakanja hmelja.

Uporabniki kapljičnih namakalnih sistemov nadaljujte z intenzivnim in rednim namakanjem hmeljišč in nikakor ne dopustite, da se tla v hmeljiščih izsušijo.

Aktualne napovedi glede namakanja bodo dosegljive na spletni strani IHPS (https://www.ihps.si/).

Namakanje hmelja

Zaradi vročega vremena se tla hitro sušijo. Glede na naše meritve se bo stanje vode v zgornjem in spodnjem sloju tal v začetku naslednjega tedna (8. 7. 2024) nahajalo blizu kritične točke za namakanje z rolomati. To še posebej velja za hmelj na lažjih tleh in za prvoletne nasade hmelja. Zaradi tega priporočamo začetek namakanja hmelja. Vodna bilanca se tudi v prihodnjih dneh ne bo popravila, saj obilnejših padavin ni na vidiku.

Priporočamo, da uporabniki kapljičnih namakalnih sistemov pričnete oziroma nadaljujte z namakanjem hmeljišč. Nikakor ne dopustite, da se tla v hmeljiščih izsušijo, zato namakajte redno.

Aktualne napovedi glede namakanja bodo dosegljive na spletni strani IHPS (https://www.ihps.si/).

Namakanje hmelja

Zaradi vročega in vetrovnega vremena se tla hitro sušijo.

Priporočamo, da uporabniki kapljičnih namakalnih sistemov pričnete oziroma nadaljujte z namakanjem hmeljišč v skladu z dnevnimi oziroma večdnevnimi potrebami rastlin po vodi. Nikakor ne dopustite, da se tla v hmeljiščih izsušijo, zato namakajte redno.

Aktualne napovedi glede namakanja bodo dosegljive na spletni strani IHPS (https://www.ihps.si/).

Strokovni posvet na temo Uporaba konoplje v kmetijstvu – priložnost za izmenjavo mnenj

Na Posvetu o konoplji, ki ga je skupaj z direktorjem IHPS Bojan Cizejem vodila ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS ga. Mateja Čalušić, je bil priložnost za izmenjavo mnenj in iztočnic za učinkovitejšo pridelavo konoplje v Sloveniji, tako za industrijske kot za medicinske namene. Izpostavljene so bile številne prednosti gojenja konoplje za industrijske in medicinske namene, vodstvo IHPS pa je v uvodu predstavilo delovanje inštituta tudi na vseh ostalih področjih svojega dela.

 

Predstavitev pripomočkov za mehansko zatiranje plevelov.

Objavljamo video mag. Manfreda Jakopa o pripomočkih za mehansko zatiranje plevelov.

Predavanje zajema znanje in izkušnje o trajnostni pridelavi zelišč s poudarkom na obdelavi tal in zatiranju plevelov. Pleveli so v nasadih zelišč resen problem zlasti v prvem letu, pa tudi kasneje se z dobrim pristopom pri obdelavi tal lahko izognemo nepotrebnim stroškom za delovno silo. Zato je zelo priporočljivo, da pred zasaditvijo nasada poskrbimo, da je površina dobro očiščena plevelov. Ker večino zelišč pridelujemo na ekološki način, herbicidi niso dovoljeni, zato je potrebno skrbno izvajati različne tehnične ukrepe, da dosežemo cilj s čim maj nepotrebnega vlaganja časa in denarja. Znanje o trajnostni obdelavi in zatiranju plevelov je zato zelo dragoceno.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani