Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vabilo na 60. jubilejni seminar o hmeljarstvu, 9.-10. februar 2023

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vabi na tokrat že 60. jubilejni seminar o hmeljarstvu, ki bo potekal 9. in 10. februarja 2023 v kongresnem centru hotela Bernardin v Portorožu. Po dvoletnem premoru bo seminar o hmeljarstvu zopet potekal v živo.

Vabilo in podatki o prijavi na seminar: docx [79 kB], pdf [173 kB]

Program posveta:

Četrtek 9. 2. 2023

1000–1030: Otvoritev 60. seminarja o hmeljarstvu s pozdravnimi nagovori

Delovno predsedstvo: Gregor Leskošek, dr. Magda Rak Cizej, Aljoša Uršič
Ura Vsebina
1030 – 1115  Predstavnik MKGP: Pozdravni nagovor, predstavitev skupne kmetijske politike s poudarkom na hmeljarstvu
1115 – 1145 dr. Katja Bidovec (UVHVVR-sektor za FFS): Trajnostna raba fitofarmacevtskih sredstev
1145 – 1215  Leslie A. Roy (Hop Growers of America, IHGC) in prof. dr. Martin Pavlovič (IHPS): GLOBAL G.A.P. HOP STANDARD – sistem kakovosti v hmeljarstvu ZDA
1215 – 1245 izr. prof. dr. Andreja Čerenak (IHPS): Izzivi in rešitve na področju sort hmelja
1245 – 1430 Odmor
Delovno predsedstvo: dr. Martin Pavlovič, dr. Andreja Čerenak, Domen Marovt
Ura Vsebina
1430 – 1530 Predstavniki BarthHass, Hopsteiner, Charles Faram: Trenutno stanje na trgu s hmeljem in obeti za naprej
1530 – 1545 Tobias Berger (BarthHass): Alternativa plastičnim vrvicam v hmeljarstvu
1545 – 1645 doc. dr. Iztok Jože Košir in dr. Miha Ocvirk (IHPS) in slovenski trgovci s hmeljem: Napake pri pridelavi in predelavi hmelja in njihov vpliv na kakovost
1645 – 1700 Ksenija Rutnik (IHPS): Vpliv postaranega hmelja na aromo in grenčico piv pri uporabi hladnega hmeljenja

 Petek, 10. 2. 2023

Delovno predsedstvo: dr. Sebastjan Radišek, dr. Barbara Čeh, Janez Oset
Ura Vsebina
900 – 920 dr. Magda Rak Cizej (IHPS): Varstvo hmelja v letu 2022 in izzivi v prihodnje
920 – 940 dr. Sebastjan Radišek (IHPS): Vpliv virusov in viroidov na pridelek hmelja 
940 – 1000 dr. Barbara Čeh: Organska snov v tleh – eden najpomembnejših parametrov rodovitnosti tal in gnojenje hmelja
1000 – 1020 Ana Karničnik Klančnik in dr. Barbara Čeh (IHPS): Kompostiranje hmeljevine
1020 – 1040 prof. dr. Martin Pavlovič (IHPS), Irena Friškovec in Marjana Avberšek (KGZS-CE): Panožni krožek v hmeljarstvu omogoča članom ocenjevanje ekonomike pridelave hmelja na kmetijah
1040 – 1100 Predstavitev glavnih sponzorjev
1100 – 1130  Odmor
Delovno predsedstvo: Monika Oset Luskar, dr. Boštjan Naglič, Anton Rančigaj
Ura Vsebina
1130 – 1150 dr. Boštjan Naglič (IHPS): Možnosti vzpostavitve napovedi za kapljično namakanje hmelja
1150 – 1200 Irena Friškovec, Blaž Dimec in Marko Tevž (KGZS-CE): Aktivnosti na področju posodobitev in novogradenj namakalnih sistemov z več uporabniki v Spodnji Savinjski dolini
1200 – 1220 dr. Barbara Čeh: Povzetek zaključne konference projekta LIFE BioTHOP
1220 – 1240 Monika Oset Luskar (IHPS): Zakaj saditi certificiran sadilni material hmelja
1240 – 1300 Joško Livk (IHPS): Nova zakonodaja na področju certificiranja pridelka hmelja, pregled površin in sortne sestave v Sloveniji
1300 – 1320 dr. Magda Rak Cizej (IHPS): Novi intervenciji pri SKP 2023-2027; Integrirana pridelava hmelja in Biotično varstvo rastlin
1320-1330 Zaključki seminarja

Organizacijski odbor

vodja Gregor Leskošek, Bojan Cizej, izr. prof. dr. Andreja Čerenak, dr. Magda Rak Cizej, dr. Barbara Čeh, doc. dr. Iztok Jože Košir, dr. Sebastjan Radišek, prof. dr. Martin Pavlovič, Irena Friškovec, dr. Marko Zmrzlak, Aljoša Uršič

Udeležba IHPS na PAG30

V dneh od 12. 1. do 18.1. je v San Diegu potekala mednarodna konferenca o rastlinskih in animalnih genomih – International Plant and Animal Genome Conference, ki so se je udeležile tudi naše sodelavke. Izr. prof. Andreja Čerenak je na sekciji Žlahtnjenje hmelja in genomika predstavila biotehnološke pristope, ki se uporabljajo v slovenskem žlahtniteljskem programu hmelja, mladi raziskovalki Marjeta Eržen in Lucija Luskar pa sta svoje raziskovalno delo predstavili s posterji. 6-dnevno konferenco je obiskalo več kot 3500 obiskovalcev.

Andreja Čerenak za govorniškim odrom in poslušalci v dvorani

Lucija Luskar - levo in Marjeta Eržen - desno, stojita pred obešenim postrom

Osnovno usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za Prodajalce FFS

OSNOVNO usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za Prodajalce FFS, ki bo potekalo od 25. do 27. januarja 2023. Na usposabljanje se prijavite s prijavnico, ki je dostopna na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izpolnjeno prijavnico ter izkaznico lahko pošljete po pošti na Inštitut ali oddate na sedežu Inštituta v Žalcu (Oddelek za varstvo rastlin ali tajništvo).

Vrsta usposabljanja Datum izvedbe Cena usposabljanja € (z DDV)
PRODAJALCI FFS 25. – 27.  januar 164,70

Več o usposabljanjih za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Urnik: docx [19 kB]

Podrobni podatki o usposabljanju (prijava, urnik): pdf-skenirano [1,6 mB]

Obnovitveno usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za Prodajalce FFS

Obveščamo vas, da Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije organizira OBNOVITVENO usposabljanje za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi za PRODAJALCE FFS, ki bo potekalo 18. januarja 2023. Na usposabljanje se prijavite s prijavnico, ki je dostopna na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Izpolnjeno prijavnico ter izkaznico lahko pošljete po pošti na Inštitut ali oddate na sedežu Inštituta v Žalcu (Oddelek za varstvo rastlin ali tajništvo).

Cenik
Vrsta usposabljanja Datum izvedbe Cena usposabljanja € (z DDV)
PRODAJALCI FFS 18. januar 52,46

Več o usposabljanjih za ravnanje s fitofarmacevtskimi sredstvi.

Urnik: docx [16 kB], pdf [58 kB].

Spremni dopis: docx [239 kB], pdf-skenirano [1,3 mB]

Sestanek strokovne ekspertne skupine Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses in Hops

Jesensko srečanje strokovne skupine Commodity Expert Group (CEG) Minor Uses in Hops je potekalo neposredno v regiji hmelja v Poperingeju v Belgiji od 8. do 9. novembra 2022. Srečanja se je udeležilo 20 strokovnjakov iz 5 držav EU in tudi iz ZDA. Na srečanju so izmenjali izkušnje iz zadnje pridelovalne sezone hmelja, problematiko varstva rastlin v posamezni državi članici, poročila o pomembnih poskusih in projektih v letu 2022 v EUMUDA ter pogled na načrtovane aktivnosti za leto 2023. Splošna vprašanja na dnevnem redu so bila koncept indeksa listne površine (leaf wall area) pri odmerjanju pripravkov pri pridelavi hmelja, stanje MRL za hmelj na nivoju v EU, regulativne zadeve in status MRL za različne trge hmelja po svetu (Indija, Koreja, Vietnam, idr.), namreč vse več držav po svetu postavljajo svojo, interna pravila – zahteve.

Na sestanku smo se člani CEG seznanili s Predlogom trajnostne rabe FFS in spremembo Uredbe (EU) 2021/2115 o trajnostni rabi FFS. Najpomembnejša tema srečanja je bila ekološka pridelava hmelja – in njen pričakovani razvoj v bližnji prihodnosti. Po sestanku drugi dan smo si ogledali hmeljišče v Poperingu, kjer pridelujejo hmelj po načelih ekološke pridelave. Po ogledu smo imeli možnost preizkusiti njihova piva, zvarjena iz ekološkega hmelja.

Skupinska slika udeležencev sestanka na stopnicah

4. sestanek konzorcija Nacionalnega referenčnega laboratorija za glive in oomicete

V torek, 6.12.2022 je na IHPS v Žalcu potekal 4. sestanek konzorcija Nacionalnega referenčnega laboratorija za glive in oomicete. Na sestanku so bili prisotni partnerji konzorcija iz Gozdarskega inštituta Slovenije, Kmetijskega inštituta Slovenije in IHPS. V okviru srečanja so člani NRL poročali o delu v letu 2022, rezultatih sodelovanja na »Barcoding« delavnici, akreditaciji in diskutirali o planih za naslednje leto in možnostih skupnega sodelovanja na projektih. V okviru sestanka je potekal tudi ogled Diagnostičnega laboratorija za varstvo rastlin.

Utrinki iz konzorcija:

Člani konzorcija NRL glive in oomicete na sestanku v sejni sobi IHPS Člani konzorcija na ogledu Diagnostičnega laboratorija za varstvo rastlin.

Skupinska fotografija članov konzorcija NRL v laboratoriju. Skupinska fotografija članov konzorcija NRL pred stavbo IHPS

 

IHPS med finalisti Agrobiznisovega hi-tech natečaja 2022

Na 7. konferenci Nove tehnologije v kmetijstvu so v petek med 13 kandidati razglasili 3 zmagovalce letošnjega hi-tech natečaja, s katerim pri portalu Agrobiznis spremljajo tehnološko posodabljanje kmetijstva in živilske industrije. Med finalisti natečaja kot ponudniki rešitev za kapljično namakanje v hmeljarstvu tudi Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in Boštjan Naglič.

Več si lahko preberete na spletnih straneh Agrobiznis, kjer sta objavljena članka (REPORTAŽA) Izzivi v robotizaciji – rdeča nit letošnje konference novih tehnologij ter ponudniki Hi-tech natečaja 2022.

Prodaja prostih količin hmelja letnik 2022

Spoštovani,

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije zbira ponudbe za prodajo prostih količin hmelja letnik 2022. Sorte in količine so navedene v spodnji preglednici.

Preglednica 1: Proste količne hmelja letnika 2022
Zap.št Sorta Količina (kg)
1.  Aurora 314
2.  Savinjski golding 217
3.  Styrian Eagle 216
4.  Styrian Wolf 710
5.  Styrian Dragon 329
6.  Sorte v preizkušanju 3785

Ponudbe zbiramo do 1. 12. 2022.  V kolikor ste zainteresirani za nakup vas prosimo, da pošljete pisne ponudbe po elektronski pošti na: gregor.leskosek@ihps.si ali tajnistvo@ihps.si.  Za dodatne informacije smo na voljo na tel: 03 71 21 662 ali 031 819 532.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani