Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Vladni regijski obisk Savinjske regije tudi na IHPS

Državna sekretarka Eva Knez se je 21.10.2023 udeležila vladnega regijska obiska Savinjske regije. V okviru obiska si je ogledala dve kmetiji, ki sta bili poškodovane med avgustovskimi poplavami ter Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo, ki je doživel precejšnjo škodo ob avgustovskih poplavah…

Celotna novica je objavljena na straneh Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano.

Od leve proti desni: Bojan Cizej, Andreja Čerenak, Magda Rak-Cizej, Iztok Košir
Direktor IHPS Bojan Cizej z ekipo

Rešitve krožnega gospodarstva iz Slovenije – konferenca RETHINK

Rešitve krožnega gospodarstva iz Slovenije bo danes na konferenci RETHINK v Tarantu v Italiji Re-think  predstavil SRIP-Krožno gospodarstvo SRIP – Krožno gospodarstvo (srip-krozno-gospodarstvo.si)  na pobudo veleposlaništva RS v Rimu Veleposlaništvo Rim | GOV.SI.

Dr. Barbara Čeh z IHPS sodeluje kot gostja na tem panelu in bo predstavila vpeljevanje krožnega gospodarstva na področju hmeljarstva v Sloveniji, ki je primer dobre prakse za vsa hmeljarska območja na svetu.

Kolaž slik ilustrativna slika

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2023 – rezultati vzorčenja 11. septembra

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS (13.09.2023)

Sorta Styrian Wolf je v Savinjski dolini v tehnološki zrelosti. Vlaga v storžkih je trenutno 70-71%, vsebnost alfa-kislin je ustaljena na 13,5% v storžkih z 11% vlago, prav tako je masa 100 suhih storžkov ustaljena pri 12,0 g, dolžina je do 22 mm. Storžki so zeleni, se odbijajo, so zaprti, gredo od vretenc, lepo dišijo in šumijo.

Sorta Styrian Gold je prešla tehnološko zrelost, kar potrjujejo opravljene analize. Storžki se drobijo, vonj pa je značilen za prezrel hmelj. Vlaga v storžkih je 77%, vsebnost alfa-kislin ostaja na 3,1% v storžkih z 11-odstotno vlago, masa 100 suhih storžkov in njihova dolžina pa se sta se še dodatno zmanjšali in sicer na 8,9 g oz. 24 mm.

S tem smo vzorčenja za napoved tehnološke zrelosti v okviru Strokovne naloge tehnologije pridelave in predelave hmelja za letošnje leto zaključili.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2023 – rezultati vzorčenja 7. septembra

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS (8.09.2023)

Sorta Celeia je v Savinjski dolini tehnološki zrelosti. V Radljah ta sorta prehaja v tehnološko zrelost v teh dneh. Vlaga v storžkih je sicer še 80,2%, vendar se storžki nekoliko drobijo, masa 100 suhih storžkov se je ustalila in je 11,5 g, vsebnost alfa-kislin je 4,4% v storžkih z 11% vlago. Storžki so debeli, nekaj je drobljivih, dišijo, že gredo od vretenc, šumijo, le malo je medlih in drobnih.

Sorta Styrian Gold še vedno dokaj lepo diši, vendar že na meji, stožki se odbijajo, gredo od vretenc, vendar pa so se že začeli drobiti. Vlaga v storžkih je 77,9%, vsebnost alfa-kislin ostaja na 3,1% v storžkih z 11-odstotno vlago, masa 100 suhih storžkov in njihova dolžina pa sta se že nekoliko zmanjšali, in sicer na 10,2 g oz. 24,6 mm. Glede na meritve parametrov in stanje na terenu predvidevamo, da bo v prihodnjih dneh ta sorta prešla tehnološko zrelost.

Sorta Styrian Wolf je tudi v tehnološki zrelosti. Vlaga v storžkih je trenutno 71-72%, vsebnost alfa-kislin 13,4% do 10,0% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov je 12,0 g, dolžina 20 mm. Storžki so zeleni, se odbijajo, so zaprti, gredo od vretenc, lepo dišijo in šumijo.

Rezultati naslednjih meritev parametrov tehnološke zrelosti bodo objavljeni v torek, 12. septembra, če dan prej (ko izvedemo vzorčenja storžkov) ne bo dežja, sicer dan kasneje.

Opomba: Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2023 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf, in sicer v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

Spremljanje parametrov tehnološke zrelosti v letu 2023 – rezultati vzorčenja 4. septembra

Dr. Barbara Čeh, Monika Oset Luskar in Darja Zupanc, IHPS (5.09.2023)

Sorta Styrian Gold še vedno lepo diši, stožki se odbijajo, gredo od vretenc.

Sorta Styrian Wolf je na vzorčenih lokacijah v Savinjski dolini v preteklih dneh prešla v tehnološko zrelost. Vlaga v storžkih je trenutno 71,9% do 73,6%, vsebnost alfa-kislin 12,7% do 13,9% v storžkih z 11% vlago, masa 100 suhih storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 11,6 do 13,5 g, dolžina se je povečala na 23 mm. Storžki so zeleni, se kar odbijajo, so zaprti, gredo od vretenc, dišijo in šumijo.

V teh dneh pa prehaja v tehnološko zrelost v Savinjski dolini še sorta Celeia. Vsebnost alfa-kislin v storžkih z 11% vlago je 3,9 do 4,5%.

V Radljah je vlaga v storžkih 82,1%, masa 100 suhih storžkov se je v zadnjih dneh povečala na 10,7 g, vsebnost alfa-kislin je 5,7% v storžkih z 11% vlago. Storžki so debeli, nekaj je drobljivih, dišijo, že kar gredo od vretenc, šumijo, malo je še medlih in drobnih. Tudi na tej vzorčeni lokaciji se bliža prehod v tehnološko zrelost predvidoma v prihodnjih dneh/konec tedna. Več bodo povedali rezultati četrtkovega vzorčenja.

Rezultati naslednjih meritev parametrov tehnološke zrelosti bodo objavljeni v petek, 8. septembra, če dan prej (ko izvedemo vzorčenja storžkov) ne bo dežja, sicer dan kasneje.

Opomba: Podatki spremljanja tehnoloških parametrov na več lokacijah naj vam služijo orientirajtacijsko. Za začetek obiranja na posameznih lokacijah se odločajte individualno. Pred odločitvijo predlagamo, da prinesite vzorec storžkov iz določenega hmeljišča v analizo na IHPS vsaj na vsebnost vlage, priporočljivo tudi na vsebnost alfa-kislin. Treba pa je paziti tudi na izteke karenc!

Navodilo za vzorčenje storžkov v hmeljiščih za analizo na vsebnost vlage in alfa-kislin:

  • Na vzorcih naj bo navedeno: ime sorte, datum vzorčenja in lokacija vzorčenja ter ime lastnika vzorca.
  • Za vzorec na analizo vsebnosti vlage se storžki nabirajo v oštevilčene sušilne posode iz aluminija, s pokrovom (okrog 5–10 g svežih storžkov), ki si jih izposodite na inštitutu. Škatlico takoj po nabiranju zaprete. V primeru dežja ali rose se vzorec ne vzame. Če vzorce takoj po nabiranju ne prinesete v analizo, jih je potrebno hraniti v zaprti škatlici v hladilniku največ do naslednjega dne.
  • Vzorec za analizo na vsebnost alfa-kislin: zadostuje 1,5–2 litra nabranih storžkov (povprečen vzorec storžkov vsaj tridesetih rastlin v nasadu iz zgornje in srednje tretjine rastlin), pri sortah z večjo nasipno gostoto (večji storžki) pa mora biti ta količina nekoliko večja. V primeru dežja ali rose se vzorci lahko nabirajo.
  • Vzorce sprejemamo na Oddelku za agrokemijo, upravna stavba IHPS, prvo nadstropje vsak dan do 13. ure.

Pojasnilo: V sklopu Strokovne naloge Tehnologija pridelave in predelave hmelja, ki jo izvaja IHPS, bomo v letu 2023 spremljali parametre tehnološke zrelosti (vsebnost vlage v storžkih, masa suhih storžkov, dolžina storžkov in vsebnost alfa-kislin) na več pedološko in krajevno različnih lokacijah, ki smo jih določili v sodelovanju s KGZS, KGZ Celje, ki sodeluje pri vzorčenju. Vzorčenje in napoved tehnološke zrelosti bomo izvajali za sorte hmelja, ki zavzemajo več kot 30 ha površin:  Savinjski golding, Aurora, Celeia, Bobek, Styrian gold in Styrian Wolf, in sicer v časovnem intervalu od 3 do 4 dni. Rezultate bomo objavljali sproti na spletni strani IHPS pod AKTUALNO, in jih bomo ažurirali ob torkih in petkih po 15 uri, razen v primeru dežja, ko bomo vzorčenje prestavili na prvi dan brez padavin. Poročali bomo tudi preko Hmeljarskih informacij, ko bodo le-te izhajale.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani