Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Marija Hribernik

Title, name and surname
Marija Hribernik
Full title
B. Sc in Chemical Technology
Department (abbreviation)
Department for Agrochemistry and Brewing
Workplace
Quality Manager at IHPS
Group
Technical collaborators
Phone
03 71 21 631
Email
marija.hribernik@ihps.si
Field of work:

Agrochemistry, Brewing, Quality management

Work experience:

1990 1991: Nafta Lendava

1991 – 1997: Ilirija Lendava

1997 – 1998: Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur

1998 – today: Slovenian Institute of Hops Research and Brewing, Department of Agrochemistry and Brewing.

Short CV:

Marija Hribernik completed her studies in chemical technology at the University of Maribor. In 1998 she was employed as a Quality manager at the Slovenian Institute of Hop Research and Brewing.

Pedagogical positions

1997- 1998:  Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur (Secondary agricultural school)

Izbrana dela (max 5)
  1. Poslovnik kakovosti po SIST EN ISO/IEC 17025 za potrebe akreditacije preskuševalnega laboratorija za področje hmelja in piva.
  2. Poslovnik kakovosti za področje certificiranja oz. uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala in sadik hmelja in semena poljščin.
  3. Poslovnik kakovosti za sistem kakovosti dobre eksperimentalne prakse (GEP) za izvajalca testov in analiz za pridobivanje podatkov o učinkovitosti FFS.
  4. Poslovnik kakovosti za sistem kakovosti po ISO 9001.
  5. Poslovnik kakovosti za izvajanje preskušanj v Laboratoriju za varstvo rastlin, naloge Javne službe (JS) in naloge JS po javnem pooblastilu za OVR.
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map