Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Monika Oset Luskar

Title, name and surname
Monika Oset Luskar
Full title
Univerzitetna diplomirana inženirka kmetijstva
Department (abbreviation)
ORTO
Workplace
Višji strokovno raziskovalni asistent
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 634 GSM: 041 894 635
Email
Monika.Oset-Luskar@ihps.si
Področje dela

Preizkušanje sort hmelja in okrasnih rastlin, razmnoževalni material hmelja.

Delovne izkušnje

2001 – 2004: Strokovno in raziskovalno delo na področju žlahtnjenja hmelja, genske banke hmelja in introdukcije hmelja

2004 – 2009: Delo na področju kontrole integrirane pridelave kmetijskih pridelkov, ki zajemalo organizacijo izvedbe in kontrolo.

2007 – danes: odgovorna za koordinacijo nalog preizkušanja sort hmelja in vzgoje rastlin za področje vzgoje osnovnega genetskega materiala hmelja in vivo v sklopu strokovnih nalog s področja registracije sort rastlin in semenarstva ter za strokovno vodenje pridelave, tehnologije in zdravstvenega varstva rastlin sadik hmelja. Izvajanje pregledov sortne pristnosti in fiziološkega stanja hmelja (v okviru uradnih pregledov in uradnega potrjevanja razmnoževalnega materiala in sadik hmelja). Sodelovanje pri strokovni nalogi: Genska banka domačih sort hmelja. Sodelovanje pri nalogah v sklopu Javne službe za hmeljarstvo: Žlahtnjenje hmelja in tehnologija pridelave in predelave hmelja, Introdukcija novih in tujih sort hmelja

2010 – 2012: Delo na projektu DMCSEE – Drought Management Centre for South East Europe.

2010 – 2012: Delo na projektu LdV Hop school (Hop industry lifelong learning program).

2012 – 2014: delo na projektu CRP: Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji.

2014 2016: Delo na projektu CRP Zagotavljanje konkurenčnosti hmeljarstva z izborom dišavnih sort hmelja.

2010 – danes: Vodenje organizacijske enote (Oddelek za rastline tla in okolje).

Kratek življenjepis

2012 – danes: Licenca za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije; Poljedelec/poljedelka in Hmeljar/hmeljarka Državni izpitni center Republike Slovenije, Ljubljana

1997 – 2000: Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva – Agronomija (poljedelstvo, vrtnarstvo) Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo

1993 – 1997: Inženir kmetijstva; Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo

1989 – 1993: Kmetijski tehnik; Srednja kmetijsko-živilska šola Celje

Članstvo

Slovensko agronomsko društvo.

Povezava Sicris
/
Povezava Cobiss
/
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map