Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Diagnostični laboratorij za varstvo rastlin

IHPS je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-025 na področju preskušanja (SIST EN ISO/IEC 17025).

Dejavnosti Diagnostičnega laboratorija za varstvo rastlin:

 • Identifikacija gliv, virusov, viroidov, fitoplazem, žuželk in plevelov.
 • Testiranje odpornosti rastlin na različne škodljive organizme.
 • Testiranje matičnih rastlin hmelja in hmeljišč v okviru certifikacije sadilnega materiala
 • Testiranje rastlin, rastlinskih proizvodov, tal, vode in substratov.
 • Testiranje mikrobiološke aktivnosti tal.
 • Testiranje odpornosti ŠO na fitofarmacevtska sredstva.
 • Epidemiološke študije in podpora prognozi škodljivih organizmov.
 • Raziskave interakcij med rastlinami in patogeni.
 • Razvoj in vpeljevanje novih diagnostičnih tehnik.
 • Vodenje referenčnih zbirk škodljivih organizmov.
 • Sodelovanje v med-laboratorijskih preizkusih.

Tehnike in oprema:

 • Morfološka identifikacija (mikroskopska analiza, selektivna gojišča).
 • Patogeni testi (Raziskovalna postaja, rastne komore).
 • Biokemične metode (ELISA).
 • Molekulske analize (PCR, RT-PCR, PCR v realnem času, DNA sekvenciranje).

Standardi in pooblastila:

 • Laboratorij izvaja diagnostične preiskave z javnim pooblastilom Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3430-526/2008/5 z dne 4.6.2009, spremenjena z št. U-3430-41/2014-4 z dne 11.07.2014).
 • Laboratorij je bil dne 01.06.2022 s strani UVHVVR z odločbo št. U34304-17/2022/8 imenovan kot karantenska postaja za izvajanje akreditiranih in neakreditiranih diagnostičnih metod za določanje škodljivih organizmov rastlin, izvajanje nalog potrebnih za delovanje uradnega laboratorija in nacionalnega referenčnega laboratorija ter raziskave drugih projektov, ki lahko vključujejo delo s karantenskimi škodljivimi organizmi.
 • Laboratorij je bil dne 13.06.2022 s strani UVHVVR z odločbo št. U34304-7/2022-12 imenovan kot uradni laboratorij za:
  • določanje gliv in oomicet na hmelju, vinski trti, zeliščih in okrasnih rastlinah z molekularnimi metodami;
  • določanje virusov in viroidov na hmelju z molekularnimi metodami.
 • Laboratorij je bil z odločbo številka U014-23/2022/3 z dne 23.09.2022 imenovan za nacionalni referenčni laboratorij v okviru konzorcija laboratorijev za škodljive organizme rastlin – za viruse in viroide na hmelju ter z odločbo številka U014-23/2022/1 z dne 23.09.2022 in 27.01.2023 za nacionalni referenčni laboratorij v okviru konzorcija laboratorijev za škodljive organizme rastlin – za glive na hmelju, vinski trti, zeliščih in okrasnih rastlinah.

Dostop do spletne strani NRL za glive in oomicete: NRL glive in oomicete | Nacionalni referenčni laboratorij (nrl-glive.si)

Dostop do spletne strani NRL za viruse, viroide in fitoplazme: nrl-virologija.si – Nacionalni referenčni laboratorij za škodljive organizme rastlin – VIRUSI IN VIROIDI

Vse zainteresirane stranke lahko svoje pritožbe, ki se nanašajo na laboratorijske aktivnosti, vložijo pri vodji diagnostičnega laboratorija  dr. Sebastjanu Radišku.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani