Skip to content
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Primož Bukovec

Title, name and surname
Primož Bukovec
Full title
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Department (abbreviation)
OUPO
Workplace
Višji strokovno raziskovalni asistent, vodja oddelka od 2011
Group
Raziskovalci
Phone
03 71 21 640 GSM: 041 783 091
Email
Primoz.Bukovec@ihps.si
Področje dela

Ekologija, Pedologija, Registracija fitofarmacevtskih sredstev

Delovne izkušnje

1997 – 2004: Raziskovalec na področju ekologije, pedologije in namakanja

2000 – danes : Raziskovalec na področju ekologije, pedologije in namakanja, registracija fitofarmacevtskih sredstev na EU in nacionalnem nivoju

Kratek življenjepis

Začetki dela na IHPS, kjer sem deloval kot raziskovalec za ekologijo in pedologijo, ter na področju namakanja kmetijskih kultur, so predstavljali dober temelj mojega sedanjega dela, kjer sodelujem po pooblastilu UVHVVR kot pooblaščeni ocenjevalec usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v okolju. Delo je prvenstveno usmerjeno le na EU nivo in le v manjšem deležu na nacionalnem nivoju.

Na EU nivoju izdelujemo strokovne ocene tveganj v okviru conskih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ter izdelujemo tako imenovane RAR ocene za posamezne aktivne snovi (Reneval Assessment Report). Redno tudi sodelujemo z Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA).

Članstvo

EFSA – Approved Expert for Environmental Fate and Behaviour of pesticides

Povezava Cobiss
/
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije all rights reserved. | Cookies | Accessibility Statement | Site map