Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Primož Bukovec

Naziv, ime in priimek
Primož Bukovec
Popolni naziv
Univerzitetni diplomirani inženir kmetijstva
Oddelek (kratica)
OUPO
Delovno mesto
Pooblaščeni ocenjevalec usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v okolju, vodja oddelka od 2011
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 640 GSM: 041 783 091
E-naslov
Primoz.Bukovec@ihps.si
Področje dela

Ekologija, Pedologija, Registracija fitofarmacevtskih sredstev, Varovanje podtalnih voda

Delovne izkušnje

1997 – 2004: Raziskovalec na področju ekologije, pedologije in namakanja

2000 – danes : Raziskovalec na področju ekologije, pedologije in namakanja, registracija fitofarmacevtskih sredstev na EU in nacionalnem nivoju

Kratek življenjepis

Začetki dela na IHPS, kjer sem deloval kot raziskovalec za ekologijo in pedologijo, ter na področju namakanja kmetijskih kultur, so predstavljali dober temelj mojega sedanjega dela, kjer sodelujem po pooblastilu UVHVVR kot pooblaščeni ocenjevalec usode in obnašanja fitofarmacevtskih sredstev v okolju. Ukvarjam se s porazdelitvijo in obnašanjem FFS in produktov njihove razgradnje v okolju. Upoštevati je treba, da je obnašanje FFS v okolju podvrženo različnim biološkim in kemičnim procesom razgradnje. Načeloma se FFS in njihovi razgradni produkti lahko obnašajo zelo različno: lahko pronicajo, se spirajo, se med razgradnjo premaknejo ali so obstojni, tj. vežejo se na talne delce in ostanejo v tleh ali v sedimentih vodnih teles daljše časovno obdobje. Pri ocenjevanju FFS se oceni, koliko časa ostane FFS v okolju, kateri razgradni produkti nastanejo in kakšne koncentracije FFS in njegovih razgradnih produktov pričakujemo v tleh, površinski vodi, podtalnici ali vodnih usedlinah ter v zraku ob pravilni uporabi. Za oceno usode v okolju so “razpolovne dobe” in druge značilne lastnosti pesticida in njegovih razgradnih produktov določene v standardiziranih laboratorijskih in terenskih testih. Razpolovna doba (DT50) se nanaša na časovno obdobje, v katerem se koncentracija pesticida v okolju zmanjša na polovico prvotne koncentracije. Ti razgradni časi so eden od osnovnih parametrov za izračun koncentracij v okolju in se uporabljajo za oceno, ali je snov zlahka razgradljiva ali obstojna. Pomemben vidik vrednotenja je ocena potenciala izpiranja, to je transporta pesticidov iz tal v podtalnico. Neugodne lastnosti učinkovin (visoka topnost v vodi, nizka vezava na talne delce, dolga razpolovna doba) lahko v kombinaciji z veliko padavinami in prepustnimi vrstami tal povzročijo neželene vnose v podtalnico. Konec koncev je glavna odgovornost mojega dela zagotoviti predvidene koncentracije ocenjenega pesticida in njegovih razgradnih produktov v različnih delih okolja. Te koncentracijske vrednosti nato služijo kot podlaga za ocene drugih področij.

Delo je prvenstveno usmerjeno le na EU nivo in le v manjšem deležu na nacionalnem nivoju.

Na EU nivoju izdelujemo strokovne ocene tveganj v okviru conskih registracij fitofarmacevtskih sredstev, ter izdelujemo tako imenovane RAR ocene za posamezne aktivne snovi (Renewal Assessment Report). Redno tudi sodelujemo z Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA).

Članstvo

EFSA – Approved Expert for Environmental Fate and Behaviour of pesticides

Povezava Cobiss
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani