Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Tržne razmere v hmeljarstvu

Površine hmeljišč v svetu obsegajo okoli 50.000 ha različnih grenčičnih, aromatičnih in dišavnih sort hmelja. Pridelek dosega približno 100.000 ton hmelja in približno 10.000 ton grenčic (alfa-kislin). Hmeljarstvo v Sloveniji ima tradicionalno pomembno vlogo v mednarodnem prostoru, saj predstavlja okoli 3 % svetovnih površin hmeljišč.

Gospodarske razmere v hmeljarstvu so v največji meri pogojene s proizvodnimi in tržnimi dogajanji v svetovni pivovarski industriji (2 mrd hl piva letno). Povpraševanje pivovarn po donosnejših sortah hmelja, možnosti sodobnih oblik predelave in skladiščenja proizvodov hmelja kot tudi občasne špekulacije maloštevilnih svetovnih trgovcev s hmeljem vplivajo tudi na gospodarnost pridelave hmelja. Najpomembnejši dejavniki pri oceni gospodarnosti kmetijske pridelave so višina in cena pridelka na prihodkovni strani ter stroški pridelave na odhodkovni. Tržne razmere analiziramo s sodelovanjem na treh vsakoletnih sestankih Ekonomske komisije Mednarodne hmeljarske organizacije (http://www.ihgc.org/), s prebiranjem tujih poslovnih poročil organizacij pridelovalcev in trgovskih hiš iz ZRN in ZDA ter z osebnimi stiki s hmeljarji in trgovci iz vseh tržno usmerjenih držav pridelovalk hmelja. Vzporedno pa za potrebe svetovalnega dela pripravljamo z modelno kalkulacijo oceno stroškov pridelave (SIMAHOP). Model vključuje stalne oz. fiksne stroške (amortizacija, vzdrževanja stavb in strojev, kapital v proizvodnji, delo družinskih članov, zavarovanje, prispevki) ter variabilne stroške (material, sezonsko delo, energija) za povprečno hmeljarsko kmetijo v RS – z možnostjo simulacije za individualne kmetije. Kalkulacija stroškov pridelave hmelja je osnova za poznavanje lastne cene, ki predstavlja izhodišče za odločanje pri prodaji hmelja.

Aktualne razmere na področju svetovnega trga in podjetniškega odločanja v hmeljarstvu objavljamo v Hmeljarskih informacijah in v strokovni reviji Hmeljar.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani