Pojdi do vsebine
logo

Fitosanitarni pregledi

Na podlagi javnega pooblastila in koncesijske pogodbe s strani MKGP, UVHVVR, izvajamo programe posebnih preiskav za:

  • karantenske škodljive organizme na podlagi seznama I.A.I in I.AII Direktive Sveta 2000/29/ES,
  • škodljive organizme pri katerih izvajamo nujne ukrepe na podlagi izvedbenih sklepov EU Komisije,
  • škodljive organizme, ki lahko z vnosom iz tretjih držav povzročajo ekonomske in okoljske posledice v EU,
  • škodljive organizme, ki predstavljajo neposredno nevarnost za zdravje ljudi,
  • škodljive organizme, ki jih določajo nacionalni predpisi.

Smo koordinatorji posebnih nadzorov za celotno območje Slovenije:

Z namenom ugotavljanja navzočnosti novih in karantenskih škodljivih organizmov za območje EU ali za ugotavljanje razširjenosti posebej nevarnih karantenskih škodljivih organizmov na območju Slovenije, se za vsak škodljivi organizem pripravi letni program preiskav.

Na podlagi Pravilnika o varovanih območjih in izvajanju uradnih sistematičnih raziskav na posebno nadzorovanih območjih (Ur. L. RS, št. 91/03, 82/05, 85/10 in 94/13) koordinator preiskave skrbi za usklajevanje izvajanja programa preiskave in za koordinacijo med vsemi izvajalci, med letom po potrebi obvešča UVHVVR o nenavadnih pojavih in posebnostih ter pripravi zbirno letno poročilo, ki ga do 30. novembra tekočega leta v pisni in elektronski obliki odda na UVHVVR. Ostali izvajalci programa preiskav opravljajo terenske preglede, odvzemajo vzorce ter vnašajo podatke v informacijski sistem UVH-APL.

Na podlagi Odločbe o dodelitvi javnega pooblastila IHPS (16.3.2007) izvajamo postopek uradne potrditve matičnih hmeljišč (certificiranih matičnih hmeljišč-CMH, standardnih matičnih hmeljišč-SMH) ter sadik hmelja (certificiranih sadik hmelja B certifikat-CSB in standardnih sadik-St.) v skladu s predpisi ter uradno sprejetimi metodami.

Več o certificiranju sadik hmelja.

Na podlagi Javnega pooblastila s strani MKGP, na IHPS izvajamo uradno potrjevanje semena poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic), ter semenskega krompirja. Več si preberite na tej povezavi.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani