Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Analize zdravilnih rastlin

Na področju analitike zdravilnih in aromatičnih rastlin izvajamo osnovne analize v skladu z Evropsko farmakopejo kot so določanje vlage, pepela in v kislini netopnega pepela in vsebnosti eteričnega olja. S plinsko kromatografijo določamo sestavo eteričnih olj, kjer se prilagodimo željam in potrebam naročnikov z ozirom na nabor določanih spojin. V laboratoriju imamo uvedeno tudi analitiko za določanje celokupnih in posameznih polifenolnih spojin in tokoferolov. Za potrebe naročnikov lahko tudi razvijemo in validiramo metode za druge posamezne zanimive metabolite.

Za dodatne informacije v zvezi z analitiko zdravilnih in aromatičnih spojin smo vam na voljo na tel. 03 71 21 608 ali po e-pošti:  iztok.kosir@ihps.si.

  • Analize zdravilnih rastlin

Z analiziranjem zdravilnih rastlin in začimb smo se na Oddelku za agrokemijo in pivovarstvo začeli ukvarjati že od leta 1976, odkar deluje na inštitutu kolekcijski nasad zdravilnih in aromatičnih rastlin in začimbnic. Pri analitiki se poslužujemo standardiziranih metod po Farmakopeji ali po ISO standardih.

V povezavi z drugimi deležniki izvajamo analizne metode določanja različnih sekundarnih metabolitov v rastlinskih tkivih, s posebnim poudarkom na eteričnih oljih in polifenolnih spojinah. V dogovoru s partnerji uvajamo nove potrebne preskusne metode za določanje parametrov, ki so potrebni za oceno kvalitete agroživilskih izdelkov.

  • Določanje vlage

Določanje vlage v začimbah/zeliščih – metoda z destilacijo: ISO 939:1980 Metoda temelji na določevanju vode, pridobljene z destilacijo azeotropne zmesi z uporabo organske snovi, ki se ne meša z vodo. S pomočjo destilacijske naprave predpisane v standardu oddestiliramo vodo iz vzorca zmlete začimbe/zelišča skupaj s toluenom.

Določanje vlage v začimbah/zeliščih – gravimetrična metoda: Analytica EBC: 1997, 7.2 Metoda temelji na določevanju izgube mase, med sušenjem vzorca začimbe/zelišča v sušilniku pri temperaturi 103-104o C.

  • Določanje eteričnih olj

Določanje eteričnega olja v začimbah/zeliščih in GC analiza: ISO 6571:1984 Pri izolaciji in pri določevanju vsebnosti eteričnega olja v začimbah/zeliščih se uporablja postopek destilacije z vodno paro. Eterično olje skupaj z vodo hlapi in v hladilnem delu destilacijskega nastavka kondenzira ter se na podlagi različnih specifičnih tež loči od vode. V graduirnem delu destilacijskega nastavka tako dobimo dvofazni sistem olja in vode. Posamezne komponente eteričnega olja določimo nadalje s plinsko kromatografijo (GC).

  • Določanje pepela

Določanje celotnega pepela v začimbah/zeliščih: ISO 928:1997 Metoda temelji na razkroju organske snovi med sežigom in nadaljnjim žarenjem v žarilni peči na 550 ± 25 °C do konstante mase.

Določanje v kislini netopnega pepela: ISO 930:1997. V kislini netopni pepel predstavlja ostanek po obdelavi celotnega pepela, pridobljenega z metodo MKZ 01 s HCl in kasnejšem sežigu in žarenju v žarilni peči na 550 ± 25 °C izražen v masnih %.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani