Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pridelava zelišč in nasveti

Ves čas obstoja področja zelišč na inštitutu preizkušamo pridelovanje zelišč na večji površini. V preteklosti so bile to kamilice, rženi rožički, meta, melisa, v zadnjih letih pa je bil to ameriški slamnik (Echinacea purpurea Moench). Pridelovanje zelišč na večji površini je tesno povezano z odkupom oz. prodajo pridelka. Na IHPS lahko vzgojimo eko sadike, ki jih kooperanti kupijo in posadijo. Tako dobijo znano poreklo sadilnega materiala in kvalitetne sadike.

Na poskusnih površinah IHPS, ki je znotraj Vrta zdravilnih in aromatičnih rastlin potekajo določeni poskusi različnih agrotehničnih ukrepov (npr. sajenje na folijo, namakanje, razdalja sajenja…).

Tehnološki nasveti za pridelavo zelišč:

Ameriški slamnik
Ameriškemu slamniku ustrezajo sončne in tudi polsenčne lege. Uspeva na srednje težkih, globokih, zračnih, z organsko snovjo ustrezno preskrbljenih tleh. Tla morajo biti dobro odcedna, saj lahko zastajanje vode povzroči propad korenin.

Več: pdf [1,75 mB]

Modelna kalkulacija za pridelovanje ameriškega slamnika: pdf [ 182 kB].

Rožmarin
Raje ima sončne lege, s humusom bogata in dobro odcedna tla, lahka peščena do glineno ilovnata. Izogibati se moramo težkim glinenim tlom. Rastline tolerirajo do 30 % gline v tleh. Kjer so tla skeletna in suha, se lahko goji v obliki posameznih grmov.
Ustrezen pH tal je po podatkih iz Grčije 6,0–7,0, po Baričevičevi (1996) 4,5–8,7, po podatkih iz južne Afrike 5,5 do 8,0, po ameriških podatkih prenaša pH 6–8,5, zaželen rang pa je med 6–7,5.

Več: pdf [247 kB]

Rezultati raziskav:

Volčje jabolko

V predstavljeni raziskavi smo določali pridelek navadnega volčjega jabolka na poskusnem posestvu IHPS ter razmerje med maso jagode in ovojnice v naših pridelovalnih razmerah, kar bo lahko podlaga za nadaljnje agronomske in kemijske raziskave.

Več: pdf [797 kB]

Ožepek (Hysopuss officinalis L.)

V poskusu smo ožepek preučevali tri leta na več lokacijah. V prvem letu (2015) so se rastline kljub suši dobro vrastle na vseh lokacijah. Prvoletni pridelek je bil najvišji na lokaciji Žalec, manjši na Vrhniki in najnižji na višinski lokaciji. Vsebnost eteričnega olja je bila višja, kot jo določa British Herbal Pharmacopeia (1983; BHP 83), vsebnost vlage pa je bila na vseh treh lokacijah pod 12 %, kar je v skladu z BHP 83. V drugem letu smo imeli na vseh lokacijah le eno žetev, saj je ožepek po prvi žetvi zastal v rasti.

Več: pdf [2,52 mB]

Laški smilj (Helichrysum italicum (Roth) G. Don fil.)

V poskusu smo preučevali laški smilj na lokacijah Žalec, Vrhnika in Logarska dolina. Prvoletni pridelek je bil najvišji na lokaciji Žalec, manjši na Vrhniki in najnižji na višinski lokaciji. Vsebnost eteričnega olja je bila podobna na vseh lokacijah. V drugem letu smo imeli na vseh lokacijah le eno žetev, saj je laški smilj po prvi žetvi zastal v rasti. V letu 2017 na nobeni od 3 lokacij spomladi ni odgnala nobena rastlina. S terena smo izvedeli, da je v zimi 2016/2017 propadel laški smilj na celotnem območju Slovenije. Zato bomo poskus nadaljevali v letu 2018.

Pridelovalno polje ameriškega slamnika (Echinacea purpurea Moench). Desno poskus z navadno konopljo in oljnimi bučami. V ozadju je obiralna hala s sušilnico in skladiščem.
Pridelovalno polje ameriškega slamnika (Echinacea purpurea Moench) na IHPS.
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani