Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

CRP: V4-1605 – Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko …

Predstavitev projekta Uporaba hmeljnih pripravkov za ekološko zatiranje varoje (Varroa destructor) – V4-1605

V čebelarstvu je v zadnjih letih prisotna tendenca naraščajoče uporabe ekoloških pripravkov zatiranja varoje, torej takih, ki so sprejemljivi za čebeljo družino in zagotavljajo neoporečnost čebeljih pridelkov. V zadnjem času so se na tujih trgih začeli pojavljati preparati na osnovi hmeljevih beta-kislin, ki se ponujajo kot alternativa, saj so prepoznane kot neškodljive in naravno prisotne v okolju, hkrati pa imajo antimikrobno delovanje. Kar 95 % vsega pridelanega hmelja se porabi usmerjeno v pivovarske namene, zato se intenzivno iščejo alternativne uporabe hmelja izven pivovarske panoge. S tem projektom, tako ponujamo sinergijo med dvema pomembnima kmetijskima panogama v Sloveniji in njunimi potrebami. Proučili bomo stanje ponudbe pripravkov za ekološko zatiranje na tržišču in pripravili primerjave načinov njihovih aplikacij in učinkovitosti.

  • Pridobiti podatke o sestavi in načinu aplikacij pripravkov za zatiranje varoje.
  • Izvedba praktičnih preskušanj pripravkov na osnovi hmelja v različnih časovnih okvirih in na različno prizadetih čebeljih družinah in v laboratorijskem okolju.
  • Izdelati nabor primernih sort hmelja, gojenih v Sloveniji, za uporabo v odvisnosti od vsebnosti aktivnih snovi.
  • Proučiti možnosti izdelovanja pripravkov na osnovi hmelja v Sloveniji.
  • Prenos pridobljenega znanja v vsakdanjo uporabo.

Partnerji v projektu imamo številne izkušnje in reference obravnavanega področja:

Celoten predlagani ciljno raziskovalni projekt je sestavljen iz štirih delovnih sklopov.

  • DS1: Pridobitev podatkov o sestavi in načinu aplikacij pripravkov za zatiranje varoje.
  • DS2: Izvedba praktičnih preskušanj pripravkov na osnovi hmelja v različnih časovnih okvirih in na različno prizadetih čebeljih družinah in v laboratorijskem okolju.
  • DS3: Nabor primernih sort hmelja, gojenih v Sloveniji, za uporabo v odvisnosti od vsebnosti aktivnih snovi.
  • DS4: Proučitev možnosti izdelovanja pripravkov na osnovi hmelja v Sloveniji.

Financerja projekta sta Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

1. oktober 2016 do 30. september 2019

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani