Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Seznam FFS v hmeljarstvu

Ilustrativna ikona

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2024. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so dovoljena za uporabo na hmelju v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Če je le mogoče, glede na način delovanja posamezne aktivne snovi, ki je navedena pri posameznem sredstvu v tretjem stolpcu vsake tabele (razvrstitev po FRAC/IRAC), izberite drugo aktivno snov/sredstvo kot ste jo uporabili v lanskem letu. Namreč na ta način zmanjšujemo hitrost pojava odpornosti/rezistence škodljivih organizmov na posamezno aktivno snov.

Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

Prav tako je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/14, 28/18, 56/22 in 155/22), Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14) in Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13 in 36/19). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od leta 2023. Na novo smo pridobili insekticid Asset five, ki vsebuje naravni piretrin in je dovoljen za zatiranje hmeljeve listen uši in spomladanske generacije hmeljevih bolhačev. Soočamo pa se z mnogimi omejitvami posameznih aktivnih snovi, ker nimajo znanih izvoznih toleranc oziroma maksimalne količine ostankov (MRL) za določene svetovne trge, kamor izvažamo hmelj. V letošnjem letu ostaja prepoved uporabe akaricida Kanemite SC (a.s. acequinocil), če se hmelj izvaža na Kitajsko. Prav tako ima veliko omejitev oziroma prepoved uporabe fungicid Folpan 80 WDG (folpet), če se hmelj izvaža v Korejo. Za omenjen fungicid pa je MRL za Ameriko nižji (120 ppm) kot za Evropo (400 ppm), na kar je potrebno biti pozoren pri času uporabe.

Nova insekticidna a.s. ciantraniliprol (Exirel) še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko (pričakujemo pa jih jih tekom leta 2024), zato je njegova uporaba za zatiranje hmeljevega bolhača spomladanskega pojava precej omejena.

 • Aktualni seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja za leto 2024 v slovenskem jeziku: docx [83 kB], pdf [381 kB].
 • Plant protection products in hops 2024 in Slovenia (2024 – in English): docx [59 kB], pdf [150 kB].
 • Aktualni seznam FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi  v letu 2024: docx [49 kB], pdf [366 kB].
 • Sočasna uporaba FFS v hmelju in fižolu; leto 2024: docx  [38 kB], pdf  [144 kB].
 • Aktualni seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja (30.5.2022) v slovenskem jeziku: docx [42 kB], pdf [810kB]
 • Plant protection products in hops 2022 in Slovenia (30.5.2022 – in English): docx [255 kB],  pdf  [772 kB]
 • Aktualni seznam FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi  v letu 2022: docx [32 kB], pdf [730 kB]
 • Aktualni seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja (8.4. 2022) v slovenskem jeziku: docx [42 kB], pdf [807 kB]
 • Plant protection products in hops 2022 in Slovenia (8.4. 2022 – in English): docx [254 kB], pdf [773 kB]
 • Aktualni seznam FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi  v letu 2022: docx [32 kB], pdf [730 kB]

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2021. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so dovoljena za uporabo na hmelju v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in

Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škrop

ljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Če je le mogoče, glede na način delovanja posamezne aktivne snovi, ki je navedena pri posameznem sredstvu v tretjem stolpcu vsake tabele (razvrstitev po FRAC/IRAC), izberite drugo aktivno snov/sredstvo kot ste jo uporabili v lanskem letu. Namreč na ta način zmanjšujemo hitrost pojava odpornosti/rezistence škodljivih organizmov na posamezno aktivno snov.

Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

Prav tako je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/14 in 28/18) in Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od leta 2020. V letu 2021 je na seznam vključeno sredstvo POLYVERSUM in UNIVERZALNI FUNGICID, ki sta preventivna kontaktna (dotikalna) fungicida na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo Pythium oligandrum M1. Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in mikrohranil.

Pri insekticidih je pridobil registracijo sistemičen insekticid Afinto, ki vsebuje a.s. flonikamid, katero vsebuje tudi insekticid Teppeki. Aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, zato je uporaba akaricidov Milbeknock in Koromite omejena (o morebitni uporabi a.s. milbemektin se predhodno dogovorite z vašim kupcem hmelja).

Tudi v letošnjem letu je pridobil 120 dnevno dovoljenje za nujne primere neselektivni kontaktni herbicid Beloukha, ki vsebuje pelargonsko kislino. Na hmelju je namenjen za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja. Uporaba defolianta Beloukha je predvidena šele, ko hmelj doseže končno višino.

 • Aktualni seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja (12. 2. 2021) v slovenskem jeziku: pdf [445 kB]
 • Aktualni seznam FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi  v letu 2021: pdf [580 kB]
 • Plant protection products in hops 2021 in Slovenia: pdf [220 kB]

Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu v letu 2021

V preglednici so navedena fitofarmacevtska sredstva katera lahko uporabljate v hmeljiščih, kjer sočasno gojite hmelj in fižol, namreč navedena sredstva imajo uradno dovoljenje tako za hmelj, kot tudi za fižol. Pri njihovi uporabi pa morate dosledno upoštevati odmerek oziroma konc. sredstev, ki so navedena v preglednici kajti v nekaterih primerih se razlikujejo od odmerkov dovoljenih v hmelju!

Seznam FFS registriranih v hmelju in fižolu v letu 2021: pdf [208 kB]

Aktualni seznam FFS 10. 3. 2020 v slovenskem jeziku je na voljo na tej povezavi.

Aktualni seznam FFS 23. 3. 2020, ki so dovoljena v EKOLOŠKI PRIDELAVI je na voljo tej povezavi.

Aktualni seznam dovoljenih sredstev v letu 2020, če sočasno gojimo hmelj in fižol je na voljo na tej povezavi.

Plant protection products in hop_SI-2020-10 March 2020

Seznam FFS 2019 – dodatne razvrstitve po načinu delovanja je na voljo na tej povezavi.

Seznam FFS 2019 v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

seznam FFS hmelj+fižol 2019

Aktualen seznam v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

Seznam FFS 2018 v slovenskem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi.(pdf format).

Seznam FFS 2018 v angleškem jeziku je na voljo na tej spletni povezavi. (pdf format).

Seznam FFS za hmelj za leto 2018 20.3.

Plant protection products in hop_SI 2018 20.3.2018

Seznam FFS za hmelj za leto 2017 18.7.

Seznam FFS za hmelj 2017-25-4
Seznam FFS za hmelj 2017-28-3
Seznam FFS za hmelj 2017-28-3
Seznam FFS za hmelj 2017-15-3

Seznam FFS za hmelj 2016 Dop 06062016
Seznam FFS za hmelj 2016 Dop 26042016
Seznam FFS za hmelj 2016 Dop 21042016
Seznam FFS za hmelj 2016 Dop 29032016
Seznam FFS za hmelj 2016 10032016
Seznam FFS za hmelj 2015 Dop 15072015

 

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je pripravil Seznam dovoljenih fitofarmacevtskih sredstev (FFS) za varstvo hmelja v Sloveniji za leto 2023. Na seznam so vključena vsa FFS, ki so dovoljena za uporabo na hmelju v Sloveniji in imajo znane mejne vrednosti ostankov FFS na hmelju za Evropo, ZDA in Japonsko. Pri uporabi posameznega FFS dosledno upoštevajte navodila za uporabo, kjer je poleg odmerka, maksimalnega števila škropljen letno, navedena tudi karenca ter varnostni pasovi od voda 1. in 2. reda. Če je le mogoče, glede na način delovanja posamezne aktivne snovi, ki je navedena pri posameznem sredstvu v tretjem stolpcu vsake tabele (razvrstitev po FRAC/IRAC), izberite drugo aktivno snov/sredstvo kot ste jo uporabili v lanskem letu. Namreč na ta način zmanjšujemo hitrost pojava odpornosti/rezistence škodljivih organizmov na posamezno aktivno snov.

Za posamezna FFS, ki imajo večji varnostni pas kot 20 m, lahko varnostno razdaljo, v skladu z odločbo o registraciji posameznega FFS, ustrezno zmanjšate in sicer: z uporabo šob Agrotop TD, ki zmanjšajo zanos (drift) v 90 % deležu, uporabite pravilno tehniko nanašanja FFS ob robovih parcel, kjer uporabite enostransko zračno zaporo ventilatorja ter upoštevate klimatske razmere v času škropljenja.

Prav tako je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 71/14, 28/18 in 56/22), Pravilnik o integriranem varstvu rastlin pred škodljivimi organizmi (Ur. l. RS, št. 43/14) in Pravilnik o zahtevah glede pravilnega delovanja naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev in o pogojih ter načinu izvajanja njihovih pregledov (Uradni list RS, št. 101/13 in 36/19). Priporočamo vam, da se pred začetkom uporabe FFS v hmelju natančno dogovoriti s svojim kupcem hmelja o morebitnih dodatnih omejitvah.

V letošnjem letu se Seznam dovoljenih FFS za varstvo hmelja v Sloveniji ne razlikuje bistveno od leta 2022. Na novo nismo pridobili nobenega sredstva. Soočamo pa se z mnogimi omejitvami posameznih aktivnih snovi, ker nimajo znanih izvoznih toleranc oziroma maksimalne količine ostankov (MRL) za določene svetovne trge, kamor izvažamo hmelj. V letošnjem letu ostaja prepoved uporabe akaricida Kanemite SC (a.s. acequinocil), če se hmelj izvaža na Kitajsko. Prav tako ima veliko omejitev oziroma prepoved uporabe fungicid Folpan 80 WDG (folpet), če se hmelj izvaža v Korejo. Za omenjen fungicid pa je MRL za Ameriko nižji (120 ppm) kot za Evropo (400 ppm), na kar je potrebno biti pozoren pri času uporabe.

Nova insekticidna a.s. ciantraniliprol (Exirel) še vedno nima znanih izvoznih toleranc za Ameriko, zato je njegova uporaba za zatiranje hmeljevega bolhača spomladanskega pojava precej omejena.

Prav tako aktivna snov milbemektin še vedno nima znanih izvoznih toleranc za ameriško tržišče, zato je uporaba akaricidov Milbeknock omejena (o morebitni uporabi a.s. milbemektin se predhodno dogovorite z vašim kupcem hmelja).

V letošnjem letu trenutno na seznamu dovoljenih sredstev za varstvo hmelja nimamo nobenega defolianta za uničevanje odvečnih, spodnjih poganjkov hmelja.

 • Aktualni seznam FFS dovoljenih za varstvo hmelja za leto 2023 (21.4.2023) v slovenskem jeziku: docx  [125 kB], pdf [366 kB].
 • Plant protection products in hops 2023 in Slovenia (21.4.2023 – in English): docx [106 kB],  pdf [285 kB].
 • Aktualni seznam FFS, ki so dovoljena v ekološki pridelavi  v letu 2023: docx [58 kB], pdf [274 kB].
 • Sočasna uporaba FFS v hmelju in fižolu; leto 2023 (21.4.2023): docx [125 kB], pdf [337 kB].
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani