Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

Pilotni projekt: Povezovalno trženjski center za zelišča

16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP

Združeni logotip Progrm razvoja podeželja

Predstavitev

Številna kmetijska gospodarstva v Sloveniji se ukvarjajo s pridelavo zdravilnih rastlin in začimbnic (začimbe), ki jih s skupnim imenom poimenujemo zelišča. Zelišča imajo velik tržni potencial, saj so nepogrešljiva tudi v kuhinji, kozmetiki … vendar pa je še posebej trženje zelišč prepuščeno iznajdljivosti in znanju na posameznih kmetijah, poleg tega pa se predvsem zaradi tega v glavnem pridelujejo le na manjših površinah. Sicer pa je ponudba izdelkov iz zelišč na trgu po drugi strani zelo pestra. Kmetije imajo svoje blagovne znamke, svoje prodajne poti, površine za pridelavo zelišč se povečujejo. Ni pa skupne točke ponudbe pridelka zelišč pripravljenega za trg – t.i. centra, ki bi tem kmetijam pomagal pri večjih poslih, ko je potrebno zagotoviti kupcu večjo količino, za katero je potrebno posebno prilagojeno pakiranje, predelava in tudi določeni dodatni specifični certifikati in analiza. Zato je tudi težje organizirati prenos znanja in razvoj tehnologij pridelave in predelave, ki bi koristila vsem pridelovalcem zelišč in s tem omogočila tudi varna delovna mesta za zaposlene, tako na kmetijah kot v centrih, ki so pomembna povezava s končnimi kupci.

Danes že zelo razširjena je uporaba čaja v filtrskih vrečkah, saj je enostavna in hitra, primerna ne samo za dom ampak tudi za kuhinje, ki pripravljajo večjo količino čaja. To zahteva pravilno pripravo, da se sprostijo okusi in da se hitreje skuha. Večinoma se prodajajo mešanice, vendar na žalost iz razloga, da bi z okusom boljšega čaja prikrili slabši okus cenejšega čaja. Dodaja se vedno več umetnih arom, kar celim generacijam ne omogoča razvoja dveh ključnih čutil – okusa in vonja. V okviru projekta bomo razvili veliko filter vrečko z v Sloveniji pridelanimi zelišči, ki bo nudila priložnost skuhati večjo količino kvalitetnega čaja znane kakovosti.

Cilji projekta

  • Vzpostaviti povezovalno trženjski center za zelišča (zdravilne rastline in začimbnice), ki bo zastavljen v sklopu Jazon d.o.o., ki je del Etri skupine. Gre za razvoj tehnološko – povezovalnih praks v zeliščarstvu.
  • Poskrbeti za razvoj novega izdelka – velike filter vrečke za pripravo čaja v večjih količinah. S tem bomo pozitivno vplivali na ekonomski in trženjski potencial kmetijskega gospodarstva, in sicer s povečevanjem pridelave, združevanja količin in prodaje zelišč, pridelanih na slovenskih kmetijah, ter posredno preko tega tudi na povečevaje obsega pridelave zelišč v Sloveniji. Poudarek bomo dali na ponudbo za javne zavode.
  • Dopolniti tehnološke liste za pridelavo zelišč glede na ugotovljene potrebe na terenu in širiti znanje s področja pridelave zelišč, saj je ta stopnička nujna za doseganje dobre kvalitete in obsega pridelka zelišč v Sloveniji.

Predavanje zajema znanje in izkušnje o trajnostni pridelavi zelišč s poudarkom na obdelavi tal in zatiranju plevelov. Pleveli so v nasadih zelišč resen problem zlasti v prvem letu, pa tudi kasneje se z dobrim pristopom pri obdelavi tal lahko izognemo nepotrebnim stroškom za delovno silo. Zato je zelo priporočljivo, da pred zasaditvijo nasada poskrbimo, da je površina dobro očiščena plevelov. Ker večino zelišč pridelujemo na ekološki način, herbicidi niso dovoljeni, zato je potrebno skrbno izvajati različne tehnične ukrepe, da dosežemo cilj s čim maj nepotrebnega vlaganja časa in denarja. Znanje o trajnostni obdelavi in zatiranju plevelov je zato zelo dragoceno. V videu Pilotni projekt Zelišča Obdelava tal v nasadih zelišč Manfred Jakop (youtube.com) ga je zbral mag. Manfred Jakop.

Glavni cilj projekta je vzpostaviti Povezovalno trženjski center za zelišča. Kako so si ga zamislili v skupini Etri in kakšen je način za vzpostavitev kontakta, je v videu Pilotni projekt Zelisca Vzpostavitev povezovalno trzenjskega centra za zelisca v Sloveniji (youtube.com) predstavila Lenka Puh.

V pridelavi zelišč so pleveli lahko velik izzivi. V videu Pilotni projekt Zelisca Prikaz pripomockov za rocno zatiranje plevelov (youtube.com) so mag. Manfred Jakop, Igor Škerbot in Mojca Hribernik predstavili nekaj možnosti zatiranja plevela na mehanski način z nihajno motiko, posebnimi vilami za zatiranje širokolistnih plevelov, ročnim česalom za plevele, enovrstnim ročnim prstastim okopalnikom, e-motiko in drugimi pripomočki.

Zakaj bi si predelavo zelišč priglasil kot dopolnilno dejavnost na kmetiji? Katere prednosti bi imeli in katere izdelke bi lahko izdelovali? V videu Pilotni projekt Zelišča Kako začeti s predelavo zelišč kot dopolnilno dejanost Vesna Mihalič (youtube.com) nam je pogoje za priglasitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so povezane s predelavo zelišč predstavila Vesna Mihalič. Ali ste vedeli, da lahko v sklopu te dejavnosti prodajate tudi naravne kozmetične izdelke?  Predstavili je tudi osnovno davčno zakonodajo in označevanje izdelkov.

Biodinamičen pristop k pridelavi zelišč je Katja Temnik z zeliščne kmetije Majnika predstavila v videu Biodinamika v pridelavi zelišč Katja Temnik (youtube.com).

Trajanje projekta je eno leto – od 12. 12. 2023

19. 7. 2024: V teh dneh smo zelišča v poskusu na IHPS pod tunelom prvič že porezali, stehtali in dali v analizo, grmički pa uživajo pod tunelom in bodo rastli naprej in ko bodo dovolj veliki in razviti, jih bomo ponovno porezali. Kaže na lep prvoletni pridelek; rastline so zaščitene pred močnim in letošnjim preobilnim deževjem s folijo tunela.
Poskus je postavljen kot bločni poljski poskus v treh ponovitvah, zato zgleda vse skupaj kot šahovnica. Primerjali bomo pridelek in njegovo kakovost med:

  • poprovo meto
  • baziliko
  • dobro mislijo – origanom
  • žajbljem
  • vrtnim timijanom

Zelišča v rastlinjaku rasteji v zemlji.

Pridelek bomo potem posušili in ga dali v na novo nastajajoči Povezovalno trženjski center za zeliščaEtri – Flora Viva – Povezovalno trženjski center za zelišča  Na malih kmetijah oziroma pridelovalcih z manjšimi površinami so zelišča posajena običajno bolj pestro, mešano, ta poskus pa je zastavljen s ciljem demo prikaza pridelave na večjih površinah, kjer pa je potrebno, da so rastline v vrstah, kar omogoča strojno medvrstno obdelavo tal za zatiranje plevelov in lažje spravilo. S pridelavo na večjih površinah bomo lahko dosegli cilj, da se pije v Sloveniji čaj iz zelišč, pridelanih v Sloveniji z znano kakovostjo.

22.05.2024 Danes je Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede izvedla strokovno ekskurzijo na kmetijsko gospodarstvo, ki je član partnerstva in kjer izvajamo praktični preizkus, za študente, ki so vključeni v njen študijski program. Dogodek je potekal na KG Buzeti, na čudovitem Vidovem brejgu, kjer pridelujejo celo paleto zelišč, v okviru pilotnega projekta pa tod izvajamo demo poskus pridelave jegliča in arnike. Dogodka smo se udeležili seveda tudi vsi partnerji. Odlična predstavitev in obilo novega znanja sta čudovit dan med lepo urejenimi nasadi zelišč zelo popestrila. Pisano paleto novega znanja bomo prenesli v prakso na svojih kmetijah in ga uporabili nadaljnjem izobraževanju.
Poleg usposabljanja na področju pridelave in predelave zelišč je v nadaljevanju sledila še predstavitev drugih projektih rezultatov. Lenka Puh (Jazon d.o.o.) je študente seznanila z načeli Povezovalno trženjskega centra za zelišče, ki ga ustanavljamo v okviru projekta, enotno filter vrečko za pripravo večje količine čaja ter osnove socialnega podjetništva.

Kolaž posnetkov: zelišča na vrtu, skupinska foto oseb pred brunarico in na vrtu.

17.05.2024: V okviru strokovnega posveta, ki smo ga izvedli v okviru projekta, smo na Vrtu zdravilnih in aromatičnih rastlin predstavili zatiranje plevela na mehanski način z nihajno motiko, posebnimi vilami za zatiranje širokolistnih plevelov, ročnim česalom za plevele, enovrstnim ročnim prstastim okopalnikom in drugimi pripomočki, ter predstavili robotsko okopalno roko Motika, ki jo KGZ MB s partnerji razvijajo v okviru projekta EIP Pospešeno okopavanje zelenjave (slika spodaj). Video si lahko ogledate v zavihku Projektni videoposnetki.

Gledalci na vrtu spremljajo kako poteka uporaba nihajne motike na zemlji

16. 5. 2024: Lenka Puh (Jazon d.o.o.) je predstavila projekt na delavnici Sviloprejstvo za začetnike, v okviru demonstracijskih delavnic o svilogojstvu, ki jih v okviru projekta Svilena pot – Slokva  (SVILENA POT – vzgoja sviloprejke za ohranjanje tradicije in trajnostnega razvoja) organizira Slokva – Zavod za razvoj neizkoriščenih potencialov. Udeležencem je predstavila cilje in prednosti centra, ki vključujejo izboljšanje trženja zeliščnih proizvodov in podporo pridelovalcem z izobraževanjem ter usposabljanjem.  Veseli smo dobrega mreženja med projekti!

Udeleženci v dvorani

10.5.2024: Na Strokovnem posvetu: Zelišča od zasnove nasada do trga, ki se nas ga je udeležilo več kot 70 udeležencev, smo z navdušenjem in veseljem pridobivali nova znanja in si izmenjevali mnenja o pridelavi in prodaji zelišč. Osrednje predavanje je bila predstavitev trženjsko odkupnega centra za zelišča, kar je tudi glavni cilj našega pilotnega projekta. Predstavitev je izvedla Lenka Puh, udeleženci pa smo z zanimanje prisluhnili in postavili tudi vrsto vprašanj. Tematika je aktualna in zelo zanimiva! Lenka je povedala, da se sodelovanje vzpostavi, ko imamo skupen cilj npr. izdelek. V našem primeru je to  velika vrečka za kuhanje čaja v večjih količinah. V razvoju izdelka, ki ga še ni na trgu, sodelujemo raziskovalci, svetovalci in kmetje. Pri tem pazimo, da se čim bolj vzdržuje sledljivost oz. transparentnost, od kje izhaja zelišče. Prve prodajne poti so namenjene promoviranju pitja kvalitetnega čaja v javnih zavodih; to so večje skupine prebivalstva in posledično lahko pričakujemo poleg izboljšanja kvalitete prehrane (pitje kvalitetnega čaja znanega izvora in kakovosti) povečanje pridelave zelišč v Sloveniji. Center bo vzpostavljen pri Jazon d.o.o. in ga z veseljem pričakujemo, prva sodelovanja s pridelovalci pa se že vzpostavljajo. Video si lahko ogledate v zavihku Projektni videoposnetki.

Alenka Puh stoji na govorniškem odru pred predstavitvijo na platnu

Katja Temnik z Zeliščnega vrta Majnika nas je v svojem predavanju, ki ga je izvedla v okviru strokovnega posveta Zelišča od zasnove nasada do trga, seznanila, kako ohranjamo rodovitnost tal po metodah biodinamičnega kmetovanja in povedala tudi vrsto nasvetov o pridelavi zelišč na ta zelo zanimiv način pridelave. Dobra tla so osnova za dober pridelek. Naša odgovornost je, da poskrbimo za to, vsekakor pa moramo sodelovati z naravo in njenimi cikli. Vrsto napotkov in usmeritev smo dobili tudi v zanimivi razpravi, ki je sledila ob koncu predavanja. Predavanje smo posneli, posnetek pa bo kmalu na voljo za tiste, ki ste ta dogodek zamudili, pa tudi ostali si ga bomo z veseljem pogledali, da mogoče ulovimo še kakšen napotek, ki smo ga morda preslišali. Video si lahko ogledate v zavihku Projektni videoposnetki.

Katja Temnik

Kako začeti s predelavo zelišč na kmetiji kot dopolnilno dejavnostjo na kmetiji nas je na strokovnem posvetu seznanila sodelavka KGZS – Zavod CE Vesna Mihalič. Podala je odgovore na vprašanja, zakaj bi predelavo zelišč priglasili kot dopolnilno dejavnost na kmetiji ter katere prednosti bi imeli in katere izdelke bi lahko izdelovali. Predstavila je pogoje za priglasitev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, ki so povezani s predelavo zelišč. V sklopu te dejavnosti lahko prodajamo tudi naravne kozmetične izdelke, kot so mila, balzami za ustnice, kremice, hidrolate in čajne mešanice. Predstavila je tudi osnovno davčno zakonodajo in označevanje izdelkov. Video si lahko ogledate v zavihku Projektni videoposnetki.

Udeleženci v dvorani, poslušajo Vesno Mihalič.

10.5.2024: V okviru pilotnega projekta Povezovalno trženjski center za zelišča želimo navdušiti za pridelovanje zelišč tudi večje kmete, torej tiste, ki imajo na voljo za pridelavo večje površine, na katere bi lahko v svoj kolobar vključili tudi zelišča. S tem se bo ponudba v Sloveniji pridelanih zelišč lahko močno povečala in zadoščala za samooskrbo vsaj s čajem. Demonstracijo izvajamo na KG Mateje Rožič. Poglejte (Facebook), kako je te dni potekala priprava tal in pokrivanje parcel z izbranimi zastirkami, ki jih bomo primerjali med seboj. Medvrstna razdalja je takšna, da omogoča strojno zatiranje plevelov tekom sezone s priključki, ki so na voljo na hmeljarski kmetiji.

10.5.2024: Kot je v uvodnem predavanju na strokovnem posvetu Zelišča od zasnove nasada do trga, ki se je odvil 10. maja na IHPS, poudaril mag. Manfred Jakop s Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, je s ciljem trajnostnega zatiranja plevelov in znižanja stroškov pridelave pomemben dober, organiziran pristop. Predavanje je zajelo znanje in izkušnje o trajnostni pridelavi zelišč s poudarkom na obdelavi tal in zatiranju plevelov. Pleveli so v nasadih zelišč resen problem zlasti v prvem letu, pa tudi kasneje se z dobrim pristopom pri obdelavi tal lahko izognemo nepotrebnim stroškom za delovno silo. Zato je zelo priporočljivo, da pred zasaditvijo nasada poskrbimo, da je površina dobro očiščena plevelov. Ker večino zelišč pridelujemo na ekološki način, herbicidi niso dovoljeni, zato je potrebno skrbno izvajati različne tehnične ukrepe, da dosežemo cilj s čim maj nepotrebnega vlaganja časa in denarja. Znanje o trajnostni obdelavi in zatiranju plevelov je zato zelo dragoceno. Odlično predavanje s sistematično predstavitvijo možnosti, ki so na voljo. Kmalu bo na voljo tudi posnetek, da boste z vsebino lahko seznanjeni tudi tisti, ki se posveta niste mogli udeležiti. Video si lahko ogledate v zavihku Projektni videoposnetki.

Mandred Jakop stoji pred predstavitvijo na zaslonu.

6.5.2024: Na KG Rožič imamo namen izvesti demonstracijo pridelave zelišč na večjih površinah. Če želimo, da se namreč ponudba v Sloveniji pridelanih zelišč poveča, se moramo pridelave lotiti tudi na večjih površinah. Vsi partnerji smo se zbrali na KG Rožič in zasadili zelišča, ki so bila pridelana na IHPS in smo jih skupaj pred tem določili, da jih preizkusimo in prikažemo, kako se obnesejo pri pridelavi, prirejeni tako, da omogoča uporabo priključkov, ki so sicer na voljo na hmeljarskih, poljedelskih in zelenjadarskih kmetijah za zatiranje plevela, okopavanje medvrstnega prostora. Primerjali bomo tudi različne zastirke, da vidimo, ali bi bila katera od njih smiselna in priporočljiva za večje površine. Dogodek je bil odličen za mreženje in medsebojno učenje, izmenjavo izkušenj, usposabljanje. Veliko smo se naučili in prenesli zanje z inštitucij na kmetovalce in vsekakor tudi obratno!

Osebe sadijo zelišča na polje. Kolaž posnetkov.

29.4. 2024: Vabimo vas na strokovni posvet Zelišča od zasnove nasada do trga, ki ga bomo izvedli v okviru pilotnega projekta. Vsebina posveta je objavljena na povezavi spletnega mesta Facebook. Vabljeni, veselimo se vašega sodelovanja!

20.4.2024: Bližata se dneva odprtih vrat v Vrtu zdravilnih rastlin na IHPS, v okviru katerih bomo v petek, 10. maja, z začetkom ob 9 uri, organizirali strokovni posvet Zelišča od zasnove nasada do trga. V priponki najdete zanimiv program tako posveta kot drugih dogodkov  v okviru teh dveh dni. Vljudno vabljeni! Veseli bomo vaše udeležbe in sodelovanja!

Program: docx [108 kB], pdf [173 kB]

22.4.2024: Na KG Rožič bomo izvedli demonstracijo pridelave zelišč na večjih površinah in preizkusili, kako bi se v takem načinu pridelave obnesle zastirke v primerjavi z načinom, da se zastirke ne uporabi. Mateja Rožič je odlično pripravila njivo, danes pa smo skupaj izvedli še količenje posameznih parcel in pripravili oziroma položili zastirki agrotekstil in zastirko iz kokosovih vlaken. Miskantus pa bomo na določene parcele posuli seveda po sajenju zelišč.

Ljudje na polje polagajo zastirko.

19.4. 2024: Lenka Puh in Peter Ambrožič sta na sejmu Megra v Gornji Radgoni predstavila pilotni projekt Povezovalni trženjski center za zelišča. Ta inovativni projekt je zasnovan z namenom izboljšanja trženja in povezovanja pridelovalcev zelišč, kar bo prispevalo k večji prepoznavnosti in prodaji zeliščnih proizvodov na trgu. Lenka Puh je izpostavila pomembnost povezovanja lokalnih pridelovalcev in ustvarjanja močne tržne mreže, ki bo omogočala učinkovitejše plasiranje njihovih izdelkov. Peter Ambrožič je poudaril, da projekt ne bo le povezoval pridelovalcev, temveč jim bo nudil tudi podporo pri izobraževanju in usposabljanju na področju trženja, kar bo povečalo njihovo konkurenčnost. Prisotni so bili navdušeni nad predstavljeno vizijo in možnostmi, ki jih ponuja, bil je deležen številnih pohval, predvsem zaradi svoje inovativnosti in potenciala za izboljšanje lokalne ekonomije.

Peter Ambrožič

15.4. 2024: Na sliki so rezultati ankete glede ideje o imenu / sloganu za nov izdelek, ki se bo izoblikoval v našem projektu, to bo zeliščni čaj v večji vrečki za kuhanje v večjih loncih. Malo bomo še premislili o njem, sliši pa se že zelo dopadljivo, ali ne?

21.3. 2024: Lenka Puh iz partnerskega podjetja Jazon d.o.o. je v okviru posveta Kako do prodaje kozmetičnih izdelkov s kmetije, ki ga je organiziral partner v projektu KGZS – Zavod Celje, predstavila trženjsko odkupni center za zelišča, kakor smo si ga zamislili in zastavili v projektu. Posveta se je udeležilo več kot 30 udeležencev, ki so z zanimanjem prisluhnili in tudi kaj povprašali, Vesna Mihalič s KGZS – Zavod Celje pa je posvet odlično vodila in dopolnila Lenko še s komentarji z strani svetovalne službe.

Zaslonski posnetek predstavitve

Sestanek projektne skupine, 8.1.2024: docx [990 kB]

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani