Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Javna služba v hmeljarstvu

V Javno službo v hmeljarstvu so vključene strokovne naloge v proizvodnji kmetijskih rastlin za področje hmeljarstva, in sicer:

  1. žlahtnjenje hmelja, s ciljem vzgoje novih sort hmelja, ki ustrezajo zahtevam trga in pogojem pridelovanja v Republiki Sloveniji, s poudarkom na izboljšani kakovosti ter odpornosti proti pomembnejšim boleznim in škodljivcem ter informiranjem in izobraževanjem uporabnikov javne službe;
  2. tehnologija pridelave in predelave hmelja, v okviru katere se izvajajo tehnološki poskusi s področja pridelave in predelave hmelja, napovedi agrotehničnih ukrepov v hmeljarstvu, izvajanje nalog opazovalno napovedovalne službe, ocena ekonomike in konkurenčnosti hmeljarstva ter informiranje in izobraževanje uporabnikov javne službe;
  3. introdukcija novih in tujih sort hmelja, v okviru katere se spremlja uvajanje novih slovenskih sort hmelja in tujih sort hmelja, ki se pri nas še ne pridelujejo, v redno pridelavo, opredelitev osnov tehnologije pridelovanja novih in tujih sort hmelja za doseganje visokih, stabilnih in kakovostnih pridelkov v naših pridelovalnih razmerah ter informiranje uporabnikov javne službe;
  4. ocena letnika hmelja, cilj katere je določitev letne kakovosti reprezentativnih vzorcev pridelka hmelja po posameznih sortah z analizami na vsebnost vlage in alfa‑kislin ter količino in sestavo eteričnih olj z namenom informiranja uporabnikov javne službe in zainteresirane javnosti.

Javna služba se financira iz proračuna RS in plačila uporabnikov javne službe.

Ilustrativna slika: Hmeljišča v različnih letnih časih
Foto: B. Čeh

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani