Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Uradno potrjevanje sadilnega materiala hmelja

V skladu s Pravilnikom o trženju razmnoževalnega materiala in sadik hmelja (Uradni list RS, št. 45/13, 24/15 in 67/20) se uradno potrjujejo izvorne in  osnovne matične rastline hmelja ter sadike hmelja certifikata A. V skladu z navedenim pravilnikom nimamo več matičnih hmeljišč in v skladu z Odločbo o prenehanju veljavnosti Odločbe o nujnih ukrepih za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja (v nadaljevanju: odločba), ki je stopila v veljavo 11. aprila 2022, ni pravne podlage za t.i. potrjevanje proizvodnih hmeljišč za pridobivanje sadik za samooskrbo.

Ne glede na navedeno hmeljarje pozivamo, v kolikor nameravajo iz svojih hmeljišč pridobivati sadike hmelja za lastno uporabo (sadike so brez certifikata), da oddajo prijavo za vizualni pregled hmeljišča vsako leto pred načrtovano rezjo sadik hmelja in sicer do 30. 6.  na priloženem obrazcu (xls [56 kB]). Izpolnjen obrazec je potrebno oddati ali odposlati na Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, na Oddelek za varstvo rastlin. Na podlagi vizualnega zdravstvenega pregleda boste prejeli Zapisnik o zdravstvenem pregledu, ki ni podlaga za vpis hmeljišča v Register kmetijskih gospodarstev.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani