Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Projekti

Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu, ki je vodena v evidenci ARRS pod številko 0416-004. Inštitut je pridobil koncesijo za izvajanje raziskovalnih programov za obdobje 3-5 let do leta 2017 in do leta 2020 v višini 1,04 ekvivalenta polne zaposlitve (v nadaljevanju: FTE) letno, kar znaša 72.000 EUR letno.

Na področju znanosti se financirajo raziskovalni programi (vir: ARRS). Ti programi predstavljajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti in sicer kot zaokroženo področje raziskovanja, za katerega je pričakovati, da bo aktualno in uporabno v daljšem časovnem obdobju. Raziskovalne programe izvajajo programske skupine. Programsko skupino sestavljajo vodja programske skupine, najmanj trije raziskovalci z doktoratom znanosti ter strokovni in tehnični sodelavci iz ene ali več raziskovalnih organizacij. Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini 0416-004.

Temeljni projekti (vir: ARRS) so eksperimentalno ali teoretično delo, s katerimi se želi pridobiti predvsem novo znanje o osnovah pojavov in zaznavnih dejstev.

Aplikativni projekti (vir: ARRS) so izvirno raziskovanje, ki se jih izvaja zato, da bi se pridobilo novo znanje, usmerjajo pa se predvsem k nekemu praktičnemu cilju ali namenu. Je načrtno raziskovanje ali kritična preiskava za pridobitev novega znanja s ciljem, da bi bilo to znanje lahko uporabno v razvoju novih proizvodov, postopkov ali storitev ali v uvajanju pomembnih izboljšav v obstoječe proizvode, postopke ali storitve. Aplikativni raziskovalni projekti se financirajo do 75 % utemeljenih stroškov projekta. Prijavitelj aplikativnega projekta si mora zagotoviti vsaj 25 % utemeljenih stroškov projekta s strani drugih zainteresiranih subjektov.

Ciljni raziskovalni programi (v nadaljnjem besedilu: CRP; vir: ARRS, MKGP, …) so oblikovani kot sistem medresorskega povezovanja pri načrtovanju in izvajanju mrežnih raziskovalno-razvojnih projektov na posameznih področjih javnega interesa. Predstavljajo posebno obliko znanstveno-raziskovalnega programa, s katerim želi ARRS v sodelovanju z drugimi ministrstvi in drugimi naročniki projektov prispevati k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev razvoja Slovenije in s tem k izboljšanju njene konkurenčne sposobnosti. Raziskave v okviru CRP so ciljno in problemsko naravnane na izboljšanje konkurenčne sposobnosti Slovenije kot podlage za uspešen razvoj Slovenije. Namen CRP-a je zagotoviti ciljno usmerjene raziskave.

Projektno delo IHPS je usmerjeno v različne raziskovalne projekte, kot so CRP (ciljni raziskovalni programi) in aplikativne projekte, manj pa v bazične oz. temeljne projekte ARRS. Raziskave v okviru CRP so ciljno in problemsko naravnane na izboljšanje konkurenčne sposobnosti Slovenije kot podlage za uspešen razvoj Slovenije. V okviru aplikativnih projektov potekajo izvirna raziskovanja z namenom pridobivanja novega znanja, usmerjena pa so k nekemu praktičnemu cilju ali namenu.

Raziskovalci inštituta se aktivno prijavljajo tudi na različne razpise evropskega okvirnega programa za raziskave ter inovacije 2014–2020 – “Obzorje 2020”.

Projekti, pri katerih so raziskovalci IHPS nosilci oz. sodelujoči so dostopni v razvidni v informacijskem sistemu o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji – SICRIS (http://www.sicris.si/public/jqm/org.aspx?lang=slv&opdescr=orgSearch&opt=2&subopt=503&code1=org&code2=nameadvanced&psize=10&hits=1&page=1&count=&search_term=name=in%C5%A1titut%20za%20hmeljarstvo%20in%20pivovarstvo%20slovenije%20and%20sci=%20and%20fil=%20and%20sub=%20and%20statfrm=&id=638&slng=&order_by)

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani