Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

EIP: Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja

Povezava na projekt. Obiščite nas tudi na Facebook straneh.

Podukrep 16.5: UV4PLANTS – Trajnostno varstvo rastlin z uvajanjem UV osvetljevanja (EIP-UV)

Vodilni partner: Zavod Slokva , SO.P. Slovenj Gradec.

Vodja na IHPS: dr. Sebastjan Radišek

Obdobje trajanja projekta: 18.05.2022 – 19. 05. 2025

Glavni cilj projekta je uvajanje UV osvetljevanja rastlin z namenom razvoja alternativnih tehnik varstva rastlin. Projekt je razdeljen na šest delovnih paketov (DP). Prvi delovni paket (DP1) predstavlja upravljanje in usklajevanje projekta po matrični projektni organizaciji. V DP2 bomo opravili poglobljeno študijo strokovne literature z namenom, da rezultate preteklih raziskav na tem področju prenesemo v kmetijsko prakso. Z laboratorijsko diagnostiko bomo v delovnem paketu (DP3) analizirali učinkovitost UV svetlobe za zatiranje rastlinskih patogenov na izbranih kmetijskih kulturah. Rezultati in ugotovitve iz DP3 bodo predstavljali vhod v četrti delovni paket (DP4). V tem delovnem paketu bomo razvili in izdelali prototip naprave, ki bo primerna za traktorsko UV osvetljevanje ter prototip stacionarne naprave za izvajanje nočnega kontinuiranega osvetljevanja. V okviru DP5 bomo razvite rešitve testirali z izvajanjem praktičnega preizkusa na petih kmetijah, ki bodo beležile rezultate in ugotavljale uspešnost spopadanja z boleznimi na različnih rastlinah. V okviru praktičnega preizkusa bomo predlagano metodo varstva rastlin testirali na krompirju, hmelju, jablanah, konoplji in hruškah. Praktični preizkus bomo izvajali na način, da bomo površino vključeno v izvajanje praktičnega preizkusa razdelili na dva dela, in sicer referenčno površino ter površino, ki jo osvetljujemo z UV svetlobo ter rezultate med seboj primerjali.  Na podlagi pridobljenih ugotovitev in novega znanja bomo skozi celoten projekt v okviru DP6 informirali kmete in širšo javnost ter nagovarjali k uporabi trajnostnega pristopa k varstvu rastlin, posredno pa tudi varstvu narave in ljudi.

Člani partnerstva:

Shema upravljanja projekta

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani