Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Introdukcija novih in tujih sort hmelja

Hmeljna rastlina.Delo na področju introdukcije novih in tujih sort hmelja je osredotočeno na določitev optimalne tehnologije pridelave novih in tujih sort hmelja v naših pridelovalnih razmerah, ki najbolj ugodno vplivajo na njihovo rast in razvoj in se odrazijo v kakovostnem, visokem in stabilnem pridelku.

Cilj je ponuditi slovenskim hmeljarjem potrebne informacije o novih slovenskih sortah in morebitnih tujih sortah za pridelovanje v naših razmerah. Izvajamo poljske poskuse s poudarkom na preizkušanju odzivnosti novih in tujih sort hmelja na različne tehnologije pridelovanja. Na terenu izvajamo opazovanja in ugotavljamo ustreznost/primernost tujih sort hmelja za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah. Pri prenašanju tujih sort v naše pridelovalne razmere se namreč zaradi dovzetnosti rastline hmelja na mikroklimatske razmere lahko pojavijo težave, saj se v drugačnih razmerah, kot jih je sorta navajena oz. v katerih je bila požlahtnjena, lahko nepričakovano odzove.Tortni grafikon: Površina novih sort hmelja v letu 2020 v ha

Opazovanja rasti in razvoja novih sort (Styrian gold, Styrian Eureka, Styrian Wolf, Styrian Eagle, Styrian Cardinal in druge nove sorte) izvajamo skozi celotno rastno sezono in se odzovemo pri morebitnih odstopanjih – na podlagi analiz rastlinskega tkiva in tal naredimo analizo stanja, skušamo najti vzroke ter v naslednji fazi načine za preprečitev fiziopatij. S pridobljenimi podatki nadgrajujemo podatke o lastnostih sort hmelja in o njihovi uporabni vrednosti na sortni listi.

Program strokovne naloge za leto 2023: docx [91 kB], pdf [201 kB]

 

Program strokovne naloge za leto 2022: docx [89 kB], pdf [504 kB]

Končno poročilo introdukcija hmelja za leto 2021: docx [4,8 mB], pdf [1,76 mB]

Program strokovne naloge za leto 2021: pdf [426 kB]

Poročilo za leto 2020

Program za leto 2020

Poročilo za leto 2019

Program za leto 2019

Poročilo za leto 2018

Program za leto 2018

Poročilo za leto 2017

Program za leto 2017

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani