Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pilotni projekt: Napoved kapljičnega namakanja v hmeljarstvu

 

 

 

 

Predstavitev

Pri hmelju je zadostna količina vode v tleh pomembna za količino in kakovost pridelka. Nestrokovno namakanje hmelja se odraža v manjšem pridelku, neenakomernem dozorevanju, neenakomerni velikosti storžkov ter manjši količini lupulina, ki predstavlja glavno tržno vrednost hmelja. Posledice suše se pri hmelju odražajo v nižjem in manj kakovostnem pridelku še v naslednjih dveh rastnih obdobjih. Hmeljarji v Sloveniji največkrat namakajo s prevelikimi ali premajhnimi obroki vode ter predvsem pričnejo namakati prepozno. Posledica tega s o manjši hektarski donosi in posledično težji pogoji za preživetje. Nestrokovno izvajanje namakanja lahko poveča stroške delovanja namakalnega sistema (večja poraba električne energije), poveča se poraba vode ter možnost izgub vode v podtalje, s čimer se lahko izpirajo rastlinska hranila (npr. nitrati) in ostanki sredstev za varstvo rastlin. Pilotni projekt Napoved kapljičnega namakanja v hmeljarstvu bo prispeval k optimizaciji rabe vode pri namakanju hmelja in k trajnostni rabi vode na kmetijah. V okviru projekta bo na demonstracijskih kmetijah različnih velikosti, ki se nahajajo v dveh različnih statističnih regijah, vzpostavljen sistem, ki bo omogočal napovedovanje namakanja na osnovi vodnozadrževalnih lastnosti tal (poljska kapaciteta, točka venenja in kritična točka) in trenutne količine vode v tleh. Na ta način se bo poraba vode optimizirala, kar bo bistveno prispevalo k učinkovitejši in trajnostni rabi vode na kmetijskih gospodarstvih.

Cilj projekta je povečati učinkovitost rabe vode za namakanje hmelja v Savinjski in Koroški regiji. To bomo dosegli z optimizacijo porabe vode za namakanje– ustrezne količine vode bomo dodali ob ustreznem času. Nestrokovno izvajanje namakanja lahko namreč zelo negativno vpliva na kakovost in količino pridelka, posledično se lahko povečajo stroški delovanja namakalnega sistema (večja poraba električne energije), poveča se poraba vode, njen površinski odtok ter možnost izgub vode v podtalje (oz. pod glavno maso korenin rastlin), s čimer se lahko v podtalje izpirajo tudi rastlinska hranila (npr. nitrati) in ostanki sredstev za varstvo rastlin.

Cilji projekta so naslednji:

  • Vzpostaviti napoved namakanja hmelja na osnovi vodnozadrževalnih lastnosti tal (poljska kapaciteta, točka venenja in kritična točka), trenutne količine vode v tleh (meritve se bodo izvajale s pomočjo vstavljenih TDR sond) in večdnevne napovedi padavin na treh demonstracijskih kmetijah
  • sodelovati s kmeti (individualno in v obliki delavnic in predavanj) in tako prispevati k dvigu znanja o pomenu izvajanja namakanja
  • izobraziti kmete za uporabo napovedi namakanja

S pilotnim projektom želimo doseči optimizacijo porabe vode za namakanje na ravni demonstracijskih kmetij ob uporabi enostavnega in uporabnikom razumljivega sistema napovedovanja namakanja. S tem bomo dosegli učinkovitejšo in trajnostno rabo vode na kmetijskem gospodarstvu. Sistem bo prvotno vzpostavljen za kapljično namakanje na dveh kmetijah v Savinjski dolini (na kmetijah Rančigaj (zahod doline) in Omladič (vzhod doline)) ter kasneje implementiran tudi na kmetijo na Koroškem (kmetija Vranjek), kjer z namakanjem nimajo izkušenj in kjer bo vzpostavljeno namakanje z rolomati.

Podatki o delovanju sistema napovedovanja namakanja, njegovi implementaciji in dvigu znanja o pravilnem izvajanju namakanja na ravni demonstracijskih kmetij in širše bodo predstavljene kmetijam, ki niso del partnerstva, strokovnjakom, odločevalcem in laični javnosti.

Hkrati projekt odlično sovpada s trenutnimi posodobitvami namakalnih sistemov z več uporabniki (v skupni velikosti okoli 1000 ha) v Savinjski dolini. Namreč, uporabniki namakanja, ki so vključeni v te namakalne sisteme bodo lahko implementirali sistem napovedovanja namakanja in znanja, ki bodo pridobljena v okviru tega pilotnega projekta.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) (vodilni partner)

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije – Zavod Celje (Celje, Žalec)

Kmetijsko gospodarstvo Rančigaj (Gomilsko)

Kmetijsko gospodarstvo Omladič (Ložnica pri Žalcu)

Kmetijsko gospodarstvo Vranjek (Šmartno pri Slovenj Gradcu)

od 30.11.2020 do 30.11.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2022 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani