Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

LAS SSD NAMAKANJE

Predstavitev

Na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) že vrsto let predstavljamo idejo o vzpostavitvi namakalnega (demonstracijskega) centra, ki bi deloval na IHPS in bi pokrival celotno Savinjsko dolino. V letu 2017 smo uspešno kandidirali na Javnem pozivu za izbor operacij za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS SSD v programskem obdobju 2014 – 2020 iz sklada ESRR, v okviru katerega bo delno realizirana ideja o namakalnem centru in vzpostavitvi pilotne namakalne lokacije na IHPS.

Namen operacije je spodbujanje razvoja inovativnih pristopov za ohranjanje in izboljšanje stanje narave in okolja. Voda postaja v času podnebnih sprememb namreč vse dragocenejša dobrina, zato so potrebne izboljšave učinkovitosti namakanja, ki so kritične za zagotavljanje vode za pridelavo hrane in za tekmovanje med človeškimi in naravnimi potrebami. Pri tem je ključnega pomena, da so uporabniki kapljičnih namakalnih sistemov izobraženi ter razumejo osnovne zakonitosti izvajanja tega načina namakanja. Nestrokovno izvajanje lahko namreč zelo negativno vpliva na kakovost in količino pridelka, posledično se lahko povečajo stroški delovanja namakalnega sistema (večja poraba električne energije), poveča se poraba vode ter možnost izgub vode v podtalje, s čimer se lahko izpirajo rastlinska hranila (npr. nitrati) in ostanki sredstev za varstvo rastlin.

Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pravilnega izvajanja namakanja na območju zadevnih šestih občin SSD (Braslovče, Griže/Migojnice, Petrovče, Polzela, Prebold, Šempeter, Tabor, Vransko in Žalec). Vzpostavljena pilotna namakalna lokacija bo služila za izobraževanje uporabnikov namakanja, kmetijskih svetovalcev in vseh ostalih, ter hkrati služila kot demonstracijska lokacija, kjer se bodo uporabniki seznanili s praktičnimi pristopi pravilnega izvajanja kapljičnega namakanja.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj  v vrednosti 16.094,88 EUR in s sredstvi iz državnega proračuna za kohezijsko politiko (Slovenska udeležba) v vrednosti 4.023,72 EUR. Lastni viri upravičenca znašajo 5.877,18 EUR.

Projekt »Na sprehod med kapljači«
 LAS SSD

Zgibanka – promocijski material
LAS ihps – zgibanka

Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pravilnega izvajanja namakanja ter tako prispevala k izpolnitvi cilja Ohranjanje ali izboljšanje stanja narave in okolja.

Osnovni cilj operacije bo vzpostavitev pilotne namakalne lokacije z vso pripadajočo opremo, ki bo omogočala izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pravilnem in strokovno pravilnem izvajanju namakanja – to je namakanja s pravilno količino dodane vode ob pravem času. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo. Ključen učinek promocije in izobraževanj bomo dosegli ob pomoči projektnih partnerjev, ki imajo potrebno znanje na področju namakanja in promocije.

 

DRUŠTVO HMELJARJEV, HMELJARSKIH STAREŠIN IN PRINCES SLOVENIJE (OD JANUARJA 2018 PREIMENOVANO V ZDRUŽENJE HMELJARJEV SLOVENIJE)

 

www.eu-skladi.si

Povezava na MGRT

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Od 1. marca 2018 do 30. septembra 2019

Aktivnosti

Vzpostavljanje TDR senzorjev in data loggerjev

    

Vzpostavljanje vremenske postaje

  

Vzpostavljanje tenziometrov

  

Predavanja in delavnice

   

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani