Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

LAS SSD: Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija)

Združeni logotip projekta in programa razvoja podeželja

Projekt izvajamo v letih 2021-2022 s sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
Prijavitelj in vodilni partner: Zadruga KonopKo
Partnerji: IHPS Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Andreja Kunst Hadolin in Slavko Rotar
Vključene občine znotraj LAS Spodnja Savinjska dolina: Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec.
Vrednost projekta: 39.989,86 EUR, znesek sofinanciranja 31.884,50 EUR.

Zaradi onesnaženosti tal s težkimi kovinami na širšem območju Spodnje Savinjske doline in možnosti uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo je namen Zadruge Konopko in partnerjev, da z operacijo preverimo možnosti uporabe te komercialne rastline za čiščenje onesnaženih zemljin s težkimi kovinami. Pilotni poskus na terenu bo zajemal dve njivi; eno na območju z znano onesnaženo zemljino in drugo izven območja onesnaženja; na obeh testnih površinah bomo spremljali vpliv posevka industrijske konoplje na lastnosti tal, njeno kemijsko sestavo in spremembe, ki jih ta rastlina prinaša za rodovitnost in neoporečnost tal kot enega najbolj pomembnih naravnih virov.

Z operacijo bomo pridobili dovolj izhodiščnih podatkov za oblikovanje modela za revitalizacijo tal in postopke približali tistim, ki imajo težave z onesnaženo zemljino. Vse to bo dobra osnova in podpora tudi drugim relevantnim akterjem za odločanje pri pripravi, sprejemanju in izvajanju sanacij ter drugih politik javnega interesa.

Obenem pa bomo prikazali, da na neoporečnih tleh konoplja zraste v neoporečno rastlino za pridobivanje najrazličnejših produktov iz nje, saj je to rastlina tisočerih možnosti uporabe in s tem velik potencial za vključeno območje, da se s povečanim znanjem o pridelavi in vzgoji ter možnostih pridelave poveča prihodek s prodajo. Poudarek bomo dali na ozaveščanju in izobraževanju različnih skupin prebivalstva o agrotehniki pridelave in skrbi za rodovitnost in trajnostno rabo tal.

Ker bodo vsebnosti težkih kovin izmerjene tako v zemljini kot tudi v posameznih delih rastline, je namen operacije preveriti možnost komercialne rabe ostalih nadzemnih delov rastline (stebla – vlaken in pezdirja) ter semen in listov – predvsem z vidika vsebnosti težkih kovin.

Pomemben razlog za izvedbo operacije je tudi izobraževalne narave – da prebivalstvo in zainteresirano javnost seznanimo, kako lahko sami spremljajo kvaliteto oziroma rodovitnost tal in skrbijo za njo ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti pridelave in uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja ter povečanje biodiverzitete na njivah in prihodka.

Cilj projekta je izpeljati pilotno čiščenje in poskus oživitve tal v Savinjski dolini na izbranih lokacijah s pomočjo industrijske konoplje (fitoremediacija). Za zagotovitev točnosti podatkov bomo spremljali izhodiščna stanja tal ter spremembe v tleh po rastni dobi industrijske konoplje v 2 letih. Prav tako bomo spremljali spremembe vsebnosti težkih kovin v posameznih delih rastline ter tako ocenili možnost njene nadaljnje uporabe v komercialne namene oziroma ocenili, koliko teh kovih je absorbirala v svojo biomaso, torej odvzela iz tal – jih očistila.

Drug cilj pa je pokazati, da na neoporečnih tleh konoplja pomeni izredno dragocen vir možnosti za predelavo v različne izdelke; da je rastlinski material neoporečen, visoko kvaliteten in nudi bazo za mnogo izdelkov oziroma produktov.

Preko delavnic, izobraževanj, objav in priročnikov bomo ozaveščali kmetovalce, vrtičkarje o možnostih uporabe industrijske konoplje za fitoremediacijo in v druge namene – konoplja v prehrani, kozmetiki in gradbeništvu. S strokovnim seminarjem bomo izobrazili udeležence, ki se bodo odločili za pridobitev dodatnega znanja s področja fitoremediacije, za ranljivo skupino mladih ali nezaposlenih bomo izvedli izobraževanje o potencialu in uporabnosti konoplje v vsakdanjem življenju s poudarkom na ekonomskem potencialu in možnostih generiranja delovnih mest.

Verjamemo, da je vsebina operacije zanimiva za vse prebivalce območja Spodnje Savinjske doline, saj je to območje, žal tudi delno poznano kot onesnaženo s težkimi kovinami zaradi preteklih aktivnosti kmetovanja na tem območju. Ker ponuja uporaba industrijske konoplje tudi možnost čiščenja onesnaženih zemljin in s tem varnejšo uporabo pridelanih vrtnin in poljščin (samooskrba), med ciljnimi skupinami prepoznamo:

 1. Kmetovalce na širšem območju Spodnje savinjske doline – za pridelavo zdrave in kakovostne hrane – kot korist operacije
 2. Odločevalce s področja okolja, kmetijstva in razvoja – pridobivanje novih kompetenc in znanj – korist operacije
 3. Šole in društva, katerih dejavnost je povezana z varstvom okolj
 4. Ranljive skupine mladih in nezaposlenih – dvig zavesti o pomenu varovanja okolja in pridelave zdrave hrane, predstavitev potenciala in uporabnosti konoplje, povečanje možnosti prodaje izdelkov in s tem dohodka, samozaposlitve
 5. Strokovnjaki, ki delujejo na področju poljedelstva in okoljevarstva
 6. Širša domača in tuja javnost

Rezultati operacije bodo zelo pomembni za Spodnjo Savinjsko dolino, kakor tudi za širšo Slovenijo, v smislu postavitve modela za revitalizacijo onesnažene zemlje, kot generator novih delovnih mest (tudi ranljivih skupin), povezanih z gojenjem in predelavo konoplje ter povečano samooskrbo. Dokazani učinki fitoremediacije nakazujejo potencial, da se operacija razširi tudi na kmetijske površine, onesnažene s fitofarmacevtskimi sredstvi – kar poleg težkih kovin predstavlja velik problem v Sloveniji. Rezultati operacije so tudi izobraževalne narave – da se prebivalstvo seznani, z možnostmi spremljanja in izboljšanja kvalitete lastne zemlje ter prek delavnic, izobraževanj in priročnikov kmetovalcem, vrtičkarjem, šolajoči mladini in ranljivim skupinam predstavimo pozitivne učinke in možnosti uporabe industrijske konoplje za izboljšanje naravnega okolja in življenja:

 1. Očiščena s težkimi kovinami onesnažena površina po posevku konoplje
 2. Vedenje o možnosti čiščenja s težkimi kovinami onesnaženih kmetijskih tal – fitoremediacijo s konopljo
 3. Izobraženo prebivalstvo na področju pridelave neoporečne konoplje (za socvetje in seme)
 4. Povečan prihodek na kmetijah zaradi povečanja znanja o pridelavi in predelavi pridelka konoplje ter prodaji le-teh

V okviru projekta sta nastala priročnika Gojenje konoplje za namene pridelave cvetov in Analiza tal in gnojenje konoplje in  je moč prenesti na uradni spletni strani projekta (https://fitoremediacija.konopko.si/)

Platnici poblikacij o gnojenju konoplje

Vabilo na praktično delavnico s posvetom na temo Vzorčenje tal in pomen analize tal za dober, kakovosten pridelek in ohranjanje rodovitnosti tal ter varovanje okolja

Praktično delavnico s posvetom na temo Vzorčenje tal in pomen analize tal za dober, kakovosten pridelek in ohranjanje rodovitnosti tal ter varovanje okolja bodo izvedli sodelavci Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) v okviru LAS projekta Fitoremediacija s konopljo. Za udeležence je brezplačna.

 • Praktično bomo prikazali pravilen odvzem vzorca in lahko se boste v tem preizkusili tudi sami.
 • Kaj potem z vzorcem tal? Kam z njim, kako ga shraniti?
 • Kako se izvede hitri talni nitratni in amonijski test? Kaj nam pove? Kaj s tem podatkom?
 • Predstavitev strokovno utemeljenega gnojenja konoplje.
 • Diskusja na temo strokovno utemeljenega gnojenja in vzorčenja tal – kako pridelovalce navdušiti? Imate svoje predloge, preizkušene ideje? Združimo jih!

Delavnica bo 27.05.2022 ob 15 uri na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, Cesta Žalskega tabora 2, 3310 Žalec.
Po dogodku bo sledil neformalni del z debato in degustacijo izdelkov iz konoplje. Vabljeni!

Prrojektni sodelavci prikazujejo udeežencem delavnice pravilen odvzem vzorca na njivi in analizo tal v laboratoriju

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani