Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Predstavitev

Ilustrativna slikaNa inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije se v okviru raziskovalnega, strokovnega in izobraževalnega dela ukvarjamo z varstvom kmetijskih rastlin pred škodljivimi organizmi (bolezni, škodljivci, pleveli). To področje v zadnjih letih postaja predvsem zaradi podnebnih sprememb, zagotavljanja varne hrane in varovanja okolja, vedno večji izziv, ki mu poskušamo slediti. Uporabnikom podajamo smernice varstva rastlin v skladu z integriranim pristopom.

Glavne naloge, ki jih izvajamo:

 1. Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov:
  • Spremljanje razvoja, ugotavljanje prisotnosti in razširjenosti škodljivih organizmov v hmeljarstvu, poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu ter spremljanje fenoloških faz kmetijskih rastlin na območju Celjske in Koroške regije.
  • Vzdrževanje in nadzor mreže agrometeoroloških postaj na območju Celjske in Koroške regije ter upravljanje z modeli in moduli za napovedovanje bolezni in škodljivcev.
  • Priprava in izdaja prognostičnih obvestil o varstvu hmelja, poljščin, vrtnin, sadnega drevja in vinske trte.
  • Prostorske analize podatkov pojava in širjenja škodljivih organizmov, dejavnikov tveganja z uporabo tehnologije GIS in sodobnih informacijskih tehnologij.
 2. Pregledi (fitopatološki, entomološki, herbološki), determinacija vzorcev v diagnostičnem laboratoriju in izdelava strokovnih mnenj, ki jih v okviru Javne službe zdravstvenega varstva rastlin opravljamo na poziv pridelovalcev območja Celjske in Koroške regije.
 3. Svetovanje, usposabljanje in usmerjanje pridelovalcev k alternativnim in optimalnim načinom varstva gojenih rastlin pred škodljivimi organizmi.
 4. Priprava seznama fitofarmacevtskih sredstev za varstvo hmelja in strokovnih mnenj za razširitev uporabe FFS v hmeljarstvu.
 5. Izobraževanja oziroma usposabljanja z ravnanjem s fitofarmacevtskimi sredstvi.
 6. Biološka preizkušanja fitofarmacevtskih sredstev na podlagi pridobljenega mednarodnega certifikata GEP (Good Experimental Practice).
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani