Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

LAS SSD LFA – Laboratorij za fizikalne analize tal

Predstavitev

Ustrezno izvajanje namakanja je zelo pomembno. To namreč izboljšuje učinkovitost rabe vode s čimer to prispeva k ohranjanju vodnih virov, bolj stabilnim in večjim pridelkom ter varovanju okolja. Ker postaja voda v času podnebnih sprememb vse dragocenejša dobrina, je nujno uvesti prakse, ki povečujejo produktivnost rabe vode za namakanje. To predstavlja pomembne prilagoditvene možnosti za vso namakano kmetijsko proizvodnjo in hkrati zmanjšalo pritisk na naravne vodne vire.

Za ustrezno izvajanje namakanja je potrebno poznati dejavnike podnebja, rastlin in tal. V okviru te operacije se osredotočamo na tla, ki so naš najpomembnejši ekosistem, saj nam z vidika preživetja nudijo vrsto ekosistemskih storitev kot so hrana, čista voda, surovine, itd. So tanka plast na površini Zemlje, sestavljena iz slojev, ki omogočajo življenje človeka in vseh živih bitij. Kmetijska tla so ključna za slovenskega kmeta, ki je nosilec pridelave hrane in skrbnik slovenskega podeželja in je tako najpomembnejši člen pri ohranjanju našega zdravja zaradi kakovosti hrane in kakovosti bivanja. Poznavanje lastnosti tal, na katerih se bo izvajalo namakanje je zato ključnega pomena.

Predlagana operacija bo skozi aktivnosti izdelave laboratorijskih analiz ter izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu znanja in osveščenosti glede pomena osnovnih fizikalnih lastnosti tal v povezavi s pravilnim izvajanjem namakanja. Vzpostavljen laboratorij za fizikalne lastnosti tal s pripadajočo opremo bo služil za izvedbo analiz tal za vsaj 10 ha kmetijskih namakanih površin kar bo doprineslo k vsaj 10 % zmanjšanju porabe vode za namakanje. Služil bo tudi za izobraževanje uporabnikov namakanja, kmetijskih svetovalcev in vseh ostalih zainteresiranih s področja Spodnje Savinjske doline.

Projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj  v vrednosti 7.928,49 EUR in s sredstvi iz državnega proračuna za kohezijsko politiko (Slovenska udeležba) v vrednosti 1.982,12 EUR. Lastni viri upravičenca znašajo 4.280,59 EUR.

Plakat – LAS SSD 2022

Zgibanka-promocijski material

Glavne aktivnosti operacije so opredeljene v štirih točkah. Osnovna aktivnost bo vzpostavitev laboratorija za fizikalne lastnosti tal, kar vključuje posodobitev obstoječega laboratorija, vzpostavitev laboratorijske opreme (Hyprop…) ki bo omogočala izvedbo fizikalnih (vodnozadrževalnih) analiz tal. Vzpostavljen laboratorij z vso pripadajočo opremo bo omogočal izvedbo praktičnih delavnic in izobraževanj, kjer bodo izvajalci pridobili praktična in teoretična znanja o pomenu fizikalnih lastnostih tal za namakanje ter posledično strokovno pravilnemu izvajanju. V času trajanja projekta se bodo vseskozi vodile aktivnosti promocije in obveščanja javnosti o poteku operacije in dogodkih povezanih z njo. Ključen učinek promocije in izobraževanj bomo dosegli ob pomoči projektnih partnerjev, ki imajo potrebno znanje na področju namakanja in promocije.

Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

 

 

 

 

Logotip: Marovt sistemi

 

 

 

Logotip: Kmetijsko gozdarski zavod Celje

 

 

 

 

 

Logotip: Združenje hmeljarjev Slovenije

 

 

 

 

 

Logotip: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Povezava na MGRT

Logotip: Evropski sklad za regionalni razvoj

Logotip: Evropski strukturni in investicijski skladi

 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si/

 

Logotip: LAS Spodnje Savinjske doline

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

November 2021 – januar 2023

Vzorčenje tal za analize: Pribor za vzorčenje
Vzorčenje tal za analize.
Vzorčenje tal za analize: Priprava vzorca tal z pedološkim nožem.
Priprava vzorca tal v okviru vzorčenja za analize.
Vzpostavitev opreme: vakumska črpalka, tenziometri
Vzpostavitev opreme
Priprava opreme tenziometrov
Priprava opreme
Priprava opreme za izvedbo analiz - senzorska enota
Priprava opreme za izvedbo analiz – senzorska enota
Priprava opreme za izvedbo analiz - tenziometri
Priprava opreme za izvedbo analiz – tenziometri

Analize tal

Priprava vzoreca tal za anlizo: zavrtani lukni v vzorcu za dva tenziometra
Priprava vzoreca tal za anlizo
Potek analize: vzorec tal postavljen na tehntnici, ki je povezan z računalnikom
Potek analize
Zaključek analiz in določanje mase vzorca. vzorec tal postavljen v aluminjasti posodi
Zaključek analiz in določanje mase vzorca
Rezultati analiz - vodnozadrževalna krivulja prikazana na grafu
Rezultati analiz – vodnozadrževalna krivulja

Predavanja in delavnice

Promocija in obveščanje javnosti o operaciji na sejmu AGRA v Gornji Radgoni
Promocija in obveščanje javnosti o operaciji
Promocija in obveščanje javnosti o operaciji z udeležanci delavnice
Predstavitev projekta na sejmu AGRA 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani