Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pridelovanje semena

Lastna semena ni vedno lahko pridelati, saj imajo posamezne vrste svoje zahteve katere je potrebno poznati in upoštevati.

Za tvorbo semena je nujno potrebna oprašitev. Poznamo dva načina opraševanja: samoprašnice pri katerih pride do oploditve, ko cvetni prah (pelod) opraši jajčno celico iste rastline in tujeprašnice, ko cvetni prah ne more oploditi jajčne celice istega cveta, ampak mora to opraviti cvetni prah iz druge rastline iste vrste. Prenos peloda izvršijo žuželke ali veter. Rastline pri katerih prenos peloda opravi veter so vetrocvetke. Take rastline imajo neznatne cvetove, prašniki imajo zelo dolge in nežne prašne niti, ki jih strese že rahel veter in otrese cvetni prah ter ga ponese lahko tudi do več 10 km daleč na drugo rastlino in tako izvrši oprašitev. Pri žužkocvetkah prenos peloda iz enega na drug cvet izvršijo žuželke (največkrat čebele in čmrlji). Take rastline imajo živobarvne cvetove, pelod je lepljiv.

Pri vzgoji semena morao sejati posamezne sorte v določeni prostorski izolaciji (razmik med rastlinami različnih sort od nekaj metrov do več kilometrov odvisno od rastlinske vrste), da ne  pride do nezaželenih križanj. Pri časovni izolacij  sejemo rastline z zamikom (rastline s kratko rastno dobo), da ne pride do istočasnega cvetenja. Za pridobivanje semena izberemo le zdrave in vitalne rastline. Vsako rastlino moramo spremljati celo rastno sezono. Med rastno sezono uničimo vse rastline, ki niso zdrave in vitalne in so jih napadle bolezni in škodljivci ali so slabše rasti. Uničiti pa moramo pred cvetenjem vse rastline, ki odstopajo od sortne značilnosti. Zato za pridelovanje semena posejemo/posadimo več rastlin, da bomo lahko med vegetacijo odbrali le najboljše in od katerih bomo seme  pobrali in ga uporabili za prihodnjo sezono. Ko poberemo seme ga je potrebno še dodelati, kar vključuje pravilno sušenje, čiščenje in hranjenje semena.

Za pridelavo kvalitetnega semena je pomembno:

  • odbira zdravih in vitalnih rastlin iz katerih poberemo seme,
  • pravočasno spravilo,
  • čiščenje semena,
  • sušenje semena,
  • zorenje semena,
  • pravilno hranjenje semena (do 15 °C)

Povzeto in prirejeno po prispevku objavljenjem na spletni strani Bodi eko.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani