Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Kmetijsko okoljska informatika in GIS

Danes si obvladovanja škodljivih organizmov, načrtovanja ukrepov v kmetijstvu, varstva ljudi, narave in okolja ne moremo več predstavljati brez uporabe sodobnih informacijskih tehnologij. Baze podatkov, aplikacije in internet so postale del našega vsakdana. Tehnologija Geografskih informacijskih sistemov (GIS) nam daje neverjeten vpogled v prostor, s prostorskimi analizami pridobimo nove podatke, načrtujemo varstvo, predvidevamo in obvladujemo različna tveganja.

Ilustrativna pasica: Posnetek pokrajine iz zraka.

V okviru strokovnih nalog s področja zdravstvenega varstva rastlin in fitofarmacevtskih sredstev (MKGP – UVHVVR) sodelujemo pri vzdrževanju in razvoju agrometeorološkega informacijskega sistema in portala AGROMET ter FITO-INFO, pri razvoju in urejanju fitosanitarnega prostorskega portala, izvajamo prostorske analize in izdelujemo tematske karte, sodelujemu pri razvoju aplikacij za vodenje različnih evidenc, izdelujemo uporabniške priročnike. Pri svojem delu uporabljamo licenčne in odprtokodne programe.

Zaradi vsebinske podpore sodelujočih raziskovalcev na področju kmetijstva, okolja (tla, vode, zrak) in narave, pri svojem delu povezujemo različna znanja in podatkovne zbirke, evidence, ki jih uspešno integriramo v nove projekte. Sodelujemo s podizvajalci, ki pokrivajo ostala področja informacijske tehnologije. Izvajamo:

  1. Pripravo in obdelave prostorskih podatkov in evidenc ter pripravo podatkov in poročil za licenčne in odprtokodne formate (MS Office, LibreOffice, registri,…).
  2. Pripravo analiz in izrisov podlag za strokovna kmetijska mnenja pri izvedbi komasacijskih in melioracijskih postopkov na kmetijskih zemljiščih ter za bonitiranje zemljišč, izdelavo podlag in analiz za spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč,….
  3. Izdelavo enostavnih kart oz. zemljevidov in kart tveganja za pojave v okolju (varnostni pasovi od površinskih voda,….).

Ilustrativna pasica: Posnetek vinogadniške pokrajine iz zraka.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani