Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

LAS Center za mikrobiologijo prehrambnih produktov

 

Logotip: EU Evropski sklad za regionalni-razvoj Logotip: Republika Slovenija Ministrstvo-za-gospodarski razvoj in tehnologijo Logotip: LAS SPODNJE SAVINJSKE DOLINE

Vzpostavitev centra za mikrobiologijo prehrambnih produktov in izvedba izobraževalnih in drugih spremljajočih aktivnosti bo direktno vplivala na izpolnitev cilja »Krepitev znanj z usposabljanjem in izobraževanjem akterjev, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo«.

Delujoči center za mikrobiologijo, bo omogočal razvoj infrastrukture za izobraževanje na področju pivovarstva in sadjarstva ter razvoj novih podjetniških možnosti. Osnovne aktivnosti bodo nabava RT PCR in kriocentgrifuge. Poleg omenjenih aktivnosti bomo v sklopu operacije usposobili analitika za izvajanje analiz, ki bosta v prihodnosti izvajala omenjene analize in posredovala strokovne informacije zainteresirane javnosti. Tako bomo zagotovili trajnostne učinke operacije tudi po njenem zaključku.

Vpeljali in ustrezno validirali bomo vsaj dve novi analizni metodi s področja mikrobiološke analitike piva in sadnih sokov, ki bosta tudi po zaključku operacije na voljo pivovarjem in izdelovalcem sokov.

S partnerjem Savinjsko pivovarno d.o.o. bomo izvedli delavnico, kjer bomo pivovarjem prikazali vso razsežnost mikrobiologije alkoholnega vrenja in mikrobiološke kontaminacije oziroma postopkov kako to zmanjšati ali celo popolnoma preprečiti. Na ta način bomo zagotovili, da bomo posredovali znanje za dvig kvalitete proizvodov.

S partnerjema KGZ-Zavod Celje in Društvom sadjarjev celjske regije bomo izvedli delavnice, kjer bomo predstavili možnosti dopolnilnih dejavnosti na kmetijah in teoretično ter praktično prikazali predelavo sadja v izdelke z višjo dodano vrednostjo, ki so lahko osnova za diverzifikacijo dejavnosti na kmetijskih posestvih ter dvig pridelave iz primarne na sekundarno raven. Drugim zainteresiranim udeležencem bomo poleg prikaza posredovali tudi znanja s čemer bomo dvignili njihovo usposobljenost in konkurenčnost na trgu delovne sile, s tem da jim bomo prikazali tudi možnosti samozaposlitve. V primeru obeh delavnic bomo seveda prestavili tudi možnosti, ki jim jih bo lahko ponudil nov center za mikrobiologijo. Ves čas trajanja operacije in po njej bomo skrbeli za promocijo in obveščanje javnosti o poteku operacije in dogodkih poveznih z njo.

  • RT PCR,
  • kriocentrifuga
  • nabava in postavitev analizne infrastrukture RT PCR,
  • kriocentrifuga za predpripravo vzorcev,
  • razvoj, vpeljava in validacija vsaj dveh novih analiznih metod do zaključka operacije,
  • usposobitev dveh novih analitikov, ki bosta sposobna samostojnega dela,
  • razširjanje informacij v obliki izobraževanj in usposabljanj za možnosti dejavnosti povezane s pivovarstvom in sadjarstvom na področju SSD kot novega izziva samozaposlitve,
  • dodatna prepoznavnost vlagatelja IHPS in partnerjev ter SSD skozi promocijo nove dejavnosti.
CELOTNA VREDNOST OPERACIJE (z DDV) 57.186,36 EUR
VIŠINA sofinanciranja s strani ESRR in MGRT 39.999,85 EUR
VIŠINA LASTNIH SREDSTEV PRIJAVITELJA IN PARTERJEV ZA SOFINANCIRANJE 9.999,96 EUR
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani