Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Gnojilni načrti

Oljna ogrščicaNa IHPS izvajamo v okviru svojega rednega dela kemijske analize prinesenih vzorcev tal. Poleg osnovne analize, ki vključuje meritev pH ter vsebnost dostopnega kalija in fosforja, ter vsebnost magnezija, bora … izvajamo tudi hitre rastlinske teste na vsebnost nitrata in hitre talne teste na vsebnost dostopnega dušika. Naročnikom podatke analiz podamo zapisane v ustrezni preglednici z navedbo preskrbljenosti tal z določenim hranilom ter dopišemo nasvet za gnojenje glede na analizo, lastnosti tal in namen rabe tal (sadovnjak, travnik, njiva, vrt ali vinograd). Če je potrebno, zapišemo tudi nasvet za apnjenje.

Poleg tega svetujemo na področju gnojenja kmetijskih rastlin preko telefona, na tehnoloških sestankih hmeljarjev in drugih strokovnih srečanjih. Na podlagi kemijskih analiz tal, ki jih naročniki bodisi naročijo na IHPS ali prinesejo od drugod, hitro in kvalitetno naredimo tudi gnojilne načrte s programom Kegn. Vsako leto le-teh naredimo več. Lahko izdelamo gnojilni načrt za neko parcelo le za eno leto ali za celoten kolobar, na primer za pet let.

Za vse dodatne informacije in/ali naročila kontaktirajte dr. Barbaro Čeh (tel.: 03 71 21 612, e-pošta: barbara.ceh@ihps.si).

Gnojilni načrt – je potreben za vsak KMG MID, ki uporablja mineralna gnojila. ARSKTRP posebej opozarja vlagatelje za uveljavljanje ukrepov skupne kmetijske politike, da je le-te, zaradi precejšnjih sprememb na GERK-ih zaradi njihove uskladitve z rabo, potrebno prilagoditi novim GERK-om. Gnojilni načrt in analiza tal se morata obvezno nanašati na posamezen GERK. Kadar je izdelana analiza za več GERK-ov mora biti tudi iz gnojilnega načrta razvidno, da je izdelan/velja za več GERK-ov hkrati (ARSKTRP).

Cenik

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani