Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pilotni projekt: Tržno zanimive sorte hmelja

Združeni logotip projekta s povezavo na Program razvoja podeželja

Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja

Pilotni projekt ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja’ poteka v okviru ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, podukrep 16.2: Podpora za pilotne projekte ter razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Projekt financirata Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in Republika Slovenija.

Na treh pilotnih kmetijah in na IHPS, ki imajo svoje kmetijske površine v dveh statističnih regijah (Savinjska in Koroška), želimo ugotoviti primeren čas rezi pri tržno zanimivi sorti hmelja Styrian Wolf in odpornejši na bolezni, Styrian Eagle. Podatki za prvo bodo podani za Savinjsko in Koroško statistično regijo (v poskus vključena KMG Omladič in KMG Čas) ter za sorto Styrian Eagle v poskusu izvedenem v vzhodnem (IHPS) in zahodnem delu (KMG Novak) Savinjske doline. Glavni cilji in namen pilotnega projekta so:

  • z dvigom hektarskega donosa (tako pridelka kot vsebnosti grenčic (alfa – kisline)) pri sortah Styrian Wolf in Styrian Eagle z uvedbo optimalnega časa rezi hmelja dvigniti produktivnost v hmeljarstvu;
  • primerjati tehnologijo pridelave odpornejše sorte Styrian Eagle z manj odporno sorto hmelja Styrian Wolf iz vidika ekonomike pridelave;
  • iz okoljskega vidika določiti vpliv časa rezi na pojav bolezni pri hmelju (hmeljeve peronopore, hmeljeve pepelovke) pri obeh navedenih sortah ter glede na opazovanja v 3 letih določiti optimalni čas izvedbe tehnološkega ukrepa;
  • izsledke pilotnega projekta prenesti vsem zainteresiranim, zlasti hmeljarjem, svetovalcem, študentom ter s tem povečati usposobljenost v kmetijstvu.

V mesecu februarju 2022 smo s predstavitvijo rezultatov na 59. seminarju o hmeljarstvu, ki ga vsako leto organizira IHPS končali z aktivnostmi na tem projektu. Zaključke projekta: docx [17 kB], pdf [420 kB]

Cilj projekta je proučiti vpliv tehnološkega ukrepa ‘rez hmelja’ v Savinjski in Koroški regiji ter njegov vpliv na pojav fenofaz in bolezni tekom sezone. Narejena bo primerjava pridelave manj odporne sorte hmelja (Styrian Wolf) in bolj odporne (Styrian Eagle) ter vpliv na hektarski donos alfa-kislin in suhega pridelka.
Po končanem projektu se z uvedbo optimalnega časa rezi pri obeh sortah pričakuje višji hektarski donos za obe vključeni sorti ter s tem večja produktivnost za vse hmeljarje, ki jih že oz. bodo pridelovali. Zaradi spremljanega pojava bolezni in škodljivcev skozi rastno sezono in zlasti v času obiranja bo iz vidika varstva rastlin podan najprimernejši čas rezi, kar bo lahko vplivalo na manjšo porabo FFS in s tem večjo okoljsko sprejemljivost pridelave hmelja v Sloveniji.

S pilotnim projektom želimo ugotoviti primeren čas rezi pri tržno zanimivi sorti hmelja Styrian Wolf in odpornejši na bolezni, Styrian Eagle. Podatki za prvo bodo podani za Savinjsko in Koroško statistično regijo (v poskus vključena KMG Omladič in KMG Čas) ter za sorto Styrian Eagle v poskusu izvedenem v vzhodnem (IHPS) in zahodnem delu (KMG Novak) Savinjske doline. Hmeljarji bodo seznanjeni s hektarskim donosom obeh sort za vse tri različne čase rezi. Ocenjena bo konkurenčnost pridelave ene oz. druge sorte hmelja ter okoljski vidik pridelave obeh sort hmelja.

Kmetija Omladič, Kmetija Novak, Kmetija Čas

              Logotip: Evropska komisija s povezavo na spletno stran

Tri leta z začetkom 31. 1. 2019

Pilotni projekt Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja v drugem letu izvajanja

Podrobnejši opis projekta: pdf [988 kB]

PRVI SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE 8. MARCA 2019 NA IHPS:

V začetku marca 2019 smo se zbrali na prvem sestanku pilotnega projekta ‘Dvig konkurenčnosti slovenskega hmeljarstva z vpeljavo tržno zanimivih in odpornih sort hmelja’. Na sestanku smo bili prisotni vsi partnerji. Po predstavitvi je sledila predstavitev projekta, da smo se vsi seznanili s skupnim delom v naslednjih treh letih in pravili projektnega dela.

Projektni sodelavci skupaj za mizo na prvem delovnem sestanku.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani