Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Tehnologija pridelave in predelave hmelja

Med osnovne naloge tehnologije pridelave in predelave hmelja sodijo področja opazovanja in napovedovanja pomembnejših bolezni in škodljivcev, spremljanje novih bolezni in škodljivcev v hmeljarstvu, prognoza namakanja, pridelka in tehnološke zrelosti hmelja ter priporočila za gnojenje in dognojevanje. Pomemben segment je obdelava meteoroloških podatkov za namen spremljanja rasti in razvoja hmelja, določitev optimalnega časa uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil ter ekonomika hmeljarstva, ki vključuje izračune modelnih stroškov pridelave hmelja in analizo svetovnega hmeljarskega trga.

Drugo področje strokovne naloge je v izvajanju raziskav na področju tehnologije pridelave hmelja s ciljem doseganja stabilnega in kakovostnega pridelka hmelja, kar omogoča konkurenčnost panoge. Na podlagi ustrezno zastavljenih poljskih poskusov lahko pridobimo dejanske podatke za izboljšave v tehnologiji pridelave hmelja za naša pridelovalna območja oz. klimatske razmere. Poskusi v hmeljarstvu se oblikujejo na podlagi predlogov hmeljarjev in spremljanja novosti v tehnologiji pridelave po svetu.

Program: Tehnologija pridelave in predelave hmelja, Program dela za leto 2024: docx [140 kB], pdf [238 kB].

2022

  • Program: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2022: docx  [109  kB], pdf  [256 kB].
  • Končno poročilo: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2021: docx [3,2 mB],  pdf  [8,5 mB].

2021

  • Program: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2021 program: pdf [314 kB]

2020

  • Končno poročilo: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2020: pdf [6,24 mB].
  • Program: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2020: pdf [314 kB].

2019

  • Končno poročilo: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2019: pdf [2,77 mB].
  • Program: Tehnologija pridelave in predelave hmelja 2019: pdf [506 kB].
ORTO Tehnologija Vrvica Polimeri Škroba
Preizkušanje vrvice iz polimerov koruznega škroba kot vodila za hmelj; polimlečna kislina razpade pri kompostiranju na ogljikov dioksid in vodo, vsi dodatki so netoksični za okolje.
ORTO Podsevek v hmeljiscu
Mešanica različnih rastlin kot podsevek v hmelju se dobro obnese; glede na aktualne razmere v določenem letu se razbohoti tista vrsta, ki ji le-te najbolje ustrezajo.
DSC01975
Savinjska dolina
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani