Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

NPK pivovar

Ilustrativna slika: Utrinek iz izobraževanjaNacionalna poklicna kvalifikacija Pivovar/pivovarka

Program izobraževanja v pivovarstvu kot pripravo na nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) Pivovar/pivovarka smo izdelali v sklopu projekta Vseživljenjsko izobraževanje v pivovarstvu (Micro-brewing lifelong learning program – LdV Beer School – Pivovarska šola), ki je bil uvrščen v Evropski program sodelovanja prenosa inovacij na področju izobraževanja in usposabljanja. S tem imajo pivovarji možnost, da lahko glede na njihovo obstoječe znanje in kompetence s področja pivovarstva, dopolnjenega na izobraževanju, vstopijo v postopek priznavanja in potrjevanja ter si tako pridobijo nacionalno poklicno kvalifikacijo Pivovar/pivovarka. Ta javno veljavna listina je uradna potrditev znanj in spretnosti, ki jih imajo kot posamezniki in velja v vseh državah EU. Podlaga za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije sta poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti, ki smo ju prav tako oblikovali v sklopu projekta. Poklicni standard in katalog standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPK Pivovar/pivovarka sta dostopna na spletni strani Nacionalnega informacijskega središča za poklicne kvalifikacije.

Izobraževanje poteka v osmih srečanjih v prostorih Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu. Obsega teoretični in praktični del in je v skladu s potrjenim poklicnim standardom  za poklic pivovar/pivovarka. Izobraževanje je namenjeno vsem, ki želijo pridobiti strokovna znanja s področja pivovarstva in vsem, ki želijo tudi pridobiti certifikat o NPK pivovar/pivovarka a še nimajo vseh potrebnih znanj. Po opravljenem izobraževanju se udeleženci lahko vključijo v postopek za pridobitev NPK pivovar/pivovarka in na ta način pridobijo javno veljavno listino o poklicni kvalifikaciji.

Kandidat je po opravljenem izobraževanju zmožen:

 • samostojno načrtovati in organizirati lastno delo
 • zagotavljati kakovost in uspešnost lastnega dela v delovnem okolju v skladu s standardi
 • pri svojem delu upoštevati načela racionalne rabe energije, materiala in časa
 • opravljati delo tako, da ne ogroža sebe, drugih, lastnine in okolja
 • odgovorno, podjetno in etično se obnašati
 • sporazumevati se z različnimi deležniki ter pri tem uporabljati sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 • samostojno zvariti pivino
 • samostojno prevreti pivino
 • samostojno zoriti in filtrirati pivo
 • samostojno polniti in pasterizirati pivo
 • zagotavljati sledljivost in voditi ustrezno (pripadajočo) dokumentacijo

Termin izvajanja izobraževanja in podatki za prijavo bodo pravočasno objavljeni na spletni strani IHPS.

Ilustrativna slika: osebi stojita pred strojem za varjenje piva Ilustrativna slika: pivo v kozarčkih in obrazci na papirju Ilustrativna slika: skupinska slika udeležencev

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani