Pojdi do vsebine
logo

EIP: Česen in šalotka

VZPOSTAVITEV VZDRŽEVALNE SELEKCIJE ČEBULNIC ZA PRIDELAVO ZDRAVEGA SEMENA SLOVENSKIH SORT ČESNA (Allium sativa) IN ŠALOTKE (Allium cepa var. aggregatum)

Projekt se izvaja v okviru ukrepa M16 – Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020, podukrepa M16.2 – Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

 

 

 

 

 

 

Predstavitev:

Projekt izhaja iz velike potrebe slovenske semenarske pridelave česna in šalotke, ki se sooča z izjemno okuženostjo semenskega materiala slovenskih sort, kar ima za posledico tudi zmanjšane količine pridelka. S tako imenovanim brezvirusnim semenskim česnom in šalotko bi poskrbeli za povečanje pridelka pri pridelovalcih zelenjave. Sočasno bi s tem tudi pripomogli k ohranjanju slovenskih sort česna in šalotke, ki zaradi slabše donosnosti v pridelavi izginjajo.

– V okviru projekta bomo pri vodilnemu partnerju zasnovali in vzpostavili vzdrževalno selekcijo slovenskih sort česna in nastavek za šalotko.

– Promocija slovenskih sort kmetijskih rastlin ter semenarstva kot visoko zahtevne kmetijske panoge s ciljem povečati semenarsko pridelavo v Sloveniji.

– Skupaj s člani projekta bomo izdelali tehnološka navodila za semensko pridelavo česna in šalotke ter izdelali načrt trženja za izbrani semenski material.

– Prenesti znanje agrotehnologije semenske pridelave česna in šalotke na druga kmetijska gospodarstva, udeležence izobraževanj, v strokovno javnost, …

– Strokovna in znanstvena objava vsebine in rezultatov projekta na spletni strani vodilnega partnerja.

– Razvoj projektne sheme kakovosti in načrta trženja proizvodov.

– Nadaljevanje s skupnim razvojno – raziskovalnim, panožnim in poslovnim sodelovanjem partnerjev.

– Med raziskovalnimi partnerji bo potekal prenos strokovnega znanja in usposabljanja za delo z rastlinskimi tkivnimi kulturami ter za opravljanje detekcije prisotnosti virusov v izbranem semenskem materialu.

– V sodelovanju z različnimi kmetijskimi gospodarstvi bomo preizkušali in optimizirali agrotehnologijo pridelave semenskega materiala za izbrane sorte česna in šalotke.

– Na partnerskih kmetijskih gospodarstvih bomo izvedli različne delavnice in demonstracije, organizirali strokovna srečanja.

 • Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (vodilni partner)
 • Kmetijski inštitut Slovenije
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
 • Kmetija Rogelj
 • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Celje
 • KGZS, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
 • Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
 • Amarant, Fanči Perdih s.p.
 • Vrtnarstvo Imperl, Tomaž Imperl s.p.
 • Kmetija Meško
 • Kmetija Tovornik, Tovornik Milan
 • Allium, zaposlitveni center, z.o.o., so.p.
 • Ekokmetija Kasaš
 • Kmetija Klančnik

 

 1. 11. 2019 – 22. 11. 2022

89 % upravičenih stroškov projekta krije Program razvoja podeželja 2014 – 2020 (80 % Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, 20 % Republika Slovenija), 11 % je lastni vložek partnerjev.

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani