Uradno potrjevanje sadilnega materiala kmetijskih rastlin

OUPO_krompir

Na podlagi Javnega pooblastila s strani MKGP, na IHPS izvajamo uradno potrjevanje semena poljščin (žit, krmnih rastlin, pese, oljnic in predivnic), ter semenskega krompirja. Semenske posevke poljščin in krompirja morajo dobavitelji prijaviti vsako leto v predpisanem roku v uradno potrditev, če želijo, da opravimo vse predpisane preglede in testiranja, ter da na koncu pridelano seme prejme uradne etikete, ter uradno potrdilo o potrditvi.

OUPO_zapiranje_vrec
Zapiranje vreč pri potrjevanju

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE

© 2016 - 2021 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki