Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Okolje

Na področju okolja opravljamo raziskovalne in strokovne naloge s področja kmetijske ekologije, trajnostne rabe naravnih virov in varovanja okolja. Naše glavne dejavnosti so usmerjene predvsem v učinkovito podporo kmetijski pridelavi in varovanju okolja ter hkrati odgovornemu in trajnostnemu upravljanju kmetijskega prostora oz. kmetijskih ekosistemov.

Največji poudarek dajemo ohranjanju in izboljševanju rodovitnosti tal (hmeljišč, kot tudi ostalih kmetijskih površin), smotrni in strokovno sprejemljivi rabi fitofarmacevtskih sredstev v kmetijstvu, zatiranju škodljivcev, bolezni in plevelov v skladu z najnovejšimi smernicami EU, izboljševanju in sprotnemu prilagajanju agrotehničnih ukrepov v postopku kmetijske pridelave, nadaljnjemu izboljševanju (ohranjanju) kakovosti tal, smotrnemu in dejanskim potrebam usmerjenemu namakanju, ter k bolj racionalnemu in učinkovitejšemu gnojenju kmetijskih kultur.

Zaradi očitno zelo spremenljivih klimatsko talnih razmer v svetu, kot tudi v Sloveniji, pa v zadnjem času posvečamo veliko poudarka na selekciji kmetijskih kultur, ki bodo tudi v prihodnje, ne glede na očitne spremenljive klimatsko talne razmere, zagotavljale stabilne in kakovostne pridelke, ter s tem ekonomsko upravičeno kmetijsko proizvodnjo.

Ilustrativna slika

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani