Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

ARRS N4-0270 – Razvoj ekološko trajnostnih tehnologij in strategij…

ARRS N4-0270 – Razvoj ekološko trajnostnih tehnologij in strategij za pomembne Sredozemske sisteme rastlinske pridelave, s poudarkom na podpori majhnih pridelovalcev in socialno-ekonomskega kmetovanja (SUSTEMICROP)

Logotip: ARIS

Logotip projekta: SUSTEMICRP

Koordinator projekta na IHPS:  dr. Sebastjan Radišek

Obdobje izvajanja 1.7.2022 – 30.6.2025

Uradna spletna stran projekta (v angleškem jeziku).

Projekt poteka v okviru partnerstva 10 držav na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA).

Cilj projekta SUSTEMICROP je povečati odpornost sredozemskih kmetijskih sistemov in konkurenčnost malega kmetijstva z razvojem in izvajanjem sistemskih ekološko trajnostnih tehnologij in strategij, prilagojenih regionalnim posebnostim. Projekt bo ustvaril široko znanstveno-tehnološko znanje in razvil uporabne rešitve v okviru splošnega pristopa, strukturiranega na 4 tehnološka področja: 1) selekcija in izbor novih biotičnih agensov (BCA) za namen obogatitve kompostov, ki se bodo uporabljali pri preprečevanju talnih povzročiteljev bolezni; 2) uporaba bio-pesticidov na osnovi rastlinskih izvlečkov za zatiranje bolezni rastlin; 3) uporaba odpornih sort (genotipov), ki so bolje prilagojene škodljivim vplivom podnebnih sprememb, in 4) ocena trajnosti agro-ekoloških inovacij in podpornih orodij za digitalne rešitve. Poleg tega projekt predvideva aktivnosti za pristop k pridelovalcem (in drugim relevantnim deležnikom) za oceno sprejetosti agro-ekoloških inovacij, kar omogoča povezovanje ustvarjenih rezultatov z realnostjo primarnega sektorja.

SUSTEMICROP vključuje serijo bazičnih raziskovalnih in razvojnih pristopov za razvoj specifičnih izdelkov in strategij, ki se bodo vpeljevale v integrirano varstvo rastlin. Izdelki in strategije, ki jih bo razvil ta projekt, bodo specifični za ciljne pridelke (vinska trta, hmelj, datljeva palma), regije in sisteme ter bodo omogočali uporabo naravnih metod za nadzor bolezni, hkrati pa zmanjšali uporabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin (pesticidov). To bo ohranilo in povečalo biotsko raznovrstnost in hranila v tleh ter prilagoditev poljščin podnebnim spremembam ter tako prispevalo k EU strategijam Evropski zeleni dogovor (Green Deal) in od »vil do vilic« (Farm to Fork strategy). Multidisciplinarni in multisektorski pristop projekta, bo ustvaril dodano vrednost na območju Sredozemlja in spodbujal sprejetje novih tehnologij, ki bodo rezultat raziskav in prilagojene pridelave na manjših kmetijah. Posledično bo imel mali kmet sposobnost sprejemanja boljših odločitev v okviru integrirane pridelave rastlin, ki bodo temeljile na osnovi analize stroškov, vpliva na okolje, tržnih trendov ter ostalih družbenih in organizacijskih dejavnikov.

Delovni sklopi (DS) v katerih sodeluje IHPS

  • DS1: Upravljanje projekta in zasnova trajnostnega inovacijskega okvira
  • DS2: Razvoj ekoloških gnojil na osnovi komposta obogatenega s biotičnimi agensi (BCA) in rizobakterijami za stimulacijo rasti rastlin (PGPR)
  • DS3: Razvoj novih biofungicidov na osnovi eteričnih olj
  • DS 7: Komunikacija in diseminacija
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani