Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Analize hmelja in piva

Logotip/Oznaka: Slovenska akreditacija SIST EN iso/iec 17025Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije je že od leta 2003 nosilec akreditacije po ISO EN/IEC 17025  za preskusne laboratorije za področje hmelja in hmeljnih proizvodov ter piva. Smo člani analizne komisije Evropskega pivovarskega združenja in tako poleg izvajanja preskusnih metod s področja hmelja in pivovarstva sodelujemo tudi pri vrednotenju in razvoju novih preskusnih metod.

Na področju hmelja in hmeljnih proizvodov izvajamo vse preskusne metode zbrane v zbirki Analytica-EBC in dodatno še določanje primesi in odpada, ki je potrebno za pridobitev certifikata v okviru certificiranja pridelka hmelja. Usposobljeni smo za določanje sortne čistosti hmeljnih proizvodov.

Na področju pivovarstva izvajamo vse analize skladno s Pravilnikom o kakovosti piva. Poleg njih izvajamo tudi večino ostalih analiz zbranih v Analytici-EBC in MEBAK za celotno področje. Poleg hmelja smo usposobljeni tudi za analize sladu in neslajenih žit, ter vseh tehnoloških intermediatov sladice, pivine, mladega piva in končnega proizvoda piva, ki so potrebne za vrednotenje tehnološkega procesa in končnega proizvoda.

Cene nekaterih analiz so navedene v spodnji preglednici.

Določitev Analize v € (z DDV)
KVH-TE (7.4) 43,92
alfa-Wollm. (7.5) 48,80
alfa- in beta s HPLC (7.7) 115,90
vlaga (7.2) 12,20
komplet analiz za certificiranje 51,24
indeks staranja hmelja – HSI (7.13) 54,90
količina olja (7.10) 24,40
sestava olja (7.12) 79,30
polifenoli (7.14) 30,50
potrditev sortne čistosti 178,21
analize piva po pravilniku 199,59
alkohol v pivu 24,40
ekstrakt v pivu 24,40

Za dodatne informacije v zvezi z analitiko hmelja in hmeljnih proizvodov ter pivovarstva smo vam na voljo na tel. 03 71 21 608, 03 71 21 630 in 03 71 21 631 ali po e-pošti: iztok.kosir@ihps.si, marija.hribernik@ihps.si ali janez.ozimek@ihps.si.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani