Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Opazovanje in napovedovanje škodljivih organizmov

Sodelavci inštituta v okviru Javne službe zdravstvenega varstva rastlin UVHVVR in raziskovalnih ter strokovnih projektov na Oddelku za varstvo rastlin izvajamo spremljanje pojava in razvoja gospodarsko pomembnih in karantenskih škodljivih organizmov na območju Celjske in Koroške regije.

 • SADJARSTVO (kontaktna oseba Alenka Ferlež Rus).
 • VINOGRADNIŠTVO (kontaktna oseba Alenka Ferlež Rus).
 • ZELENJADARSTVO (kontaktna oseba Silvo Žveplan).
 • POLJEDELJSTVO (kontaktna oseba Silvo Žveplan).
 • HMELJARSTVO (Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek).

Osnova za izvajanje opazovanja in napovedovanja škodljivih organizmov je mreža agrometeoroloških lokacij. Na teh lokacijah so postavljene meteorološke in fenološke postaje, kjer s pomočjo uporabe meritev in opazovanj spremljamo vremenske razmere in fenologijo rastline ter škodljivih organizmov (bolezni, škodljivci, pleveli). Pri tem uporabljamo številne biotehniške pripomočke.

Na podlagi meritev, opazovanj in uporabe prognostičnih modelov in modulov (AddVantage Pro 6.2, AGROMET) izdelamo prognostična obvestila in priporočila za optimalno varstvo rastlin, v skladu z smernicami integriranega varstva rastlin (IPM). Kmetijskim pridelovalcem smo za vse nasvete in priporočila na voljo po telefonu, e-pošti, prav tako se odzovemo na poziv za ogled stanja na terenu.


 

Vključeni smo v sistem za izdajanje in naročanje na prognostična obvestila in njihovo elektronsko prejemanje, ki je na voljo na agrometeorološkem spletnem portalu AGROMET. Spletni modul omogoča uporabnikom naročanje na prognostična obvestila različnih kategorij (hmeljarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, poljedelstvo, vrtnarstvo, splošna obvestila) iz različnih geografskih območij Slovenije. Prognostična obvestila lahko prejemate na vaš elektronski naslov ali na vaš mobilni telefon, takoj, ko so ta obvestila izdana – brezplačno.

Obveščanje poteka tudi s pošiljanjem obvestil v obliki pisnih informacij po pošti, na sestankih in izobraževanjih.

Kartografski prikaz lokacij agrometeoroloških postaj.
Karta lokacij agrometeoroloških postaj na območju Celjske in Koroške regije, ki so vključene v agrometeorološki informacijski sistem UVHVVR.

V zadnjih dveh desetletjih se je prognoza usmerila v uporabo vseh razpoložljivih informacijskih tehnologij, ki so pripomogli k natančnejšim in v realnem času podanih napovedih in nasvetih o pojavu in širjenju škodljivih organizmov v kmetijstvu. Agrometeorološki informacijski sistem, ki se je na Inštitutu začel razvijati že leta 1994 z nakupom Adcon je danes centraliziran in deluje v okviru Javne službe zdravstvenega varstva rstlin. Osnova sistema je preko 80 agro-meteoroloških postaj, med katerimi 13 postaj deluje in se vzdržuje na območju, ki ga pokriva Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Savinjska in Koroška). Lokacije postaj so prikazane na karti.

Na vseh postajah merimo: temperaturo zraka, relativno zračno vlago, padavine, omočenost lista, nekatere postaje so dodatno opremljene z senzorji za merjenje temperature tal, hitrosti in smeri vetra, sončnega sevanja.

 

Za čim bolj natančno napovedovanje pojava pri svojem delu uporabljamo številne pripomočke:

 • Lovilci spor (Burkhard, Mycotrap) spremljamo: askospore škrlupa, spore hmeljeve peronospore in kumarne plesni.
 • Insektariji (jabolčni zavijač, sadni listni duplinar).
 • Feromoni-feromonske vabe (zavijač, sukači, koruzni hrošč…).
 • Barvne lepljive plošče (bele: grizlice, rumene: lesni zavrtači, češnjeva muha, čebulna muha, bolhači, uši, modre: tripsi.
 • Svetlobne vabe (koruzna vešča, sovke).
 • Ovratniki (filc) (jajčeca kapusove muhe).

Je eno izmed orodij za lažje in bolj natančno izdelovanje napovedi pojava škodljivih organizmov:

 • T. vsota 300 °C pri pragu 0°C, napoveduje čas, ko naj bi bilo dozorelih 50% askospor in možnost pojava prvih primarnih okužb s škrlupom v naravi.
 • T. vsota 170 °C pri pragu 8 °C, dozorijo zimski oz. spolni trosi glivice peronospore vinske trte.
 • T. vsota 80 – 100 °C pri pragu 10 °C, začetek leta metuljčkov prve generacije jabolčnega zavijača.
 • T. vsota 200 – 300 °C pri pragu 10 °C, vrh leta metuljčkov jabolčnega zavijača prve generacije (pri 650 °C zaključek leta prve generacije).

Vsote temperaturnih pragov za lokacije na območju Celjske in Koroške so za vse postaje dostopne na agrometeorološkem portalu Slovenije.

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani