Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Predstavitev Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Pročelje Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS) je javni zavod, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada RS.

Glavna dejavnost je raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, poleg tega pa opravljamo še:

  • strokovno delo kot dejavnost javnih služb s področja kmetijstva,
  • strokovne naloge po pooblastilu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in
  • pridobivanje sredstev na trgu v okviru registriranih dejavnosti.

Raziskovalno delo je organizirano v raziskovalni skupini za rastline, tla in okolje, ki je vodena v evidenci Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Usmerjeno je na področja rastlin, tal, okolja, varstva rastlin, agrokemije in pivovarstva. Vsa ta področja se medsebojno dopolnjujejo. Na področju raziskav v hmeljarstvu je naša glavna naloga žlahtnjenje sort hmelja, ki so prilagojene domačemu okolju. IHPS pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti iz proračuna Republike Slovenije, ter z opravljanjem dejavnosti za naročnike oz. s prodajo blaga in storitev na trgu. Program dela in finančni načrt potrjuje Vlada RS.

Našim uporabnikom želimo preko spleta prenesti dognanja in informacije, ki so rezultat našega dela.

slika freske slikarja Slapernika
Freska slikarja Slapernika na stavbi inštituta (vir: Arhiv IHPS).
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani