Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Tehnologija pridelave gojenih rastlin

Ilustrativna slika

Dodelava tehnologija pridelave ima na IHPS poudarek na hmelju, v okviru ciljnih raziskovalnih projektov (CRP) in drugih projektov (pilotni projekti, EIP projekti,. LAS, …)  ter tržnih poskusov pa se ukvarjamo tudi z dodelavo tehnologije pridelave drugih kmetijskih rastlin.

Projekt CRP Pridelava industrijske konoplje (Cannabis sativa L.) v Sloveniji, katerega vodilni partner je bil IHPS, je zajemal celovito raziskavo o možnostih uspešne pridelave industrijske konoplje v naših pridelovalnih razmerah. Cilji so bili: izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo semena, izdelati seznam primernih sort za pridelavo v naših pridelovalnih razmerah za pridelavo vlaken, izdelati tehnološka navodila za pridelavo industrijske konoplje v naših rastnih razmerah (čas setve, gostota setve in gnojenje), osnovati vzgojo lastnih sort industrijske konoplje, ekonomsko ovrednotiti pridelavo, v sodelovanju s pridelovalci izdelati oziroma izpopolniti prototip stroja za spravilo konoplje in izvedeno preizkušanje le-tega ter prenos pridobljenega znanja v prakso. S konopljo smo se ukvarjali še kot partnerji v dveh projektih: v projektu LAS SSD Uporaba konoplje za čiščenje onesnažene zemljine (fitoremediacija) in pilotnem projektu Optimizacija tehnologije pridelave navadne konoplje za pridelavo socvetja na slovenskih kmetijah. Poleg tega poteka preučevanje konoplje na IHPS tudi v okviru doktorskega študija na tematiko Določanje kemijske sestave in genetskih raznolikosti odbranih fenotipov navadne konoplje (Cannabis sativa L.).  

 Tehnologijo pridelave lana in rička smo kot vodilni partner izboljševali v okviru CRP projekta Vključevanje alternativnih oljnic z visoko vsebnostjo večkrat nenasičenih maščobnih kislin v kolobar, funkcionalna raba semen, olja in sekundarnih produktov v Sloveniji, tehnologijo pridelave koruze in hmelja na lahkih tleh pa v okviru CRP projekta Strategija prilagajanja klimatskim spremembam v pridelavi hmelja in koruze na teksturo lahkih tleh. V CRP projektu Proizvodnja surovin in izdelava biodizla in biomaziv za potrebe slovenskega trga so potekale primerjave med devetimi oljnicami s ciljem ugotoviti njihov potencial za uporabo za biodizel in biomaziva.

Kot partner v projektu EIP Zrnate stročnice-pridelava, predelava in uporaba smo bili odgovorni za dodelavo tehnologije pridelave visokega fižola v žičnicah hmeljišč v premeni. S pilotnim projektom Konkurenčnost kmetovanja malih kmetij na VVO in OMD pa smo ugotovitve in pridobljeno znanje prenašali na kmetije, ki se želijo oziroma se ukvarjajo z ekološko pridelavo.

Rezultate objavljamo v obliki znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov ter na radijskih postajah in tudi preko socialnih medijev.

V okviru tržnih poskusov pa preučujemo vključevanje različnih pripravkov (gnojil in stimulatorjev) v pridelavo hmelja, oljnih buč, oljne ogrščice, koruze, pšenice, zelišč, industrijske konoplje in drugih poljščin v dogovoru z naročniki.

 

 

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani