Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Andreja Čerenak

Andreja Čerenak
Naziv, ime in priimek
Doc. dr. Andreja Čerenak
Popolni naziv
Doktorica biotehnoloških znanosti, univerzitetna diplomirana biologinja, magistrica znanosti, znanstvena svetnica
Oddelek (kratica)
ORTO
Delovno mesto
Raziskovalka na področju žlahtnjenja, biotehnologije in genetike rastlin
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 633 GSM: 041 469 536
E-naslov
Andreja.Cerenak@ihps.si
Področje dela

Biotehnologija in žlahtnjenje rastlin.

Delovne izkušnje

1.9.1996: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

1. 1.2006 – 1. 3. 2010: Vodja Oddelka za rastline, tla in okolje

1.9.2010 – danes: Odgovorna urednica periodične znanstvene publikacije z mednarodnim uredniškim odborom Hmeljarski bilten ISSN 0350-0756

2011 – danes: Vodja raziskovalne skupine za rastline, tla in okolje na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije 0416-004

2016 – danes: Predsednica strokovnega sveta na IHPS

Kratek življenjepis

Dr. Andreja Čerenak je končala študij biologije na Biotehniški fakulteti, Univerze v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na interdisciplinarnem študiju biotehnologije, pri čemer je najprej pridobila znanstveni naziv magistrica znanosti. Študij je nadaljevala na istem interdisciplinarnem programu in ga zaključila leta 2004 z doktorsko disertacijo Kartiranje genoma hmelja (Humulus lupulus L.) z AFLP markerji. V tem času je bila že kot mladi raziskovalec zaposlena na IHPS. Od leta 2006 – 2010 je bila vodja Oddelka za rastline, tla in okolje. Od leta 2012 je habilitirana na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM za področje genetike in žlahtnjenja rastlin (vključno z rastlinsko biotehnologijo). Od leta 2010 je odgovorna urednica periodične znanstvene publikacije z mednarodnim uredniškim odborom Hmeljarski bilten ISSN 0350-0756, od leta 2011 je vodja raziskovlane skupine na IHPS in od 2016 predsednica strokovnega sveta IHPS.

Od leta 2010 je tehnični ekspert EU na Uradu skupnosti za rastlinske sorte (CPVO – Community plant variety office).

Pedagoško delo

2012 – danes: docent za področje genetike in žlahtnjenja rastlin (vključno z rastlinsko biotehnologijo), FKBV, Univerza v Mariboru

2013 – 2015: sodelujoča pri predmetih Molekulska biologija, Genetika in Žlahtnjenje rastlin na FKBV

2012 – danes: mentor mladi raziskovalki, mentor in somentor diplomskim in magisterskim študentom

Dosežki in nagrade

Vpis sorte hmelja Styrian gold z višjo odpornostjo na verticilijsko uvelost hmelja in fino aromo je Znanstveni svet za biotehniko na ARRS prepoznal za izjemni znanstveni dosežek leta 2012.

Vodilni avtor 6 sort hmelja

Članstvo

Slovensko genetsko društvo SGD

Društvo biologov Slovenije

EUCARPIA – evropsko združenje žlahtniteljev rastlin

Član Mednarodne hmeljarske organizacije IHGC

Izbrana dela (max 5)

MCADAM, Erin L., FREEMAN, Jules S., WHITTOCK, Simon P., BUCK, Emily J., JAKŠE, Jernej, ČERENAK, Andreja, JAVORNIK, Branka, LILIAN, Andrzej, WANG, Cai-Hong, ANDERSEN, Dave, VAILLANCOURT, René E., CARLING, Jason, BEATSON, Ron, GRAHAM, Lawrence, GRAHAM, Donna, DARBY, Peter E., KOUTOULIS, Anthony. Quantitative trait loci in hop (Humulus lupulus L.) reveal complex genetic architecture underlying variation in sex, yield and cone chemistry. BMC genomics, ISSN 1471-2164, 2013, vol. 14, art. no. 360, str. 1-27. http://www.biomedcentral.com/1471-2164/14/360, doi: 10.1186/1471-2164-14-360. [COBISS.SI-ID 7596153], [JCRSNIP]

KREMER, Dario, KOŠIR, Iztok Jože, KOSALEC, Ivan, ZOVKO KONČIĆ, Marijana, POTOČNIK, Tanja, ČERENAK, Andreja, BEZIĆ, Nada, SREČEC, Siniša, DUNKIĆ, Valerija. Investigation of chemical compounds, antioxidant and antimicrobial properties of Teucrium arduini L. (Lamiaceae). Current drug targets, ISSN 1389-4501, 2013, vol. 14, issue 9, str. [1-9], doi: 10.2174/1389450111314090009. [COBISS.SI-ID 620940], [JCRSNIP]

JAKŠE, Jernej, ČERENAK, Andreja, RADIŠEK, Sebastjan, SATOVIĆ, Zlatko, LUTHAR, Zlata, JAVORNIK, Branka. Identification of quantitative trait loci for resistance to Verticillium wilt and yield parameters in hop (Humulus lupulus L.). Theoretical and Applied Genetics, ISSN 0040-5752. [Print ed.], 2013, vol. 126, no. 6, str. 1431-1443.http://dx.doi.org/10.1007/s00122-013-2062-4 [COBISS.SI-ID 7466361], [JCRSNIP]

KOLENC, Zala, VODNIK, Dominik, MANDELC, Stanislav, JAVORNIK, Branka, KASTELEC, Damijana, ČERENAK, Andreja. Hop (Humulus lupulus L.) response mechanisms in drought stress: Proteomic analysis with physiology. Plant physiology and biochemistry, ISSN 0981-9428. [Print ed.], 2016, vol. , str. v tisku, doi: 10.1016/j.plaphy.2016.03.026. [COBISS.SI-ID 8388473], [JCRSNIP]

LAVRENČIČ, Andrej, LEVART, Alenka, KOŠIR, Iztok Jože, ČERENAK, Andreja. In vitro gas production kinetics and short-chain fatty acid production from rumen incubation of diets supplemented with hop cones (Humulus lupulus L.). Animal, ISSN 1751-7311, 2014, vol. 9, issue 4, str. 576-581, ilustr., doi: 10.1017/S1751731114002936. [COBISS.SI-ID 658316], [JCR, SNIP]

PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani