Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Franček Poličnik

Franček Poličnik
Naziv, ime in priimek
Franček Poličnik
Popolni naziv
magister inženir hortikulture (MSc)
Oddelek (kratica)
OVR
Delovno mesto
Asistent VII/2
Skupina
Raziskovalec
Telefon
03 71 21 663, GSM 051 271 968
E-naslov
franci.policnik@ihps.si
Področje dela
  • Sodelovanje pri izvajanju strokovnih nalog na področju zdravstvenega varstva rastlin
  • Izvajanje zdravstvenih pregledov sadilnega materiala kmetijskih rastlin
  • Načrtovanje, izvedba in vrednotenje bioloških poskusov in izdelava poročil
  • Sodelovanje pri vodenju kakovosti na področju dobre kmetijske prakse (GEP)
  • Izvajanje nalog fitosanitarnega preglednika
  • Sodelovanje pri opazovanju in napovedovanju škodljivih organizmov v skladu z integriranim varstvom rastlin
  • Sodelovanje pri raziskovalnih projektih
Delovne izkušnje

Maj 2018 – danes: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin

Strokovna izpopolnjevanja:
  • Usposabljanje za svetovalca za fitofarmacevtska sredstva
  • Usposabljanje iz zdravstvenega varstva rastlin za preglednika (za izvajanje fitosanitarnih pregledov)
Kratek življenjepis (skupaj z znanstvenim področjem):

2007-2011 – končana splošna gimnazija na Šolskem centru Rudolfa Maistra v Kamniku

2011-2014 – končana prva bolonjska stopnja na Biotehniški fakulteti, smer agronomija, kjer sem diplomiral na Katedri za agrometeorologijo, urejanje kmetijskega prostora ter ekonomiko in razvoj podeželja z naslovom diplomske naloge »Agroklimatske klasifikacije kot podlaga za ugotavljanje omejitvenih dejavnikov v kmetijstvu«

2014-2017 – končana druga bolonjska stopnja na Biotehniški fakulteti, smer hortikultura, kjer sem magistriral na Katedri za sadjarstvo, vinogradništvo in vrtnarstvo z naslovom magistrskega dela »Vpliv delne odstranitve listne površine na naravno trebljenje plodičev  in kakovost plodov pri jablani (Malus domestica Borkh.) sorte ‘Zlati delišes’«

Maj 2018 – Danes: Zaposlitev na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo, na Oddelku za varstvo rastlin

Pedagoško delo:
/
Dosežki in nagrade:
/
Članstvo:

Društvo za varstvo rastlin Slovenije

Izbrana dela (max 5):
/
Povezava Sicris:

http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?opt=1&lang=slv&id=48065

Povezava Cobiss:
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2024 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani