Pojdi do vsebine
Logotip: Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Simona Luskar

Simona Luskar
Naziv, ime in priimek
mag. Simona Luskar
Popolni naziv
magistrica znanosti o okolju; uni. dipl. inž. kmet, smer poljedelstvo in vrtnarstvo
Oddelek (kratica)
OUPO
Delovno mesto
Ocenjevalka fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
Skupina
Raziskovalci
Telefon
03 71 21 646
E-naslov
simona.luskar@ihps.si
Področje dela

Ocenjevanje fitofarmacevtskih sredstev

Delovne izkušnje

2000 – Oddelek za varstvo rastlin (OVR)

2005 – Oddelek za uradno potrjevanje in ocenjevanje (OUPO)

Kratek življenjepis

Po uspešno zaključeni Fakulteti za kmetijstvo, smer poljedelstvo in vrtnarstvo leta 2000 z zagovorom diplomske naloge Vpliv števila vodil na pridelek hmelja (Humulus lupulus L.), ki sem jo opravljala pod mentorstvom dr. Francija Bavca in somentorstvom dr. Dušice Majer sem v istem letu pričela opravljati pripravništvo na takratnem Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, sedaj Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, na oddelku za varstvo rastlin. Po končanem pripravništvu sem nadaljevala z delom na Oddelku za varstvo rastlin do 2004, ki je v večji meri zavzemalo izvajanje in ocenjevanje poskusov za zatiranje škodljivih organizmov. Od 2005 dalje pa na Oddelku za uradno potrjevanje in ocenjevanje, kjer opravljam delo ocenjevalke uporabe in učinkovitosti fitofarmacevtskih sredstev (FFS). Oktobra 2001 sem se vpisala na podiplomski študij Univerze v Novi Gorici, Šoli za znanosti o okolju in ga uspešno zaključila 2007 z zagovorom magistrske naloge Determination of spray deposit on different collectors pod mentorstvom dr. Milice Kač.

Znanje za opravljanje dela ocenjevalke uporabe in učinkovitosti FFS sem si pridobila preko Twinning projektov, ki so potekali v letih 2003 in 2006, pod organizacijo takratne Fitosanitarne uprave Republike Slovenije (FURS), sedanja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Pesticides Safety Directorate (PSD), sedanji Chemicals Regulation Directorate(CRD) York, Velika Britanija. To znanje nadgrajujem letno na sestankih ocenjevalcev učinkovitosti FFS iz vseh evropskih držav.

Članstvo

Članica DVRS (Društva za varstvo rastlin)

 

Izbrana dela (max 5)
  • LUSKAR, Simona. Število vodil in poganjkov na vodilo kot dejavnika oblikovanja pridelka kultivarjev hmelja ‘cicero’ in ‘cekin’ = The number of strings and shoots per strings on yield of hop cultivars ‘cicero’ and ‘cekin’ : diplomsko delo. Maribor: [S. Golhleb], 2000. IX, 67 f., graf. prikazi. Diplomska dela študentov Fakultete za kmetijstvo, Visokošolska diplomska naloga, št. 88. [COBISS.SI-ID 1661996]
  • SIMONČIČ, Andrej, LUSKAR, Simona, ŠARIĆ, Taib, ĐIKIĆ, Mirha. Proučevanje alelopatskih odnosov med hmeljem (Humulus lupulus L.) in pleveli = The investigation of allelopathic interactions between hops (Humulus lupulus L.) and weeds. Razprave, ISSN 0352-5090, 2004, 45, 1, str. 137-160, graf. prikazi.
  • LUSKAR, Simona, KOŠIR, Iztok Jože, KAČ, Milica. Depozit bakrovih ionov na listih vinske trte in njegov vpliv na biološko učinkovitost uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje peronospore vinske trte : 1. Biološka učinkovitost = Deposit of cooper ions on vine leaves and its effect on biological efficacy of different plant protection products against downy mildew : 1. Biological efficacy. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2005, letn. 12, str. 23-30.
  • LUSKAR, Simona, KOŠIR, Iztok Jože, KAČ, Milica. Depozit bakrovih ionov na listih vinske trte in njegov vpliv na biološko učinkovitost uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev za zatiranje peronospore vinske trte : 2. Depozit bakrovih ionov na listih vinske trte = Deposit of cooper ions on vine leaves and its effect on biological efficacy of different plant protection products against downy mildew : 2. Deposit of copper ions on vine leaves. Hmeljarski bilten, ISSN 0350-0756, 2005, letn. 12, str. 31-41.
  • LUSKAR, Simona. Determination of spray deposit on different collectors : master thesis. Nova Gorica: University of Nova Gorica, Graduate School: [S. Luskar], 2007. XV, 167 str., ilustr. ISBN 961-6311-35-2.
Povezava Cobiss
/
PRIJAVA NA NAŠE ELEKTRONSKE NOVICE
© 2016 - 2023 Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije vse pravice pridržane. | Piškotki | Izjava o dostopnosti | Zemljevid strani